Katolikus gimnázium, Újvidék, 1894

'VVVYVVVVVWVVVVV' \A WAV V\A\MAaAAAAAA/ AV\\V JJ A illiLÍÁi.ÍAÁAÍiÁÁAAÁÍAAAi^.AlAÍi­ÍvAAAAíVWv ^MUA iri ili i» 5E5HSHSSSHSH5H5aSH5H ;Az Újvidéki KIR. KATH. MAGYAR FÖGYMNASIUM XXII-ik évi ÉRTESÍTŐJE AZ 1894-5'iki tanévről. T‘‘ KÖZZÉTESZI VÁROSY TIVADAR Ijazgaíó. —V»----'JV----\ ÚJVIDÉK FUCHS EMIL ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA 1895. T rrrrytt ▼ ▼ t tttttttt tttttttt ttttttttttttttttt tt▼ttttttttttt : :?<— §<- ­»£<— £<• í§<— 3<­* ­[ g<— 'K<— !<•- ­. £ * <<♦­lg«—. lg<— íg~ ► .<♦ ­<<♦— <<♦- - «♦ hit- :■<♦ g<*­lit: :< :<* :<r* £<• I :<<•­£<♦­:?v­£<•­-FiJ i-v A g<. á<.- <. g<. £•<, K<. i l |v­W — : TTTT VT▼TTTT\ < fc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék