Katolikus gimnázium, Újvidék, 1897

m AZ ÚJVIDÉKI Ira щ kir. kath. magyar fö^ymnasiurri I j я XXV-IK ÉVI ! p ÉRTESÍTŐJE I ! ! ■ ‘Й I AZ ! Ц iS 1897—08-iki tanévről, I !F- w ! I * i4 ♦ * ! ! ! KÖZZÉTESZI tp VÁROS Y TIVADAR Ili. I igazgató. Щ ! Ш I I ..^^-«5----- ifi ! ♦ ff ! ! И } ip ÚJVIDÉK jU FUCHS KMIL ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA » | j »898. ;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék