Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1928 (25. évfolyam, 1-2. szám)

1928-04-01 / 1. szám

ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI A Budapesti Ügyvédi Kamara jelentése az 1927. évről. — Bevezetés. — Az ügyvédség helyzete. — Belélet. — Ügyvédi rendtartás reformja. — Közigazgatási joa^flfgáltatás. — A jelzálogról szóló törvény. — Országos birtokbíróság. — Büntetőjogi kodifikáció. ... Fegyelmi ügyek. — Fegyelmi statisztika. — Sérelmi panaszok. — Zugirászat. — Ügyvédi díjszabás. — Ügyvédképzés. — Közmegbizatások. — Szegényvédelem. — Adó- és illeték­ügy. — Forgalmi adóközösség. — A kamara pénzügyi helyzete. — Segélyezések. — Nyug­díjügy és jóléti intézmények. — Bíróságok ügymenete. — Mérleg, forgalmi kimutatás és költséeelőiránvzat. Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. ★ ★ A budapesti ügyvédi kamara 75411904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. ° 'J U O ;í O XXV. évf. Budapest, 1928 április 1. 1. szám. ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA H FELELŐS SZERKESZTŐ : ' 1 A —- ) u ! Dr. POPPER TÓDOR A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARATéTITKÁRA tartalom: ff RÖIYYTÍMI) V^ SZEQED,®/ Jy . fi 43 1- 135 s-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék