Állami gimnázium, Újverbász, 1943

II. FOKÚ TANÜGYIGAZGATÁSI KIRENDELTSÉG AZ UJVERBÁSZI M. KIR. ÁLLAMI GIMNÁZIUM (Internáius) VKŐNYVE I . az 1943)44 tanévről Az iskola fennállásának CXXXV. évében szerkesztette; LOTZ JAKAB Nyomatott Seidl Gyula könyvnyomdájában, Ujverbász 19 4 4

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék