Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1922

AZ ÚJPESTI M. KIR. ÁLLAMI KÖNYVES KÁLMÁN-FŐGIMNÁZIUM •W6 ÉRTESÍTŐJE AZ 1922-1923. ISKOLAI ÉVRŐL <XVII. ÉVFOLYAM) KÖZZÉTESZI : * DR RÁKÓCZY GÉZA, KIR. IGAZGATÓ. ÚJPEST SCHINKOVITS LAJOS KÖNyV-, papír- és zenemű kereskedése 1923.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék