Katolikus gimnázium, Újvidék, 1885

AZ ÚJVIDÉKI KIRÁLYI KATH. MAGYAR FŐG-YMNAS1UM TUDÓSÍTVÁNYA az 1885—86-diki tanévről. Közzéteszi FRANKL ISTVÁN igazgató. ÚJVIDÉKEN. DIMITRIJEVITS M. KÖNYVNYOMDÁJA. 188G.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék