Vadász- és Versenylap 17. évfolyam, 1873

VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 1873. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Sárkány Ján. Fer. 3C14 TARTALOM. I. Lótenyésztés és versenyek. 1. Értekezések. Lap A lovak védkötelezettsége (Kaszelik Jenő) 1 Szalabéri Horváth János ezredes uti jegy­zetei a franczia és németországi neve­zetesb ménesekről 26, 33,41, 58, 85, 112, 136 г> A jól betanított paripákat dijjazó társulat« alapszabályai és működési köre . A honvédség lovai. (Lits Gyula) . Caroussel Lótenyészintézeteink költségvetése a képvi­selőház előtt Válasz a honvédség lovai ezimü czikkre. (Csáky Kálmán) A nagybrittaniai versenyek (futások) meny­nyisége különböző távolságra az utolsó tiz évben Párhuzam az austro-magyar, északnémet, an­gol és franczia lovak nyereményei közt Még egy szó a lovak védkötelezettségéhez (Kaszelik Jenő) Lovaink törzskönyvezése .... Üzleti lovarok futásainak kimutatása . Norfolki apalovaink Orlow-ügetőket Bábolnának. (Lókedvelő) Kérdések és feleletek Ménesek és lótenyésztési intézetek Magyar országban és Ausztriában . Összegezett kimutatása az országban az 187 3. fed. évben fedezett kanczáknak 42 43 53 68 75 77 78 85 104 184 231 241 257 262 A nagy-körösi méntelep 262 266, 274 Lap A kocsis ellenőre 267 Kocsimentő készülék 268 A világkiállításra küldött lovak jegyzéke . 282 Magyarországi kiállitók és lovak a bécsi vi­lágkiállításon 299 •Válasz N. E. »Turfparallellen« czimü czik­kére. (Kozma Ferencz) . . . 303, 310 Gyepérdekű 321 Tarlózatok a gyepen (E. M.) 343, 351, 359, 367 Bécs—Berlin—Pest 343 Által, magyar-osztrák méneskönyv 1874-re . 360 A birodalom versenypályáin futott nyertes lovak jegyzéke 367 Gr. Lónyai a méntelepekről . . . . 368 Selejtesedtek-e versenylovaink . . . . 368 Vadászlovak dijjazása 376 Angol telivérmének az 1874-diki fedezési idényre az orsz. méntelepekben . . 383 Vadászlovaink 384, 382 A tenyésztők köréből 391, 399 2. Tudósítások. Nyertes apalovak Angliában 1872-ban . 9 Nyertes tulajdon, az angol gyepen 1872-ben . 18 Külföldi gyepek 77, 135, 151, 159, 166, 184, 192, 201, 208, 223, 231, 258, 266, 292 Pesti tavaszelői versenyek 110 A liverpooli »Grand National . . . . 111 Bécsi tavaszelői versenyek. . . 127, 133 Pozsonyi versenyek 141 Lap Pesti tavaszi versenyek . . . . 158, 162 \S Bécsi májusi versenyek .... 165, 174 Bécsi külön versenyek 206 Kassai versenyek 221 Prágai versenyek 230, 234 Bécsi versenyek 250 A Hawley-ménes árverése 258 Brünni versenyek 278, 282 A mezöhegyesi árverés eredménye . . . 27 8 A IX. dzsidás-ezred lóversenye aug. 9-kén Czegléden 27 9 Aradi versenyek 281 УA kisbéri és bábolnai árverések eredménye 283 Egy lovaglási kirándulás 284 A nemzetközi lókiállitás megnyitása . . 289 Nemzetközi ügetökocsizások . . . . 290 Kolozsvári versenyek 297, 302 Bécsi nemzetközi versenyek .... 298 Debreczeni versenyek 301, 309 /Sopronyi versenyek 302 A nemzetközi lókiállitáson a jury által ki­tüntettek jegyzéke 304 Lótenyésztési díjkiosztás Török-Sz.-Miklóson 305 Marosvásárhelyi versenyek 310 Pesti őszi versenyek 319 v Bécsi őszi versenyek 328, 335 A káposztásmegyeri lovasünnepély. . 360, 400 V A káposztásmegyeri akadályversenyek . 368 (Ezenkívül majd minden számban : Ellések, birtok­változások, idomítás alatti lovak, eladások, stb.) 'éfjtr*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék