Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1931 (28. évfolyam, 1-10. szám)

1931-01-01 - 1931-02-01 / 1-2. szám

ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. BLAUNER MÓR A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM: Meghívó a Budapesti Ügyvédi Kamara 1931. évi március hó 8-án tartandAYerrtJes ^4vi köz­gyűlésére. 3. oldal.— A Budapesti Ügyvédi Kamara jelentése 1930. évről: Bevezetés. 7, oldal.,— A trianoni békeszerződés revíziója. 15 oldal. — Az ügyvédség helyzete. 16. oldal. — Bel- élet. 23. oldal. — Ügyvédképzés. 26. oldal. — A szegényvédelem. 27. oldal. — Vagyon­felügyelői és tömeggondnoki kirendelések. 29. oldal. — Sérelmi panaszok. 35. oldal, — Fegyelmi ügyek. 38. oldal. — Zugirászat. 42. oldal. — A kamara pénzügyi helyzete. dal. -— Könyvtár. 45. oldal. — Az Országos Ügyvédszövetség. 46. oldal. — Országos Ügyvédi Ér­tekezletek. 51. oldal. — Jóléti intézmények: Segélyezés. 52. oldal. — Az Országos Ügyvédid Gyám- és Nyugdíjintézet. 53. oldal. — Országos Ügyvédotthon Egyesület. 56. oldal. — A Magya#^ Jogász és Mérnök Segélyegyesület. 58. oldal. — Bíróságok ügymeneté: Budapesti központi kir. Járásbíróság. 59. oldal. — Budapesti I—III. kér. járásbíróság. 61. oldal. — Budapesti kir. Tör­vényszék. 61. oldal. — Budapesti kir. Büntetőtörvényszék. 61. oldal. — Budapesti kir. ítélő­tábla. 63. oldal. — M. kir. Kúria. 64. oldal. — Budapesti munkásbiztosítási bíróság és munkás­biztosítási Felsőbíróság. 68. oldal. — Budapesti kir. Ügyészség. 68. oldal. — Reformtörekvések a fizetőképtelenségi jogban. 69. oldal. -— A részvénytársasági jog kérdése. 74. oldal. — Kartelek. 76. oldal. — Jelzálogjogi törvény. 79. oldal. — A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény és az értékhatárok. 84. oldal. — A büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítése. 89. oldal. — A békebíráskodásról szóló törvénytervezet. 94. oldal. — Adó- és illetékügy. 96. oldal. — Jog- gyakorlat: Magánjogi bírói gyakorlat. 99. oldal. — Hiteljogi gyakorlat. 107. oldal. — Perjogi gyakorlat. 111. oldal. — A Budapesti Ügyvédi Kamara 1930. évi számadása: Mérleg. 117. oldal. — Forgalmi kimutatás. 119. oldal. —A Budapesti Ügyvédi Kamara költségelőirányzata 1931. évre. 121. oldal. — Közlemények: A Kamara választmányának ügyköre és munkabeosztása. 122. oldal. — Felhívás az ügyvédek 1931. évi forgalmi adójának átalány ozása tárgyában. 126. oldal. — Tájékoz­tató közlemény a jogi lapok részére. 127. oldal. — A budapesti központi kir. járásbíróságnál alkal­mazott díjszabás a végrehajtató közbenjárás! és fuvardíjainak felszámításánál. 129. oldal. — Bíróságok tanács és ügybeosztása 1931. évre: 132. oldal. Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. A budapesti ügyvédi kamara 574/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Mások részére előfizetési díj negyed­évenként 3 Pengő. XXVIII. évf. Budapest, 1931 jan.—febr. hó. 1—2. szám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék