Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1936 (33. évfolyam, 1-10. szám)

1936-01-01 - 1936-02-01 / 1-2. szám

56525 XXXIII. ÉVF. BUDAPEST, 1936 JANUÁR—FEBRUÁR 1—2. SZÁM ÜGYVÉDI *Á- KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. MELZER ISTVÁN A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM: I. Leiratok : 1. A m. kir. Igazságügyminiszter Or leirata az ingatlanközvetítők okirat- és beadványszerkesztési jogának megszüntetése tárgyában. 2. A m. kir. Pénzügyminisz­ter Ür leirata a hivatalos leletek készítésével kapcsolatos eljárás újabb szabályozása tárgyában. — II. Felterjesztéseink a m. kir. Igazságügyminiszter Űrhoz : 1. Áz 1935. évi VIII. t.-c. 43. §-ának a gazdasági gyakorlatra vonatkozó rendelkezések megszün­tetése tárgyában. 2. A katonai védő-ügyvédek lajstromának közlése tárgyában. 3. A társadalombiztosítási tartozásoknak kedvezményes törleszthetése, illetve részbeni elengedése tárgyában. 4. A telepítésről -és -más. íöldbirtokpolitikai intézkedésekről szóló törvényjavaslat tervezetének tárgyában. — III. Átirataink : 1. A m. kir. Kúria Elnökéhez, évnyitó beszéde alkalmából, a bírói függetlenség tárgyában. 2. Á buda­pesti kir. Büntetőtörvényszék Elnökéhez az orvosok ellen folyamatban levő büntető ügyekben történő közlések tárgyában. 3. A budapesti kir. Ügyészség Elnökéhez a foglyokkal való érintkezésről és a foglyok levelezésének ellenőrzéséről kiadott Utasítás módosítása tárgyában. — IV. Átirat a Kamarához : A budapesti központi kir. Járás- bíróság Elnökétől harmadik hitelező személy megbízásából benyújtott, továbbá ház­gondnok által benyújtott keresetlevél stb. elintézéséről. — V. A Budapesti Ügyvédi Kamara Segélyezési Szabályai. — VI. Szabályzat a Budapesti Ügyvédi Kamura iratainak és kezelési könyveinek selejtezéséről. — VII. Értesítések : 1. A zugirászatot ellenőrző bizottság tagjai. 2. Az arcképes igazolványok 1936. évi érvényesítése. 3. Tagdíj- és nyugdíjintézeti járulékok befizetése. 4. Az ügyvédjelölti joggyakorlat ellenőrzése. 5. Az ügyvédjelöltek elméleti és gyakorlati kiképzése. 6. Kinevezés a m. kir. Kúria Ügyvédi Tanácsának tagjai sorában. 7. Távbeszélő-szaknévsor. Megjelenik, július és augusztus hó kivételével, minden hónapban egyszer. ¥ A Budapesti Ügyvédi Kamara 754/1904. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. ■

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék