Új Látóhatár, 1981 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1981 / 1. szám

FIGYELŐ ANDRÁS SÁNDOR Mit ér a siker, ha magyar? (Czigány Ló­ránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában) .........................108 BORBÁNDI GYULA Harcok, frontok, katonák (Péter Goszto­nyi: Deutschlands Waffengefährten an der Ostfront; Die Rote Armee) . . . 271 BORSÁNYI JULIÁN Gábor arkangyal eltakarta a napot (Gon­dolatok a kassai bombatámadás 40. év­fordulóján) ....................................................99 BORSODY ISTVÁN Potsdam és a magyarországi németek ki­telepítése .......................................................103 CZAKÓ TIBOR Látomások írója (Szirmai Károly: Az éj­szakák motorosai) .............................................120 CZIGÁNY LÓRÁNT „Hírünk a világban" (Thomas Kabdebó: Hungary).......................................................255 Igricek utóda (Faludy György: össze­gyűjtött versei).............................................534 CZIGÁNY MAGDA A Sükösd-jelenség.............................................242 „Szentivánéj, kora ősszel" (Thinsz Géza: Versek — Szerelem szunyognézetből) . 121 DÉNES TIBOR Arcában az emberarcú álom (Major-Zala Lajos: Támajd föl, Édes!) ..........................268 Mikes Kelemen németül (Kelemen Mikes Briefe aus der Türkei)..............................106 . . . minden fában költő lakik (Tollas Ti­bor: Évgyűrűk).............................................541 FERDINANDY GYÖRGY Hallgatásból reménység (Baránszky Lász­ló: Két világ között)...................................266 HARMAT PÁL Reformerek a magyar egészségügyben (Benedek István: A gyógyítás gyógyí­tása; Levendel László: Az orvos látó­határa; Magyar Imre: Behrens doktor és társai).......................................................274 HANÂK TIBOR Ausztriai magyarok (Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást!) .... 247 HATÁR GYŐZŐ Galgóczi-ország (Galgóczi Erzsébet: Tör­vényen kívül és belül)..............................253 Hegyi Béla interjúi (Hegyi Béla: A dialó­gus sodrában).............................................125 író és könyvész (Kabdebó Tamás: Évelő; Hungary).......................................................531

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék