Új Magyar Szemle, 1900/3

üj Magyar Szemle POLITIKAI, TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 15-ÉN SZERKESZTIK 1900 VII-IX. FÜZET BUDAPESTEN AZ UJ MAGYAR SZEMLE KIADÓHIVATALA vni, üiiői-út is. Előfizetési ára: félévre 12 korona ; egész évre 24 korona ; egyes kötet 2 korona. Megrendelhető a kiadóhivatalban és minden könyvkereskedésben. SZERKESZTŐSÉG I VIII., ÜLLŐI-ÚT 18. Dr. BLASKOVICH SÁNDOR || AMBRUS ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék