Új Magyar Szemle, 1900/2

Uj Magyar Szemle POLITIKAI, TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 15-ÉN SZERKESZTIK 1900 IV-VI. FÜZET BUDAPESTEN AZ ÜJ MAGYAR SZEMLE KIADÓHIVATALA VHI., Üllői-út 18. Előfizetési ára : félévre 12 korona; egész évre 24 korona; egyes kötet 2korona. Megrendelhető a kiadóhivatalban és minden könyvkereskedésben. SZERKESZTŐSÉG : VHI., ÜLLÖI-ÚT 18. Dr. BLASKOVICH SÁNDOR AMBRUS ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék