Új Ember Magazin, 2002 (3. évfolyam)

2001. december - 2002. január

\>álaizutak hoz való joga, illetve a magzat élethez való joga esik-e nagyobb súllyal a lat­ba. Ott egyértelmű, hogy az élethez való jog az erősebb. Akkor is így van ez, ha az anya súlyos betegsége és a magzat élete van a mérleg két serpe­nyőjében. De a két élet közül az anyáé a felelősebb élet, ezért amellett kell dönteni. S.B.: Mindene megvan. Kész kis ember. A koordinált idegrendszeri működés a huszonegyedik hétre válik teljessé. Utána már csak növekedésről van szó. A magzat képes reagálni, ke- zét-lábát mozgatni tudja. Az egész vi­lágot bejárta az a fotó, amelyen lát­szik, hogy a magzat megfogja az őt operáló orvos kezét. ■ István: Engedélyt kell kérnie egy anyának valamilyen egyházi sze­mélytől ilyen kérdéses esetben ? S.B.: Az egyház ebben a kérdésben csak irányt mutathat, de nem dönthet a házastársak helyett. Ez szülői fele­lősség. De a lelkiismeretet jól kell in­formálni. Ez nagyon fontos. Az egy­ház ezt a kérdést mindig az adott ter­mészettudományos ismeretek fényé­ben döntötte el. ■ István: Úgy tudom, hogy a törvény szerint „indokolt esetben" tizenkét hetes korig engedélyezett az abortusz. Mennyire fejlett ekkor a magzat? „És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat...” (Lk 1,41) ■ István: Mennyire „vesz tudomást" a magzat mindarról, ami őt fizikailag és lelkileg körülveszi? S.B.: Már az élet indulásakor meg- érez apró rezdüléseket. Először csak édesanyja szívdobogását érzi meg, később már a környezet zajaira is fi­jjf&mfo gyelmes lesz. A magzatok nagyon szeretik a zenét. Sokan közülük csak ismert dallamok hallatán nyugszanak meg. Mert a magzat emlékszik. Ma már köztudott, hogy pszichiátriai be­tegségek hátterében sok esetben mag­zati korban elszenvedett sérelem rej­lik. Észrevették azt is, hogy ha az anya rosszkedvű, a magzat bekuporo­dik a méh valamelyik zugába, szó szerint meghúzza magát. Sok szülő már a magzat vérmérsék­letét is megismeri. Sőt, ikrek esetében az anyák különbséget tudnak tenni a két gyerek egyénisége közt. Az iker babák játszanak egymással. Ha külön burok­ban növekszenek, azon keresztül is megkeresik és simogatják egymást. Szü­letésük után, nagyobb korukban is van­nak ilyen játékaik: a függönyön keresz­tül próbálják megtalálni egymás kezét. Feri: Említette, hogy annak idején egy koraszülöttet gyorsan megke­resztelt, még mielőtt meghalt. Miért volt erre elengedhetetlen szüksége a kicsinek? S.B.: A legnehezebb kérdéseket fe­szegetitek, de igyekszem megbirkózni velük. Az eredeti bűn azt jelenti, hogy több bűnben élünk, mint amennyit el­követtünk. A rossz választása valaho­gyan beleépült az emberiség családjá­nak a struktúrájába. Az eredeti bűnt mindenki magával hozza. István: Egy életképtelen gyermek üd­vösségének feltétele az, hogy koraszü­löttként meg legyen keresztelve? S.B.: Annyit mondhatunk, hogy a keresztség biztosítéka az üdvösség­nek, ha egyéb bűne nincs az ember­nek. Ha a magzat szülés közben meg­hal, a szülők hite fogja őt üdvözíteni. Feri: Es mi van akkor, ha a szülőknek nincs hite? Akkor nem üdvözül? S.B.: Azt tudjuk, hogy Isten min­denkit üdvözíteni akar. Hogy aztán miként érvényesül ez az isteni akarat, azt nem tudjuk. Egy viszont biztos: nem valósul meg az ember szabad be­leegyezése nélkül. Keresztes Ilona A portrékat Bugnyár Zoltán készítette 41

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék