Uj Idők, 1927 (33. évfolyam, 1-26. szám)

Versek - Somlyó Zoltán: Két szem

mészetes mozdulatokból áll csupán és különösen höl­gyeknél fontos a szép és graciózus mozgás. Sportunk­nak fejlettsége mellett bizonyít különben, hogy a Margitszigeten Göncz Lajosnak, Budapest bajnokának vezetése alatt tennisziskola nyílt meg, amilyen ezidő­szerint csak Párizsban és Cannesben van, Lenglen Susanne vezetése alatt. E hó végén jelenik meg tenniszlapom is". Felkerestük a tennisziskolát és éppen Bethlen Istvánné grófnét találtuk ott, tanulás közben. A kegyelmes asszony férjétől, a miniszterelnöktől kapott kedvet a tenniszre és a hölgyek számára leg­nehezebb ütést: a backhandet gyakorolja. Göncz bajnok az egyéniséget akarja fejleszteni, nem sablonos ütéseket oktrojál tanítványaira. Most, hogy tavasszal olaszok, spanyolok, franciák és ame­rikaiak lesznek vendégeink, különösen fontos, hogy reprezentatív játékosaink rendszeres tréningben része­süljenek. Az iskolának egyébként kétszáz tanulója van, akik kezdő, haladó és versenyző fokon nagy buz­galommal ambicionálják a szivet, lelket gyönyörköd­tető „fehér sportot": a lawn-tenniszt. Mint valami matematikai táblán, úgy itt külön iitögetőfalon tanulják az alapvető ütéseket. A fal a visszaverődés törvénye szerint hiven megmutatja, hogy az ütés magasságban, irányban, erőkifejtésben helyes volt-e? De ugyancsak érdekes a játék taktikája. Természe­tesen itt is fontos szerepet játszik a mechanikai tör­vények célszerű alkalmazása, a hely és erőbeosztás, de még ennél is fontosabb a jó pszichológia. Mert végeredményben nem a testileg erősebb, hanem az idegileg szívósabb és a tervszerűen dolgozó játékosé a győzelem az esetek túlnyomó többségében. Ezért a versenyjátékosnak jó megfigyelőnek kell lenni, ki kell tudni puhatolni az ellenfél gyengéit, azonkívül pedig nagy önfegyelemmel kell rendelkeznie és nem szabad magát külső körülmények által lelki egyen­súlyából kivettetnie. A testi ügyesség mellett koordi­nált szerepe van a lelki erőnek is. Ez is meemagva­rázza azt a nagy lelkesedést, mely ezt a sportot körül­veszi és okát adja egyre nagyobb népszerűségének. Két szem Voltam gyermek, homokba játszó, csudálkozó és önfeledt. Bámulva néztem, hogy' kígyózik a füst a háztetők felett. Voltam diák, ki padsorok közt sóváran csöngetésre vár. Kamasz, vígkedvű, pelyhesállú, hős szoknyakergető szamár. Voltam e földön bús gyalogló, ziháló gyors kengyelfutó. Bölcs — és bolond. Izzadva fázó. Mindent és semmit sem tudó. Voltam kipirult vőlegény is, ki csókot és mosolyt keres. Voltam poéta. Voltam vádlott és hetyke, önző felperes. Voltam a mennyben. És a mélyben, hol a koporsót enyvezik ... Ma nem vagyok más, csupán két szem, mely lecsukódva könnyezik .. . Somlyó Zoltán Magyar Panteon: Gróf Zrínyi Miklós. Szántó Gergely plakettje Tenniszverseny. Ausztráliában Kelemen Aurél: A modern lawn-temnlsz c. müvéből 459.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék