Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1929 (26. évfolyam, 1-7. szám)

1929-04-11 / 1. szám

5052-3 XXVI. évi'. S-T­Budapest, 1929 április 11. 1. szám. t I. Meghívó. — II. A Budapesti Ügyvédi Kamara jelentése az 1928. évről. — Bevezetés. — Az ügyvédi kar helyzete. — A kamara belélete. — Ügyvédi rendtartás.' — Az ügyvédi díj­szabás kérdése. — Az ügyvédi nyugdíjügy. — Ügyvédképzés. — Sérelmi panaszok. — Sérelmeink a minisztériumi eljárásokról. — Közmegbizatások.— Szegényvédelem. — Fegyelmi ügyek. — Zugirászat. — A közigazgatás reformja. — Magánjog. — Magánjogi törvénykönyv javaslata. — A sajtójog reformja. — Polgarr^esbüntetőeljárási jog. — Adó- és illetékügy. — A kamara pénzügyi helyzete. — Segélyezés. — Bíróságok ügymenete. — Mérleg. — Forgalmi kimutatás. — Költségelőirányzat. III. Közlemények. A választmány, a Kúria ügyvédi tanácsa, az ügyvédi vizsgálóbizottság tagjai. — Ügyvédjelöltek névsora. — A Budapesti Központi Kir. Járásbíróság ügyvédi díjszabása. — Állásközvetítés. Meqjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. ★ ★ A budap - i ügyvédi kamara 75ÍI1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. E­FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. BLAUNER MÓR A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM: ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék