Ujság, 1939. március (15. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-07 / 54. szám

*3 ÚJSÁG Hangversenyek MAE BRODIE ma Z. 8 rÁ hire* ujzcelaudi mezzoszoprán egyetlen estje. Közr.: Ezio Kost. (Rózsavölgyi). * Nádasy Ferenc és Marcell® Yulíict táneduelt Is szerepel Nagy György vidám estjén (11-én, 2. 14%). Közreműködik a főváros 20 legkivá­lóbb művésze. Jegyek. 1—6 P-ig Koncertnél és Zcneak. portásánál. Zene világ A Rózsalovag keddi előadásán a megbetege­dett Komáromg Pál helyeit Kálmán Oszkár tnekli Ochs szerepét. * Kilengi Ede, a Parisban élő fiatal, igen te­hetséges magyar zongoraművész, a tíavcau- teremben lálsikerült hangversenyt rendezett. A műsoron Liszt, Chopin, Beethoven és Debussy művei szerepeltek. A hangversenyen jelen volt Jfhuen-Héderváry Sándor gróf párisi magyar követ is. * Stefániái Imre, a Zeneművészeti Főiskola volt fanára Spanyolországban ét Portugáliában ad sorozatos hangversenyeket. . # * Kapl-Kralik Jenő „Két balatoni impresszió“ timű müvét a Budapesti Hangverseny-Zenekar mutatja be. , ^ 'Az Orosházi Filharmóniai Társaság huszon­téves fennállásának megünneplésére jubiláris hangversenyt rendezett. Az ünnepi beszédet Berthoty Károly dr. tartotta, mint szólista Pfeiffer Ede hegedűművész szerepelt. * Liszt Krisztus-oratóriumának szoprán-szólóját tjtigó Magda tanulja. Az elnök tercel A napokban Brazília franciaországi követe *agy estélyt rendezett Lelbnm elnök tisat©le­lő re. Az estélyen megjelent ax egész diplomá­ciai kar, ott volt Bonnet külügyminiszter is. Az festély programmjának rendezője André de Fouquieres az elnökhöz lépett és elmondotta Beki, hogy miután tudja, hogy az elnök nem Igen mehet musdc-haűlokba, megkérte Margue­rite Gilbert-t, hogy adjon elő valamit a műso­rából. Lebrun láthatólag nem minden neheztelés nélkül vette tudomásul a váratlan programmot. Marguerite Gilbert egy kis dalt adott elő, amely bizony nem mondható komoly irodalmi vagy »enei értéknek. . Egyszerű, kedves, vidám kis dal, amelynek „Toto“ a cime. A refrain két sora Bzzel a szóval végződik: „Toto“ és ezt a szót K közönség együtt szokta énekelni a művész­nővel. A refrain második ismétlésekor uj hang ve­gyült az énekbe: Lebrun elnök az énekesnővel fegyütt énekelte a „Toto“-t. — Terceltem — mosolygott az elnök’ —, mert Ifee jobban megfelel a hangomnak. * Szigeti leánya menyasszony. Londonból Jelentik, hogy Szigeti József világhírű magyar hegedűművész leányát, Irént eljegyezte Nikita Magaloff, az ismert orosz zongoraművész, aki évek óta mint zongorakisérő jár Szigetivel Világkörüli hangversenykörutjain. Szigeti az eljegyzés idején az Egyesült Államokban járt. A vőlegény előkelő orosz főúri család sarja, de nem használja a hercegi cimet, amelynek viseléséhez joga van. Rachmaninov tanítványa volt s annakidején részlvett Budapesten a Liszt Ferenc-dijért folyó nemzetközi zongora- Bmvész versenyen. M. N. B. 1163. 1165. sz. e. a. ILjság.-J&uS'z Ouóváti kMőjfWűJÁűtűi Öi&S&OhS'zájQ&a Április 2—12 HUSVÉT RÓMÁBAN Velence, Firenze, Nápoly meg­tekintésével ................................P 217.— Április 2—16 HUSVÉT TAORMINÄBAN Nápoly, Siracusa, Róma meg- tekintésével ...............................P -364.— Á prilis 2—16 HUSVÉT AZ OLASZ RIVIÉRÁN San Remoban ...............................I1 291.— Á prilis 2—16 HUSVÉT A LltíURI TENGERPARTON Rapalloban vagy Santa Marghc­rita Ligurcban ...........................P 269.— Á prilis 2—12 HUSVÉT ABBÁZIÁBAN . . . P 119.— 14 napra, április 2—16 , , » . P 159.— Jelentkezés és részletes felvilágosítás: ÚJSÁG UTAZÁSI IRODÁJA Erzsébet-körut IS. Tel.: 131-626 és 137-965 IBUSZ MENETJEGYIRODA és fiókirodái r színházi műsorok OPERA: RözSalovag (kezdete ^8). A. bérlet. NEMZETI: Amphitryon (kezdete %8). IV. bérlet. NEMZETI KAMARA: Utolsó táne (kezdete 8), VÍG: Havasi napsütés (kezdete 8). MAGYAR: Erzsébet (kezdete 8). BELVÁROSI: Földindulás (kezdete 8). PESTI: Az asszony és az ördög (kezdete 8). ANDRÄSSY: Bubus (kezdete 8). VÁROSI: Katinka (kezdete 8). ROYAL: Egy bolond százat csinál (kezdete %9). TERÉZKÜRUTI SZÍNPAD: A Pódium-kabaré vendég­íátéVa (\zP7(\o\fs O’, KOMÉDIA: Esti átképzés (kezdete %9). ERZSÉBETVÁROSI: 1002-ik éjszaka (kezdete W és %9). JÓZSEFVÁROSI: Elnémult harangok (kezdete és Üa9) KISFALUDY: Mezei pacsirta (kezdete Yz§ és %9). Kedd, T939 március ? MOZIMŰSOROK ADMIRAL (Margit-krt 5/b. 353-707.) A kék róka. — Híradók. — 0Á\t Yí6, ^3, ^10, vas.: ^2-kor Is.) — Vas. d. e. 11-kor; Rose-Marie. ALKOTÁS (Gömbös Gyula-ut 11. 156-374.) Asszomyfaló. — Scarpi urÜ kalandjai. — Híradók. — (H4, %6, ^8, }£10, vas. és ünn.: ^2-kor is.) — Vas d. e. 11-kor: Hotel Kikelet. ANDRÁSSY (Csengery-n. és Andrássy-ut sarok; 124-127). Az algíri légió. — Világcsodák. — Hiradók. — (%i, 946. 948. 9410, vas. és ünn.: 2. 4. 8. 8. 10.) A trill in (Margit-krt 55. 154-024.) őfelsége szerel- ra.llJLU.UA rnes> _ Afrika kapujában. — Világ- híradók. — (5/46. %8, YilO, szomb., vas é* ünn.: Yx\, •^6, %8, %10.) — Vas. d. e. 11-kor: Lovasfilm bemu­tató a világ minden tájáról. BELVÁROSI FILMSZÍNHÁZ. (Irányi-«. M. S81-W8.) 13 szék. — Mesebeli játékbolt — Hiradók. — (4, 6. 8, 8, 10. vas. és finn.: jobb t: 2. 4, 0. 8, 10, bal t.: 3. 5 7. 9.) BODOGRÁF (József-krt 03. 140-510.) Zsákutca. — Hék- lor gazdát cserél. — Híradó. — OÁi, %6, %10, vas. és ünn.:: %2-kor is.) BROADWAY FILMSZÍNHÁZ (VII., Károly-kit 3. 144-212.) Táncolj és Szeress. — Híradó. — OM, %6, %8, %10, szomb.. vas. és ünn.: %2-kor Is.) BUDAI APOLLÓ. (Széna-tér. 351-500.) 13 szék. -- Hír­adó. — (%5f %7, 9, vas. és ünn.: já2, YAt 3/fc6, %8, %10.) Cíinitn! FILMPALOTA (Baross-tér 32. 134-337.) Me­” gyár feltámadás. — Kedélyes jBenebona. — Híradók. — (Yzlt %6, Y2&, %10, vas. és ünn.: %2-kor is.) — Az első előadás mérsékelt helyárakkal. CITY FILMSZÍNHÁZ (Vilmos császár-ut 36-38. 1U-140.) Hét szál rózsa. — Teli vér primadonnák. — Híradók. 046, 948, 9410, szomb. vas és ünn.: 944-kor is.) Corvin FILMSZÍNHÁZ (József-krt és üllől-ut «árok. ... i — 138-988. 139-584.) Gyimesi vadvirág. — Híradó, — 064, $60, %8. %10, vas. és ünn.: ^2-kor is.) -- Az első előadáson mindennap 1000 hely 40—80 fillérig. — Vas. d. e. %11-kor; Asszony a hadihajón. COPSO (Váci-utca 9. 182-818.) Préjean, Strobeim, — — Jouwet: Alibi. (Detektiv-regény, — Hiradók. — O26. 3/68, %10, szomb.. vas. és ünn.: 3/64-kor is.) Di^PqI (Teréz-körut 28. 125-952, 121-343.) Inovány. _ Híradók. J (6, 8, 10, szomb.. vas, és ünn.: 4, 6, 8. 10.) ELIT MOZGÓ. (Szent István-körut 10. 114-502.) TáneolJ és szeres. — Hiradók. — (4, 0, 8, 10, vas. és ünn.: 2-kor is.) Pnriim FILMSZÍNHÁZ (Kossuth L.-n. 18. 189-543, Vf A UAAA 189-707.) 2. hétre prol.: Vágyak valcere. (Három keringő. — Hiradók. — 040, 3/28, 9410, szom­bat, vas. és ünn.: %4, 966, 948, 10.) HOLLYWOOD FILMSZÍNHÁZ (Bethlen-tér 3. 142-455.) Gyimesi vadvirág. — Cirmos bajban. — Popeye leg­újabb kalandja. — Hiradó. — (964. 966. 968, 96l0, vas.: 962-kor is.) — Vas. d. e. 9611-kor: A kis kapitány. JÓZSEFVÁROSI FILMPALOTA (Iválvária-lér 7. 134-044.) Egy mozgalmas éjszaka. — Burleszk. — Híradók, — (964, 966, 968, 3/4lO, vas. és ünn.: 3/42-kor is.) IT Q iri oi*o FILMSZÍNHÁZ. (Dohár.y-u. 42. 144-027.) ctxiiCAA cl szál r5Zsa — Ismeretlen katona. — (6, 8, 10, szomb., vas. és ünn.: 4-kor is.) LLOYD FILMSZÍNHÁZ (V„ Hollán-utca 7/t. 111-994.) Gyimesi vadvirág. — Hiradók. — (4, 6, 8. 10. vas. és ünn.: 2-kor is.) NYUGAT. (Teréz-körut 11. 127-162.) Asszonyok a börtön­ben. — Cirmos az emberevők közt. — Hiradó. — 0/65, 7. 9610, szomb.: 4, 6. 8, IQ. vas. és ünn.: 2-kor is.) ODEON. (Rottenbiller-u. 37/f. 130-263.) Leányvári bo­szorkány. — Magyar őstehetségek. •-*- Világhiradók. — (Folyt: &5, 947, &10, vas. és ünn.: %2, 3^4. ^46. 3y£8, %10.) OLYMPIA. (Erzsébet-krt 26. 342-947.) 13 szék. (Heinz Rühmann Hans Moser.) — Cuba szigete. (Utazás­film.) — Tilos a lázadás. (Popeye-rajzfilm.) — Hiradó. — (11, 2, 4, 6, 8, 10.) *— Az első előadás mérsékelt helyárakkal 30 fillértől. OMNIA (József-körut és Kölcsey-ulca sarok. 130-125.) Flotta a viz alatt. — Cuba. — Magyar hiradó. — (5, 3Ä8, %10, szombat, vas.: 4, 6, 8, 10.) OTTHON FILMSZÍNHÁZ. (Beniczky-utca 5. 140-447.) Leányvári boszorkány. — Két kicsi csacsi.) — (%4 ^46. ^48, ^410, vas. és ünn.: ^42-kor is.) Prtlop» (Erzsébet-krt 8. 136-523.) Marco Polo kaland­1 «nntt jaij# — Magyar hiradók. — (4, 6, 8, 10, szom­bat, vas. és ünn.: 2-kor is.) — Vas. d. e. 11-kor: Allah kertje. PÁTRIA FILMSZÍNHÁZ. (Népszinház-utca 18.) Négy nő­vér. — Konzerv-koncert. — (944, 946, 948. 9410, vas. és ünn.: 942-kor is.) RáriillC (Nagymező-U. 22-24. 122-098, 120-564.) Alc&lAiUo i2. hétre prol.: Hófehérke és a hét törpe. — Zenélő tündérek. — Amerikai és magyar hiradók. — (946, 948, 9410, szomb., vas. és ünn.: 944-ko^j is.) — Vas. d. e. 11-kor: Mécs Alajos: A titokzatos Japán. REX (István-ut 39. 189-116.) A cárnő kegyence. — Ba­romfi-tenyésztés. — Híradó. — OÁ5, 947, 9, szomb.: V24. 3/46, %8. Yz 10, vas. és ünn.: Yi2-kor is.) RIALTO FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi-ut 70. 139-497.) A cár- nő kegyence. — Kisérő műsor. — Hiradó. — 0611. %1. 943. 5. U8. 3/210, vas. és ünn.: 10, 12. 2. 4, 6, 8. 10.) Rnvnl Anniin (Erzsébet-körut 45. 141-902 és ixuyai 312-946.) A nagv keringő. ­Amerikai és magyar hiradók — 0/46, YiS% 9410, szomb., vas. és ünn.: 4 6. 8, 10.) SAVOY FILMSZÍNHÁZ (Kálvin-tér. üllői-ót 2. 146-040.) Az aréna bősei. — Bonbon-parádé. — (Yii. ^6, %8, Yi\0. vas. és ünn.: 1á2-kor is.) Gpnln FILMSZÍNHÁZ (Teréz-körut 60 114-411.) kjV^CAlCA Flotta a viz alatt, — Rajzfilm — Magyar és Fos világhiradók — (3/46, %8, 9410, szomb vas, és ünn.: 3-kor is.) SIMPLON FILMPALOTA (Horthy Miklós-ut 64. 208-999.) Gyimesi vadvirág. — Kiséró műsor. — Hiradók. — 0/A, Yí6, ^8, %10, vas és ünn.: Vji2-kor is.) FILMSZÍNHÁZ. Akácfa-utca 4 140-840) ^ 5-ik hétre prol.: Alexander's Ragtime Band. — Hiradó. — (11, 2, 4. 6, 8. 10 > — Hétköznap az első három előadás félhelyárakkal TIVOLI. (Nagvmező-utca 8. 123-049.) Leányvári boszor­kány. — Magyar őstehetségek. — Világhiradók. — (Folyt.: Y\5, 7, k&lO, szomb.: 944. 946. 948. 9410, vas. és ünn.: 942-kor is.) TÚRÁN. (Nagymező-u 21. 128-401.) 13 szék. — Kisérő műsor — Hiradó. — (4, 6. 8. 10, vas. és ünn.: 2-kor is.) — Vas. d. e. 11-kor: Jégpokol. Uránia FILMSZÍNHÁZ (Rákőczl-Ut 21. 146-046.) U Idill Cl 3 hétre prol.: Bors István. — Magyar és Fox világhiradók. — (5, 3/48, YA0, szomb., vas. és ünn.: 3-kor is.) — Vas. d. e. 11-kor: csikszentkirályi Mihály László előadása: Székelyföldön. (Székely mű­vészek közreműködésével.) VESTA MOZI. (Erzsébet-krt 39. 132-639.) Hollywood- Hotel, — A repülő gazember. — Hiradó. — OÁ4, ^6, ftt, fen. m. it ** *.; 11. ». 1. «, *. ») G K. A heti járulék egy pengő nyolcvan fillér. Nem ismerünk olyan külföldi címeket. A kér­dezett tárgyakat nem viheti ki. A hadikölcsö- nért semmiféle ellenértékét nem kap. Sakk. Nincsenek olyan címeink, amilyeneket kért. A kérdezett valuta a Magyar Nemzeti Bank jegyzése szerint felárral együtt körülbelül tizen­két pengő. Nincs nálunk annak az államnak kamarája. Miután iparengedélye van és önálló iparos, nem kaphatja a kért bizonyítványt S. K. 1. Külön ipar kelt Ha nem szerzi be, úgy megbüntetik. Kivándorló, Pécs. Hatósági orvosi bizonyít­vány, amelyet angolra fordittasson le. Tájékozatlan felvidéki. A magyar törvények szerint hathavi felmondás illeti meg és a 13 évi alkalmaztatás után négyhavi és tiznapi fizetés, nek megfelelő végkielégítés. 48-as, Rimaszombat. Nincs hivatal, ahol nyil­vántartják azokat, akiket levelében emlit. Kiszolgálóleány. Kereskedősegédnek számit és a harmadik év után 110 pengő havifizetés Il­leti meg. P. K. Nem viheti ki, mert az adoptálás erre nem jogosítja fel. Csak a kvótán utazhatik ki, de ez cselben csak évek múlva kerül sor önre. 1939-ik évben. Csak termőföldre terjed ki. Sző­lőkről nincs szó az uj javaslatban. Újpest. Csak hathavi felmondás illeti meg. Alkotás. Az illető a bécsi egyetemen tanár, vi­lághírű. Hogy van-e hozzá fogható máshol is, ilyen kérdésre nehéz válaszolni. A mi vélemé­nyünk szerint akad hozzá hasonló képességű. Felvidékről. A beregszászi alispáni hivataltól kell kérnie. R. I. 1. Be kell jelenteni. 2. Ezt is. 3. Nem vehet fel 20°/o-osat 4. Ha a kormánybiztosság hiányosnak találja, úgy felszólítja majd a hiá­nyok pótlására. Kellemetlensége nem származ- hatik ebből. P. K. M. Nincs más mód az ügy elintézésére, nem jogosítja fel. Csak a kvótán bedül ntaz- hatik ki, de ez esetben csak évek múlva kénül sor Önre. HajdumegyeL 1. Mindkét kvótán csak évek múlva kerülhet rá sor. 2. Nem kerülhet a ked­vezményezettek kvótájára. 3. Mint egyetemi hall­gató a kedvezményezettek kvótájára kerül. 4. Csak tanulmányai befejeztéig maradhat oda- künn. K. S. K. 1. Nem szerződtetheti tanoncnak, mert ezt a kormánybiztosság a rendelet kiját­szásának tartaná. 2. Igénybe veheti és mint nap­számost fizetheti. Napibére 3 pengő. Devizen Stelle. Ha már bejelentette a Nem­zeti Banknál, és bejelentette a külföldi állam rendőrhatóságánál, úgy további teendője nin­csen. K. L., Szolnok. A zsidó alkalmazottakra is vo­natkozik. A fizetést nem csökkentheti le. Ellen­kezőleg, a minimálisra kell felemelni. ! Miskolci előfizető. A kormány ily természetű ügyekben még nem intézkedett. Dunántúli iparos. Be kell jelentenie, ha dol­gozik az irodában. Kecskemét. Nem veheti társul. Iparengedélyé­nek kibővítését külön kell kérnie. Ha Ön nem képesített szabó, úgy nem fogja megkapni az engedélyt. Sógorát mint tanoncot szerződtetheti, de be kell őt jelentenie az Értelmiségi Munka- nélküliség Kormánybiztosságánál, II., Keleti Ká- roly-u. 18/b. H. M. 1. Nem vonhatja le a többletet. 2. A munkások hátrányára nem változtathatja meg a munkaviszonyt. 3. Erre is vonatkozik az, hogy a munkások hátrányára nem változtathatja meg a szerződést. Vásár és ünnepnap. A helyzeten mit sem vál­toztat az, hogy részvénytársasággá alakulnak át. Az arányszámot nem lehet megváltoztatni a 80%-osok hátrányára. Az uj javaslat még nem lépett életbe, azon változtatások történhetnek, tehát korai volna ahhoz hozzászólni. Az ipari munkában alkalmazottakat, ha négy középisko­lát végeztek, be kell jelenteni az Értelmiségi Munkanélküliség Kormánybiztosságánál. A tör­vény és az újabb javaslat valóban tartalmaz egész különös intézkedéseket, amelyek ellent­mondanak egymásnak és szinte kivihptetlenek. Gyógynövény. A földmivelésügyi minisztérium engedélye kell hozzá. RÁD KEDD, március 7. — Budapest I. — 12.10: Cigányzene. — 13.30: Postászenc- kar. — 10.10: Asszonyok tanácsadója. —^ 17.10: Berthe do Vigier énekel. — 17.40: Előadás. — 18.10: Cigányzene. — 19: A{ sasfiók. Drámai köllemény. — 21.40: Hitek, idöjárásjelentés. — 22: Hangleme­zek. — 22.45: IIÍrek német, olaszj! angol nyelven. — 23: Kalonazene. — 0.05: Ili­tek. — Budapest II. 18.10: Mezőgazd. félóra. — 18.40: Francia nyelvoktatás. —^ 19.10: Tánelemezek. — 20: Hirek, iügető- versenyeredmények. — 20.20: A rádió szalonzenekara. — 21.35: Idöjárásjelentés: Az osztálysorsjáték héttői húzása 10.000 pengőt nyert: 53G02 62715 4000 pengőt nyert: 490 15341 73795 81872 3000 pengőt nyert: 5241 1000 pengőt nyert: 24741 800 pengőt nyert: 2688 4077 13827 58278 600 pengőt nyert: 64787 68256 500 pengőt nyert: 16596 22161 25473 27669 66264 86721 300 pengőt nyert: 11996 12883 13443 22839 23274 25164 29762 31813 36484 47065 62030 66801 68278 70676 71431 74155 74785 79994 80331 A 5-dik osztályra sorsjegyek még kaphatók Benkö Bank rt. Budapest, Andrássy-ut 56. Tel. 128—647 175 pengőt nyert: 0067 122 144 153 212 235 268 289 581 597 684 760 930 1010 070 076 080 167 260 410 541 556 583 593 741 928 2486 683 897 3021 074 299 414 466 521 585 831 841 4024 117 329 361 365 376 620 738 815 884 5056 139 256 451 573 608 611 632 744 786 799 859 870 998 6002 054 373 672 676 867 943 7028 150 161 184 194 339 356 488 934 975 8015 033 114 203 326 332 361 541 724 774 896 9010 122 136 353 356 357 583 580 616 790 855 880 978 10080 139 240 457 497 510 652 657 690 760 882 927 984 985 11112 374 536 572 744 786 919 945 12070 242 385 455 502 699 843 919 13113 121 219 263 363 367 467 562 642 649 707 740 930 14227 359 401 449 668 685 941 15039 051 059 319 412 459 505 531 555 614 673 768 778 850 16116 338 620 637 694 897 966 17003 040 046 047 108 321 324 412 417 437 479 632 749 18062 218 3500 484 592 712 851 861 941 19420 588 641 642 20059 095 283 292 378 391 401 444 468 474 646 879 907 938 960 21015 064 319 509 551 597 603 707 816 900 933 949 22019 037 071 597 697 785 876 890 938 23189 273 378 424 596 699 734 949 24028 044 101 184 214 244 343 372 459 550 631 660 867 917 983 25103 142 143 163 165 175 208 257 327 599 631 901 26098 126 153 155 283 284 477 605 737 787 862 27046 352 383 519 569 610 797 939 28143 263 345 475 519 574 678 995 29329 416 582 604 662 683 689 717 914 935 30026 168 217 238 290 452 467 697 743 797 826 827 878 954 31039 054 092 195 399 527 630 649 720 811 968 32006 088 375 467 669 767 841 847 849 33019 078 380 395 464 490 522 542 584 706 913 941 34122 140 165 363 504 638 691 722 765 814 851 35253 281 333 406 507 657 666 678 717 790 898 946 36024 081 134 145 198 369 364 376 390 455 497 569 577 592 618 624 634 792 885 902 908 936 3700S 079 211 23G 382 424 468 471 503 564 575 577 624 683 695 696 711 720 721 780 854 984 38000 041 271 339 363 367 455 560 579 672 909 39024 195 231 334 362 397 487 498 514 567 659 756 968 40044 062 338 378 381 453 752 791 871 971 41022 158 189 262 430 547 727 830 948 42062 074 075 191 276 328 480 510 577 689 789 862 910 952 960 43053 091 096 353 376 393 534 639 823 922 928 44184 215 228 255 464 515 706 730 884 45003 047 246 266 476 491 714 817 838 855 46108 132 186 303 320 362 367 385 499 547 559 733 896 991 47074 441 518 551 721 855 48136 222 227 262 563 566 612 694 784 823 845 905 49048 234 286 306 315 326 442 518 642 760 50101 195 240 441 566 606 712 806 827 836 867 51109 156 171 193 203 458 612 635 724 731 763 769 903 985 52158 174 350 367 383 393 435 674 753 768 843 995 53026 666 089 090 177 255 271 306 456 54000 070 080 101 224 290 390 483 596 706 803 806 883 948 55027 150 263 305 653 690 699 56059 066 122 253 283 412 471 590 642 721 763 768 942 975 57105 152 229 387 391 431 681 785 58129 150 158 159 169 394 523 541 727 832 863 59104 281 285 353 393 478 503 559 850 60013 051 201 336 657 688 61119 130 158 215 380 558 602 728 973 62088 120 132 191 211 289 378 397 406 415 449 485 487 526 602 676 722 782 637 63202 204 351 384 547 611 613 642 677 689 844 854 949 64093 117 221 292 333 510 516 631 675 822 65011 047 305 441 466 536 604 638 647 767 66243 342 406 430 551 718 733 746 814 67093 198 338 342 369 472 544 739 903 949 986 68216 295 371 543 604 639 662 675 751 878 889 69072 099 132 191 327 370 474 539 560 876 910 977 70010 056 081 225 262 509 615 643 675 768 71085 138 181 205 207 475 596 634 691 758 766 820 72012 425 445 463 542 654 750 833 881 935 975 73010 087 174 352 510 613 657 763 813 991 997 74276 425 498 550 571 574 587 738 884 75160 347 350 437 549 562 597 706 739 777 799 821 892 932 76171 434 439 472 500 546 572 605 705 765 836 921 77157 299 408 466 502 619 749 838 879 935 984 78166 257 274 350 377 473 530 811 847 854 876 900 912 79149 197 231 366 654 662 710 868 80161 430 601 697 717 81037 311 479 541 553 621 82032 081 297 392 589 741 768 792 848 892 945 972 991 83116 181 263 293 308 464 678 681 803 936 984 997 84062 097 261 433 483 522 526 577 686 897 85064 065 343 444 513 791 888 922 925 86062 020 216 245 564 614 697 715 837 948 994 87032 1-6 123 212 251 297 321 457 474 543 549 695 887 Ninden utazási ügyben fordüifon utazási Irodánk&oz Erzsébet- körut 43. T. 131-628

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék