Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1907

AZ ÚJPESTI KÖZSÉGI NYILVÁNOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907-1908. TANÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI: KLÍMA LAJOS IGAZGATÓ. TARTALOM: Búcsúszó. — A magyar középiskola jövője. Kiima Lajostól. — Növénytani kísérletek. Jólesz Bélától. — A tanintézet állapotrajza: I. Gimnáziumi bizottság. II. Tanárkar. III. A tanári testület névjegyzéke és munkaköre. IV. Adatok az intézet történetéhez. V. Az oktatás nyelve. VI. Tananyag. VII. Érdemsorozat és statisztikai táblázatok. Vili. Évi nagy statisztikai kimutatás. IX. Szertári ki­mutatások. X. A jövő tanévre vonatkozó értesítések. XI. Tankönyvek jegyzéke az 1908/9. tanévre. ÚJPEST, 1908. WAGNER JENŐ KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék