Katolikus gimnázium, Újvidék, 1901

AZ ÚJVIDÉKI kir. katli. rí főgiimnasium XXlX-ik évi r ff Értesítője az 1901—1902-iki tanévről. KÖZZÉTESZI VÁRÓ SY TIVADAR igazgató. S/VTitN'" VjJ- • ÚJVIDÉK Fuchs Emil és társa könyvnyomdája 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék