Új Magyar Szemle, 1900/1

Uj Magyar Szemle POLITIKAI, TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 15-ÉN SZERKESZTIK Dr. BLASKOVICH SÁNDOR || AMBRUS ZOLTÁN 1900 I—III. FÜZET BUDAPESTEN AZ UJ MAGYAR SZEMLE KIADÓHIVATALA vm., üiiői-út is. Előfizetési ára : félévre 12 korona ; egész évre 24 korona; egyes kötet 2 korona. Megrendelhető a kiadóhivatalban és minden könyvkereskedésben. szerkesztőség: vm., üliöi-út 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék