Vadász- és Versenylap 16. évfolyam, 1872

ЗС14 г VADÁSZ- ÉS VERSENY LAP. 1872. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő : Keve József. Szerkesztőtárs : Sárkány Ján. Fer. TARTALOM. 1. Lótenyésztés és versenyek. 1. Értekezések. T Lap Adalék a lovaglás tanításához (Gr. Széchényi Dén.) 2 Hogyan állunk egy pesti lókiállitással ? . . 17 Álladalmi méneseink költségvetéséhez 1872-re 18, 26, 58, 66 Oroszország lótenyésztése ('S.) .... 73 Lókiállitások és vásárok 83 A nemzeti díj kcdvenezei 121 Ujabb kedvenczeink a nemzeti dijra . . 132 Vázlatok Anglia lótenyésztéséről és ménesei­ről (Soest alezredes) 117, 123, 131, 148, 154, 163, 171, 185 Versenyfogadások és a „Totalisateur" (S— s.) 129 A midleparki árverés alkalmából (Csöngő) . 169 Bécsi nemzetközi lókiállitás 1873-ban 17 2, 179 Részletes szabályok a nemzetközi lókiállitásra 176 Külföldi gyepek (majd minden számban) Az orsz. központi lótenyésztő bizottság évi nagy gyűlése 303 A versenyek eredménye 1872-ben 333, 342. 352 Nyertes lovak ; apalovak nyereményei . . 333 A versenyló tulajdonosok nyereményei . . ^ 352 Az amerikai lóbetegség A mezőhegyesi ménesből f. évben eladott lo­vak ára Jelentése a földmiv. miniszternek országos mé­neseink állapotáról 358, Megadja-e az országgyűlés a fedezőmének vá­sárlására kért összeget 2. Elbeszélő rész. A Szápáry istálló árverése (S—s.) A liverpooli Grand-National A királyi istálló (<S—s.) Pesti tavaszelői lóverseny (S—s.) Bécsi húsvéti első lóverseny A bécsi tavaszelői 2-dik lóvers ny A pozsonyi lóversenyek (A'—e.) . Pesti tavaszi versenyek (S—s.) . Bécsi nagy lóversenyek (A—e.) A midlepárki árverés Lótenyésztési vizsga és jutalom kiosztás {Kun­cze Imre) Az angliai nagy Derby 153, Lap 352 342 366 366 59 91 102 105 113 122 129 145 161 193 176 182 Lap Körültekintés a sport mezején 191, 199, 212, 251 Kassai lóversenyek (K—e) . . . 201, 206 Prágai lóversenyek 202, 206 A Norddeutsche Derby (Observer ) . . . 213 Válasz a kassai lóversenyre (Gf. Forgách L.) 215 Külföldi gyepek 221 Aradi verseny 273 Kolozsvári versenyek 279 The Lamb kimúlása 281 ­Briinni verseny (IV.. .) 285 Debreczeni versenyek 293 A 7-ik huszárezred versenyei . . . . 293 A pesti őszi versenyek 301 Egy „Match" Sáromberken .... 295 A bécsi őszi lóversenyek 318 A pesti őszi vadászverseny 318 A doncasteri, newmarketi és párisi őszi verse­nyek Az Angliából hozott kanezák árverése . (Ezenkívül majd minden számban : Ellések, bir­tokváltozások, idomítás alatti lovak, el­adások stb. stb.) 319 303 У

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék