Vadász- és Versenylap 42. évfolyam, 1898

3 Cl 4 TARTALOM-JEGYZÉK. VADÁSZ és VERSEN YL A l 1898. NEGYVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. OjHKAS' KIADÓTULAJDONOS ÉS FŐSZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ A M. LOYAREGYLET NYUC, TITKÁRA FELELŐS SZERKESZTŐ: FERDINAÜQY BÉLA TARTALOM. I. A Magyar Lovar-Egylet hivatalos közleményei ma jd minden számban (gyűlési határozatok, verseny­feltételek, programmok, nevezések, stb. stb.) II Telivér-tenyésztés és versenyek. 1. Értekezések és ismertetések. A M. L. E. 1898. évi propoziczióinak megbeszé­lése — ... - — 1 Az 1898. évi bécsi és kottingbrunni propozicziók megbeszélése ... ... 17 Hibás lábállások és következményeik (Plósz Béla állatorv. akad. tanártól) 18 A galoppversenyzés mai állapota Oroszország­ban ........ ... — — --- - 81 Trainingban levő lovaink jegyzéke 32, 40. 53, 09, 112 Az idei Derby-classisról ... 39 A nyílt handicap teherközlésének bírálata ... 45 A « « megítélése a szaksajtóban ... 53 A számrendszer hiánvos ismeretének veszélye (Dr. R r) ... 55 Die Schuld daran tragen die Ungarn» (Válasz német lapoknak ama kijelentésére, hogy a telivér-tenyésztés hanyatlásának mi vagyunk az okai. S. J. F.) ... ... ... 62. 69 Néhány szó a versenylovak hosszú távon való futtatásáról ... ... ... ... ... 63 Végig a training - telepeken. (A versenyekre készülő lovak ismertetése, Óhidi) Göd(h'esp) . ...... ... 70 Megyer (Hansi)... 71 n (Planner ... ... ... ... 77 Alag (Reeves) ... ... ... 78 « (Mravik) ... ... ... 79 Tata (Richards) ... 79 « (Milne) 90 « (Maw) 90 « (Smart) .. ... . . 91 « (Spider) 91 Alag (Huxtable) ... ... ... ... 102 « (Ball)... 110 A budapesti tavaszi meeting megnyitásához... 191 Megjegyzések a lovaglás terén. (Egy lovastól) 203 A carlsbadi versenypálya ismerletése (Dr. M. L.) 205 Ksterfi ez idei futásainak bírálata (F. B.) ... 264 A bécsi Derby megbeszélése 284 Az idei meglepetésekről ... 316 A sarajevói napok (Óhidi)... 325 Kétéveseinkről ... — — 336 Kilátások a kottingbrunni versenvekre 353, 361, 364. 369 Őszi nyilt Handikap teherközlése ... ... 359 Eovasjáték és lóverseny Nagyváradon ... .. 365 Uj korszak előtt ... t ... 384, 539 Kilátások a budapesti nyári verse íyekre 384, 4Ó6, 412, 422, 428, 432, 440 Tiszti verseny a Mátyásföldön ... 386 Híres lovak (Áruló, Komámassz ay, Esterfi, Anuska, Cid, Thecla) képekkel. ... .. 391 Áruló trainerje (képpel) 392 A budapesti tavaszi meetingröl (3 képpel) 393 Siófok—Tátra-Lomnicz (6 képpel) _. . 395 Miként lovagoljunk versenyekb, 1 ... 395 Kilátások a bzt.-István-dijra ... 412 A Kilenczes Bizottmány 1898. évi importja 432 Kilátások a Királvné-dijra ... . ... ... 432 Telivér-csikó árverés a Tattersallban ... 435 Kétéveseinkről ... ... . ... .. 472 A királyné mint sportlady — --- 475 Zágrábi verseny-feltételek" .. - 480 A budapesti őszi meeting programnijáról 493 Kilátások a budapesti őszi versenyekre 493,506, 512, 518, 525, 532, 538, 544 A lubileum-dijhoz ... ... .. 494 A nagyváradi versenyekhez 495 A hazai lótenyésztők és az országos gyász ... 520 A Kilenczes bizottmány idei importja ... ... 526 Kolozsvári lóversenyek leirása ... ... 539. 555, 570 Kilátások a bécsi októberi versenvekre 554, 560, 569. 584 Az Ausztria-dijhoz . ... ... ... ... 569 Angol kanczák Kisbéren.. _. ... ... 572 A kisbéri apaménekről ... .. .. ... 580 A Henckel-Memorialhoz 584 Kilátások a bécsi novemberi versenyekre ... 589 Az 1898. év statistikájához 6M Az idei nagy tenyészversenyek eredményeinek magyarázata a papíron 621 Csevegések a tenyésztés köréből ... 629 Mindenféle (K. S.) ... ... ... 630 Az örökítő vér .. 637 Éves csikók trialjei... ... 637 2. Nevezések és feltételek az összes belföldi var­senyekre majd minden számban. 3. Tudósítás s részletes leirás a belföldi verse­nyek eredményeiről. Alag: tavaszi meeting... 122. 129. 134. 138, 14-4 « Rákosi dij gálverseny ... ... ... 122 « Nagy akadályverseny ._ ... 130 Bécs. tavaszi meeting : I. nap (Przedswit hdcp)... .. ... (Szabad hdcp) (Kisbéröcscse vers.) (Kisbér verseny) (Tavaszi verseny) (Államdij) ._ .. (Trial stakes) (Bálvány hdcp) (Fenék verseny)... (Szt-Lipót-dij)... . napos meeting ... II III. « IV. « V. « vi. « VII. ^ VIII. V IX. « X. « Debreczen: ké: Sopron: « Pozsony (Katonatiszti egylet): . « (Urlovasok szöv.) ... Budapest, tavaszi meeting 1. nap (Wenckheim Mem. 147 147 150 158 162 166 170 167 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. (Nemzeti) (. sszonyságok dija) (Oaks) ... ... ... (Alagi dij)._. ... ... (Károlyi Mem.) ... • (Kitálydi.j) ... ... . (Tav. kisérl. vers.)... (Zár hdcp) ... ... . Kassa : Fal ka vad ász-f^érsen vek­Bécs. nyári meeting: I. nap (Camb'uscan vers.) II. « (Kanczadij) III. « (Vinea vers.) ... . (Buccr|eer vers.) (Aarc)Iuhdcp) ... . (Álla, V (Derbi* (Taurus kdcp)— ... (Metropole dij/ ... 195 . 217 ... 218 221 ... 233 240 ... 241 . 247 ... 255 261 262 230 IV. V. VI. VII. VIII. IX. ... 263 ... 268 .. ... 277 ... 277 284 .. ... 288 ... 289 ... ._ 293 297 Alag, nyári meeting ... ... ... 292, 296. 249, 304 Kassa: három napos meeting - - 312 Krakkó: « « « 306, 313 Sarajevo: két napos meeting ... — 326 Tata ... ... 333 Siófok: két napos meeting Y - 340 Lomnicz : négy napos meetiuk: 344. 352. 353 « a Kárpáti dij... 352 Kottingbrunni versenyek: 1.1 és 2. nap ..360. 361 « « 3. « ... 363 « « 4.. 5. ,és 6. « --- 3'" « « '7. « « « 8. és 9. « — — Budapesti nyári 'versenyek : 1. és 2. nap (Igazg. dij és nyári Handikap) 3. « (Budai dij) ..... 4. és 5. « (Szt. István-dij és Kettős Iva­dék verseny) . 6. « (Budapesti dij) 7. « (2 év. Nagy Hdcpja) 8. és 9. « (Elnöki-dij és Királyné-dij) 10. « (Állvány-dij) . ....... Bécsi szept. versenyek: 1. nap (Nagy Freud. Hdcp.)... ... ... 2. « (Stronzian Hdcp.) 3. v (Esterházy Emlékv.) 4. « (Bécsi Nr.gy Hdcp.) 5. « (Államdij).. 6. « (Veroeuil Hdcp.) ... 7. « (Jubilei .m-dij) Budapesti őszi verse lyek : 1. nap (Ószi kisérl. v.)._. ... ... 2. « (Hatvani dij) . 3. « (Októberi-díj) 4. és 5. v (St.Leger és Prince of Wales Hdcp.) .. ... 6. « (Nyilt Hdcp.) 7. « (Lovsiegyl.-dij)"- ... . ' . 8. és 9. « (Földmiv. min. dija és Tot. Hdcp.) ... ... ... ... 10. « (Szt. László-dij l Nagyváradi versenyek... Kolozsvári Szabadkai Bécsi októberi 1. és 2. 536, 551, 405 412 420 428 432 439 444 457 460 464 480 485 494 507 50( 5) na, 543 552 536 567 551 versenyek : nap (Amaranthus v. Hdcp., és Királvné 174 3. « (Tokio verseny)... 179 4. « ÍÁIlamdíj) 186 5. « (Áusztria-dij) 160 6. « (Prímás H. verseny) 171 7. « (Nagy Bucsu Hdcp.) 193 8. és 9. « (Gourmand Hdcp. és Henekel Emlékv.) Pardubitzi versenyek ... Szatmári « Zombori « Kisvárdai « Aradi « Bécsi novemberi versenyek : « « « 2. i 561, 1. nap 3. « Marosvásárhelyi versenyek 4. Külföldi gyepek. Nizza : Prix de Monte Carlo ... ... « Grand Prix de Monaco A badenbadeni feltételek ismertetése A « 1898-iki verseny-propozicziók 73, 84. 93. 101. 114, Auteuil: Prix d Auteuil Lincoln : Lincolnshire Hdcp Liverpool: Grand National st. ch. Epsom : City and Suburban Handicap Newmarket: 2000 Guinea ... ... ... ... Epsom: Derby Hamburg: Nagy díj ... — Páris : Grand Prix Berlin: Union . .. ... — « Ezüs' Hamburg: r .... . Newmark- Stakes ... ... Berlin Sand •s Produce 559 563 568 575 580 584 588 564 563 563 567 591 592 602 622 21 32 73 125 84 114 114 168 180 270 290 290 298 307 326 329 346 355 » cU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék