Katolikus gimnázium, Újvidék, 1898

AZ ÚJVIDÉKI kir. kath. magyar főgymnasium XXVI-ik évi ÉRTESÍTŐJE az 1898—99-iki tanévről. KÖZZÉTESZI VÁROSY TIVADAR igazgató. ÚJVIDÉK FUCHS EMIL ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA Í890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék