Vadász- és Versenylap 24. évfolyam, 1880

VADÁSZ- És VERSENYLAP 1110. HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM. SZENZKJ$ÁLYI M FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-TULAJDONOS: fí A LM Á íf« SÁRKÁNY JÁNOS FERENC Z. liNj TARTALOM. I. Telivérek és versenyek. 1. Értekezések, ismertetések. Lap. \ Főúri költséges időtöltés e a versenyzés ? 1 Levél Erdélyből versenyügyünk érdekében. (Br. Bánffy Ádám.) 9 Németország versenystatistikája és a mienk 25 Nyilt válasz telivér tenyésztésünk és verseny­ügyünk érdekében. (Kozma Fer.) 33 Versenyügyeinkről, (Gr. Szapáry I.) 53, 61 Nagy-Británnia és Irland versenyügye és nyertes lovai 1879-ben ' 65 Összehasonlítás saját telivér-anyagunk és a kül­földi közt, szaporasági tekintetben 73 Versenyügyeinkhez. (Gr. Széchenyi Kálin.) 81 Ilazafi-alapitványok a pesti lóversenyek jövőjé­nek biztosítására 82 Idomitás alatti lovak 1880-ban 93, 228 A pesti lovaregylet ujabb alapszabályai 90 Az idomitó pályákon 125, 134, 145 Látogatás a kisbéri telivér csikóknál 181 Az 1880. első félévi lóversenyeken futott lovak névjegvzéke és eredményeik 213, 224 Tenyésztésünk hőmérője (aug. nevezések) 298 Az uj lóversenytérnek helyfekvési rajza (képpel) 378 Az idei németországi lóversenyeken futott lo­vaink névjegyzéke és eredményeik 386 A Pesti Lovaregylet választmányi és verseny­igazgatósági üléseiről (okt. 16, 17, 18) 397 Az 1880. évi lóversenyek eredménye a magy.­osztr. birodalomban 423, 430, 437, 446, 450 A magy.-osztr. bir. versenypályákon 1880-ban győztes urlovarok és jockeyk jegyzéke 438 Összhasonlitás Ausztria-Magyarország és Német­ország versenyei és lovai között 445 Telivérménesek jövedelmezősége 464, 476 Kimutatás a versenylótulajdonosok nyereményei­ről 1880-ban 466 Karácsonyi ünnepekre 475 Az 1880-ban győztes versenylovak apái 477 2. Tudósítások. A bécsi caroussel 138 Prágai lóversenyek 144 Bécsi lóversenyek 167, 166, 195,203, 212, 376, 384 Pozsonyi versenyek 177 A pesti nagy hét (lóversenyek) 187, (őszi) 395, 403, 422 Jó tábori lovasok dijlovaglási ünnepélye 205 Békésmegyei gazd. egylet lóversenyei 230 Lembergi versenyek * 283 Badeni verseny 283 Nevezések az 1881. és 1882. évi pesti ver­senyekre 299 A 11-ik lovassági dandár versenyei N.-Szeben közelében 317 Gmundeni verseny 324 Baden-badeni lóversenyek 342 üebreczeni lóversenyek 347 Kolozsvári lóversenyek 348, 357 Nevezések a berlini és hamburgi lóversenyekre 1882-ik évre 360 Nevezések a bécsi (1882. évi) lóversenyekre 360, 430 A pesti uj versenytér és nézőhelyei 367 Soproni lóversenyek 367 Czeglédi lóversenyek 373, 404 Programm az 1881. és 1882. évi hannoveri ló­versenyekre 398 Pardubitzi lóversenyek 385, 414 Lóverseny Hatvan vidékén 415 Az agárdi vadász-versenyek 429, 446 A pesti 1884-ik évi ivadék-verseny prog­rammja Hamburgi Criterium programmja 1881-ben Lehmann fogadási ajánlatai több futamra Káp.-megyeri torony-verseny 3. Külföldi versenyek. The Lincolnshire Handicap Liverpooli grand national Newmarketi 200 és 1000 guinea Stakes Bukaresti lóversenyek (tavaszi) 205, (őszi) The Manchester Cup Prix du Jockey club. The Derby Stakes. Oaks Stakes Turini versenyek. The Epsom-Gold Cup. Prix de Deauville. Prix Seymour Grand Steeplechase és Grand Prix de Paris Egy lóverseny Teheránban Berlini versenyek 217, Hamburgi versenyek 258, Lóversenyek Mostarban Hannoveri versenyek 266, Doberan, Gotha Laukvicz-lichterfeldi verseny Gothai versenyek Lóversenyek Majna-Frankfurtban Deauvillei versenyek Goodvoodi és Caeni versenyek Baden-badeni versenyek Lóversenyek Doncaster gyepén Programm-tervezet az 1881-dik évi lóverse­nyekre Lap. 447 447 447 464 119 119 189 405 206 214 228 228 229 386 273 258 274 298 300 309 325 326 333 342 356 479 II. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések. Hozzunk lótenyésztésünkbe helyes arányokat 10 Lókereskedősiink a lefolyt 1879. évben 17 A trakehni ménes története és jelene 18 Magyarország állattenyésztésének jelen állása (Keleti K.) ' 27, 37 Görvény az emberek és a lovakban 38, 48 Hazai "méneseink (a kigyósi, gerlai, kőrös­ladányi, dobozi, székelyhídi, szerepi, geszti, rétszt.-miklósi és nagy-rábéi, vacsi és büd-szt.-mihályi ménesek) 45, 54, 63 Uj tápszer lovaknak 63 Megjegyzés az uj tápszerre 74 Állami ménesek az 1880. fedeztetési idény alatt 105, 113, 127, 143 Országos lótenyésztésünk 153 Merénylet orsz. lótenyésztésünk ellen 154, 169 Gr. Keglevich István ur elmefuttatásai 182 Angliában való lókiviteliinkről 182 A közvetlen reraonte-vásárlás 190 Visszatekintés a lóvásárra és lókiállitásra 197 Toron tálból (Hg. Thum-Taxis Egon) 206 Egy pár szó az erdélyrészi, de különösen a székélyföldi lótenyésztés érdekében 214 Nyilt levél az „orsz. Ióteny. em. alak. társaság" igazgatóságához 215 Néhány szó az Olt völgyéből 260 Az állami mének osztályozása 267 Pótlovazási bevásárlások 275 A lótenyésztés előnyei 284, 291, 302, 310 A ló értelmi és érzelmi világából (Gr. Sz. A.) 285 Megjegyzések a Hajdúság lótenyésztése és ne­veléséhez 317, 320, 333, 343 A magyar orsz. lótenyésztési alap kamataiból behozott külföldi telivér kanczák jegy­zéke (1863—1878.) 249 A lóteny. emelésére alakult részvény-társu­latról 387 Lap. Orsz. lótenyész-intézeteink költségelőirányzata 1881-re 398, 407 Pótlovak beszerzése a hadsereg részére Baranya­Szt.-Lőrinczen 2. Ügető-versenyek. Ügető-versenj A bécsi nagy Budapesten ügető-versenyek A pozsonyi ügető-verseny Szekérverseny Székely-Udvarhelyen Bécsi őszi iigető-verseny Ügető-verseny Hatvan vidékén 216, 467 182 239 389 390 408 415 3. Ménelosztás az országban. Lókiállitások, lóteny. jutalomdijosztások és méncsikö vásárlások. Telivér fedező mének a magy. osztr. birodalom­ban 46 Ménkiosztás az egész országban 55, 83, 115 Lókiállitás az omnibus-telepen 182 Jutalomdijosztások eredménye 238, 261, 268, 275 283, 319, 333, 342, 351, 361, 371, 406, 423 Lókiállitás, díjazás és sorshúzás az omnibus te­lepen 376, 398 Karczolatok a pesti őszi lókiálli tágról 389 Elhelyezése az állad, méntelepek részére vásárolt méneknek 431 4. Orsz. Iővásárok és lóárverések. Lóvásári tudósítás januárról az egész országból 49 Győri lóvásár 140 A kisbéri egy évesek árverése 190 A cseklyészi egy évesek árverése 214 Az Alpine-Stud-Farm lovainak árverése 214 Pesti' lóvásár 302 A kisbéri és bábolnai lóárverés eredménye 377 Székesfehérvári lóvásár 406 A fogarasi ménesből kisorolt lovak árverése 406 A mezőhegyesi lóárverés eredménye 407 A midleparki ménes árverése 464 III. Vadászat. 1. Vadászatok, elbeszélések. Erdei élet 4, 13, 21 Medvevadászat Gömörben 13 A hevesi síkságról 14 Betléri vádászatok 15 Szegedi levelek 20, 29, 39 Részletek a gödöllői 1879. évi udvari vadásza­tokról 22 Eredményes vadászat vaddisznókra 29 Téli vadászat a hradeki uradalomban (Blásy E.) 31 Erdélyi levelek 56 A vadász-idény Lőrintén (Ihász L.) 57 Felvidéki vadászlevelek (Csetneki) 68, 77, 139, 147 241, 251, 293 Tiszadobi levél 69 Csik-Szereda vidékéről 69 Szalonkabőség Syriában 69 A mouflon-vad Ghymesen (Bacskády K.) 85 Az én vadászidényem (Sibrik Kálmán) 86 A Kárpátok alól (D. G.) 99 A központi Kárpátok északi részéről 109 Legeredményesebb cserkészetem sörtevadra 128 Kalandok hiuzokkal, medvével Mármarosban 138 A Szilágyságból (Br. W. F.) 139

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék