Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1932 (29. évfolyam, 1-11. szám)

1932-01-01 - 1932-02-01 / 1-2. szám

ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ: DR BLAUNER MÓR A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM: Meghívó az 1932. évi február hó 14-én tartandó tisztújító közgyűlésre. I. Jegyzőkönyv az 1932. évi január hó 7-én tartott rendkívüli közgyűlésről. II. Felterjesztések: 1. Az uzsoráról szóló törvényjavaslat tárgyában. 2. A részvénytársaságok, a szövetkezetek és a korlátolt felelősségű társaságok, vala­mint az állami támog^táSB’Sn'-rész esülő és a közüzemek ezfeé* jo^viszónyairól és kapcsolatos kérdésekről szóló tör­vényjavaslat tárgyiban. 3. A hifelsértés­röl készült törvényjavaslatra vonatkozó­lag. 4. A szabadalmi ügyvivőség képvi­seleti joga tárgyában. III. A M. kir. Kúria ügyvédi taná­csának határozatai. IV. Adományok a könyvtár részére. V. Közlemények: Értesítési idő a Székesfővárosi pénztigyigazgatóságnál és az újpesti Air járásbíróságnál. Az Egységes Bírói és Ügyvédvizsgáló bizott­ság éé a Kúria Ügyvédi Tanács tagjaV Ügyvédet forgalmi adója. r. Megjelenik, július és augusztus hú kivételével, minden hónapban egyszer. ’n... * Üt A budapesti ügyvédi kamara 754/1904. számú közgyűlési határozata lolytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Mások részére az elöllzetési díj negyedévenként 3 pengő. XXIX. EVF. BUDAPEST, 1932 JANUÁR-FEBRUÁR 1—2. SZÁM A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék