Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1935 (32. évfolyam, 1-10. szám)

1935-01-01 / 1. szám

XXXII. ÉVF. BUDAPEST, 1935 JANUÁR 1. SZÁM ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. blauner mór A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM: Meghívó rendkívüli képviseleti köz­gyűlésre. — Meghívó választó köz­gyűlésre. — Hirdetmény új ügyvédi igazolványok kiállítása tárgyában. — Ügyvédi gyakorlatot nem foly­tatható ügyvédek jegyzéke. — Átirat a Magyar Nemzeti Bankhoz a kül­földi követelések behajtására vonat­kozó perlési engedélyek és egyéb kapcsolatos kérdések tárgyában. — Közlemények: Átiratok a Kamará­hoz. Felhívás az alaplajstrom tár­gyában. Adományok a könyvtár részére. — Sajtóhiba kiigazítás. — A Budapesti Egységes Bírói és Ügy­védvizsgálóbizottság elnökhelyette­sei és tagjai. — A M. kir. Kúria Ügyvédi Tanácsának kinevezett ügyvéd tagjai. A budapesti ügyvédi kamara 754/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. Mások részére az előfizetési díj negyedévenként 3.— P. A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék