Állami gimnázium, Újverbász, 1889

TIZENKILENCZEDIK ÉVI ГI DOSIT A S AZ UJVERBASZI PÁRTFOGÓSÁGI NYILVÁNOS A L G Y MN A SIU M R (3 L, AZ 1889-90. TANÉVBEN. ж о KOVALSZKY LAJOS IGAZCATÓ-TANÁRTÓL. KULA 1890. BERKOVITS MÁRK NYOMÁSA (saját házában.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék