Uj Idők, 1912 (18. évfolyam, 27-52. szám)

Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok - Ujhelyi Nándor: Egy levél

Az TJj Idők fényképe A MAC őszi viadala Lische Hansnak (Hamburg), az első díj nyeríeüe'nek 185 centiméteres magasugrása holdfény és csalogánydal helyett a romantikának ezt a fajtáját keresi, amelyről azt hiszi, hogy a fejlett intel­ligenciával mégis összefér. Az írók pedig -— nos igen, — az írók kiszolgál­ják a közönséget. És Claude Farrére nagy tehetsége megalkotja „Az élők titkát", mint a borzalmak hatvá­nyozott gyűjteményét. Szó sincs róla, a könyv érdekes és izgató olvasmány. De Claude Farrére saját hírneve szempontjából jobban tette volna, ha nem írja meg. Fs Pl Egy levél Elbeszélés Irta ÚJHELYI NÁNDOR Öreg barátom, egy egész hosszú hét óta nem ka­pott tőlem levelet. Bocsásson meg ezért hűséges barát­nőjének, de teremtőm, igazán nem volt rá időm. Ez­alatt a hét alatt megismerkedtem a szép Bellino de Contarini-Augaron herceggel, őrülten megszerettem az isteni Bellinot és végül kiábrándultam Contariniből. Amint láthatja, kedves barátom, téli gyóntatóatyám a szamovár mögül, éppen elegendő élmény egy hétre. Igazán örülök, hogy minden egyes frázisról nem küld­tem azonnal magának terjedelmes és lelkes tudósítást, mert képzelem, mennyit mulatott volna barátnőjén, megkapva a legutolsó levelet. Legyünk értelmesek, mint a papa, a providenciális államférfiú mondani szokta (most egy pucs segélyével elszökött innen Karlsbadba. Az első fondorlata, mi hosszú politikai pályáján sikerült, pedig most nem­csak egy pártot kellett becsapnia, de anyát, ami jóval nehezebb), tehát szép sorrendben mondom el magának a történteket. A dolog ott kezdődik, hogy hétfőn este felé 6o-as sebességgel rohantunk Sesto felé mi hárman, tudniillik mama, EHsraeli és Én. A kocsi Fiat volt a firenzei ga­rázsbc)l, olasz, tehát jó, a soffőr szintén olasz volt, tehát rossz. A Sesto felé vezető út elég jó, tehát én ültem a kerék mellé, a soffőr mellettem iilt, bent a ko­csiban ült, anya, jobbján Disraelivel, ki eleinte nagvon A futóverseny startja Az Uj Idők fényképe A MAC őszi viadala 285.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék