Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1926 (23. évfolyam, 1. szám)

1926-03-12 / 1. szám

XXII [. évf. Budapest, 1926 március 12. 1. szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA TARTALOM : A budapesti ügyvédi kamara jelentése az 1925. évről. — Bevezetés. — Az ügyvédség hely zete. — A belélet. — Polgári és büntető jogszolgáltatás. — Fegyelmi ügyek. — Zugirá- szat. - Ügyvédi díjszabás. — Szegényvédelem. — A kamara pénzügyi helyzete. — Segélye­zések. — Adóügy. (Mérlegszámla és költségelőirányzat a közgyűlés alkalmával fog kiosztatni.) Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. ★ ★ A budapesti ügyvédi kamara 754-I1904-. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. FELELŐS SZERKESZTŐ: • f ADr.PQPPER TÓDOR / ' " A BUDAlQsTl ügyvédi kamara főtitkára (c^v trt

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék