Vadász- és Versenylap 47. évfolyam, 1903

1903-06-24 / 49. szám

366 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 1903. jflnius 24. a franczia tenyésztést diadalra. Maximum IL-nak apai ágon nagyapja Beauminet. a mely tudvalevőleg nálunk is jeles ivadékokat nemzett. A Gold Cupöt az 1996 font értekü New Stakes követte, s a favorit itt is cserben hagyta hiveit, a mennyiben egy kancza Montem (ap. Ladas, anyja Kermesse) verte meg a nagyra tartott kétéveseket. Montem lord Roseberry tenyésztéséből származik, s ngyancsak ő nevelte a következő verseny a 40-ik New Biennial (935 font) nyerőjét is a 3 éves Skyscra­pert. Még egy eseménye volt e napnak a 2400 font értékű St. James Palace Stakes, a melyben a nagy favorit, a derby nyerő Bock Sand gallopozott le három mérsékelt képességű háromévest. A nap befe­jező futama a 41-ik New Biannial volt (1030 font) a melyet egy GaUinide-'waàéVi, az irlandi származású hároméves Fariman nyert meg. A befejező negyedik napot csaknem elmosta az eső. Egész nap zuhogott a zápor és a felázott talaj­ban nehezen boldogultak a lovak. A mezőnyök is megfogytak, : a mikor a versenyeknek vége volt, örült mindenki, hogy fedél alá juthatott, A bevezető ver­seny az Ascot High-weight Stakes volt (620 font) a melyet a favorit Lord Rossmore nyert meg. Utána következett a 4450 méter hosszú Alexandra Plate (1515 font), a melyben az angol tenyésztést ujabb csapás érte a francziákétól. A starthoz hat ló állt, közte a Gold Cup nyerő Maximum II., a szintén franczia Arizona (ap, Omnium II., anya Attractive) Maximum volt a favorit és valószínűleg meg is nyerte volna a versenyt, de útközben egy gödörbe lépve megbotlott és elbukott. Igy Arizona könnyen 2 hosz­szal győzhetett Friar Tuck ellen, mig Maximum II. lovas nélkül követte a társaságot. Az 1200 méter hosszú 'Wokingham Stakes 940 fontjáért 23 lovat nyergeltek fel és a dijat egy outsider, a négyéves Glass Jug (Isinglass—Ámphora) nyerte meg. A Wind­sor Castle Stakes (786 font) 8 kétévest hozott a pá­lyára, és közülük a favorit Huntley győzött. Ez után a 2463 font értékű Hardwicke Stakes kö­vetkezett, a melyre, mint már a minap előre jelen­tettük, Seeptret (Persimmon —Ornament) tartogatták, A 2400 méternyi távon Sceptre meg is felelt a be­léje helyezett bizalomnak és a lehető legkönnyebb módon győzött 6 hosszal Gay Gordon és öt más ló ellen. A Kings Stand Stakes 880 fontját nagy teher alatt a gyors Sundridge nyerte meg, a mely jelenleg 1000—1200 méter távolságra Anglia egyik legjobb lova. A legutolsó versenyben a 50-diK Triennialban (703 font) Rabelais vitte diadalra St. Simon vérét és evvel vége volt az 1903-iki ascoti meetingnek. A versenyek első napján 9044, a másodikon 9933, a harmadikon 11,121 és a negyediken 7908 font ster­lingre rúgtak a dijak s igy a négynapos meetingre 38,006 font sterling, azaz a mi pénzünk szerint ke­rek 912,000 korona esik. Dr, R—r. KÜLFÖLDI HÍREK. Hamburg junius 19, Nickel-verseny. 6000 mk. 2000 m. 3éves mének. Lang és Schmieder urak Hans Sachs Fűimen —Hyéres 55 E. Martin 1 Römerhofi ménes Flavius 55 Warne 2 Br. Springer G. Casanova 55 Tarai 3 Graditzi ménes Sturm 57 Ballantine 4 Weili ménes Liebesritter 57 Weatherdon 5 Tot : 10:26. Helyre 20:32, 41. Canterben két hosszal nyerve, két hosszal harmadik, Hamburg, junius 21. II. Pokal vom Jahre 1886. 5000 mk. 1000 m. Römerhofi ménes 3é Fama 52} Brady 1 Péchy A . ur 6é Davensberg60 Tarai 2 Müller С. F. ur 3é Freundschaft 52} Lister 3 Weinberg ur 4é Saskia 58} Hill 4 Futottak még: 3é Blitz 54, 4é Feuerfunke 60. 4é Blumenmädchen 58}. Tot. : 31:10. Helyre : 29, 29, 89:20. Három hosszal nyerve, három hosszal harmadik. IV. Német Derby 100.000 mk. Hároméveseknek. 2400 m. Br. Springer G. s m Bono modo Bona Vista— Kis iblya Lewis 1 Lang-Puchhof C. és Schmieder A, urak s m Hans Sachs Fulmen—Hyères E. Martin 2 Schmieder A. ur p m Lcmrin Orvieto— Lady Flippant Smith 3 Buggenhagen G. ur s m Monopol Nickel — Nitrate Queen Harvey 4 Hg. Hohenlohe-Oehringen p m Bengali Saphir —Uccella H. Brown 0 Kaiser C. ur s к Jamaica Gouverneur — Melan­cholia W. Lister 0 Römerhofi ménes p m Fedor Saraband — „ Diadem Warne 0 Br. Üchtritz Zs. s m Aachen Achilles II. — Entziana Tarai 0 Pakheiser P. ur p m Miguel 1. St. Simonmimi —Mary Rone Bowman 0 Römerhofi ménes p m Flavius 58 Brady 0 Toropoff ur s m Champion ;.8 Sopp 0 Tot : 84:10. Helyre : 57, 32, 42:20. Könnyen három hosszal nyerve, félhosszal harmadik. Érték: 84.500 mk. I„ 9500 mk., II,, 3500 mk. III., 500 mk. IV. — Idő 2-37*. Hamburg, junius 22. Espoir Handieap. 10000 mka, 1400 m, Lang-Puchhof K. és Schmieder urak 3é p к Ballerina Royal Hampton—Barndance 47 Holmes f Br. Richthofen О. 3é p m Meridian Kirkconnel — Mission 50 W. Warne f Mautner V. ur 3é p к Bonanzu 50 Lewis 3 Hiestrich W, ur 3é s m Vicewachtmeisler 46 Lister 4 Futottak még : 4é Saskia, 4é Qual, 5é Prince Mel­ton, 4é Anonymus, 4é Drakon, id. Pegaso, 4é Nar­cisse, 3é Zierow. Tot : 18 (Ballerina), 28 (Meridian), Helyre : 29 (Ballerina), 32 (Meridian), 25:20. Holtver­seny, 1 hosszal harmadik, } hosszal negyedik előtt. Idő : 1:28". Renard-verseny. 12000 mka. 3000 m, Péchy A. ur 4é p m Macdonald Chislehurst Marie 59 Tarai 1 Weinberg ur 4é s m Prinz Hamlet 59 N. Hill 2 Dr. Lemcke 4é stp к Drqga 54 Warne 4 Spindler J. urnő 5é s m Zaunkönig 56 Ballantine 4 Tot : 10:13. Hely : 25:20 és 22. Könnyen } hosz­szal nyerve, 20 hosszal hátrább 3-dik. Idő : 3:20®. Ascot, junius 18, Rons Memorial Stakes 920 font. 1400 m. Mr. Faber G. 4é p m Duke of Westminster Orme—Gantlet 55} M. Cannon 1 Sir Daniel Cooper 3é p m Flotsam 53 D. Maher 2 Sir J, Blundell Maple lé p m Royal Lancer 55} W. Lane 3 Fog.: 6:5 Royal Lancer, 7:4 Flotsam, 3:1 Duke of Westmiaster. 2 h, nyerve, 3 h. hátrább a 3-dik. — Idő: 142%. Gold Cup 3390 font. 4000 m. Mons. J. de Brémond 4é p m Maximum II. Chalet—Ugrence 57} Me. Intyre 1 Lord Howard de Waiden lé p m Rising Glass 57} Halsey 2 Lord Cadogan 4é p к Elba 55} D. Maher 3 Nem helyezve ; 4é Prince Florizel 57}. Fog. : pari Rising Glass. 6:4 Maximum II. 100:7 a többi. Kanter­ben 6 h. nyerve, 3 h. hátrább a 3-dik. — Idő : 4'40%. Ascot, junius 19. Hardwicke Stakes. 2000 font. 2400 m. Mr. W. Bass 4é p к Sceptre Persimmon — Ornament 60 Hardy 1 Lord Derby 3é p m Gay Gordon 47} Aylin 2 Mr, J. Barrow 4é p m Fowling Piece 61} Maher f Mr. D. Baird 3é stp m Arion 47} H. Martin f ' Fogadások : 10:11 Sceptre, 6:1 Gay Gordon, 7:1 Fowling Piece. Canterben 6 hosszal nyerve, holtver­seny a 3-dik helyre. Idő : 2;53 2/ 6. ÜGETŐ-VERSENYEK, ÜGETÓ-TENYÉSZTÉS Magyar ló vasárnap Bécsben ismét győzelmet ara­tót : az ötéves Limbus (gróf Keglevich Gyula tenyész­tése) megnyerte az első osztályú versenyt 2800 mé­tert 1:36 recorddal futva be. Á mén nagy favoritként indult és öt lovat hagyott maga mögött, köztük Páva H.-t. BUDAPESTI POLO-CLUB. Hamburgi nemzetközi mérkőzés. Mint egy hamburgi táviratunk már jelentette, a budapesti team a Champion Cup-ért való küzdelem­ben a londoni csapatot legyőzte. Most a mérkőzés lefolyásáról bővebben van alkalmunk beszámolni, A két csapat felállása a következő volt ; Budapest London gr. Sigray Antal mr. Nicholson mr. H. Rich mr. Lawson-Johnston gr. Andrássy Géza mr. W. Fahrquaher gr. Károlyi Lajos mr. Bruce umpire: Traun 0. umpire: br. Heintze A játék kezdetén mindjárt a magyarok léptek fel támadólag, s minthogy az angol back szerepet betöltő mr. Bruce lanyhán játszott, csapatunk gyors egymás­utánban három goalt ütött. A második tiz perezben a koczka megfordult s az angolok két goalt szerez­tek. A harmadik tiz perezben mr. Johnston lovával felbukott, de pár perez múlva a játékot folytathatta, s az idő vége felé a magyarok negyedik goaljukhoz jutottak. A negyedik timéban ismét az angolok voltak előtérben és sikerült is nekik egy goalt, tehát a harmadikat ütni. Az utolsó tiz perezben mindkét csapat teljes erővel küzdött, ám siker nélkül, s igy a mérkőzésben a budapesti csapat 4: 3 arányban győztes maradt, s tulajdonosa lett a Champion Cup-nek. E fényes győzelem után egy másik csapatunk a hamburgiakkal mérte össze erejét, itt azonban a szerencse már nem kedvezett s a hamburgi team 5 : 3 aránynyal győztes maradt. A két team a követ­kező volt : Budapest Rohonczy Lörincz gr. Károlyi Mihály gr. Sigray Antal gr. Apponyi Antal Hamburg Decken százados Lassen hdn. Behrens W. Ross С. umpire : br. Heintze umpire : Traun 0. A hamburgiak kezdetben gyengén játszottak, s igy csapatunk rövid időközökben két goalt üthetett, melyet a második time végén a harmadik követett. Ettől kezdve a hamburgiak voltak soron, s egymás­után öt goalra tevén szert, a mérkőzés 5 : 3 aránynyal az ö javukra dőlt el. A vereséget szenvedett magyar csapat ugyanazon összeállításban a következő napon, a frankfurti csa­pattal mérkőzött, s azt 4:2 arányban könnyen meg­verte, Hétfőn a magyar csapat, melyben gr. Andrássy Géza, gr. Károlyi Lajos, gr. Sigray Antal és Rohonczy Lörincz ur játszottak, a hamburgi első csapattal vette fel a küzdelmet, mely 4:2 arányban ismét a magyarok győzelmével végződött, Tisztelettel kérjük lapunk azon t. előfizetőit, kiknek előfizetése július hó 1-én lejár, hogy elő­fizetésüket minél előbb megujitani szíveskedjenek, nehogy lapunk szétküldésében fennakadás álljon be­Lapunk azon tisztelt előfizetői, kik előfizetésüket a folyó évre még nem újították meg, az előfize­tési dijat mielőbb beküldeni szíveskedjenek, mert kö­zelebb a hátralékos előfizetési dijakat postai után­vétellel fogjuk bekérni, a mi az előfizetést megdrá­gítja. VEGYES. Gróf Esterházy Mihály országgyűlési képvise­lőt, a tallósi ménes tulajdonosát, a király valósá­gos belsó titkos tanácsossá nevezte ki. Lovag Lederer Sándor hétfőn délelőtt, hatvankét esztendős korában, Ausseeban meghalt. Az elhunyt egyike volt legpasszionátusabb sportsmaneinknek, a ki nem riadt vissza semmi áldozattól, ha kedves szenvedélyéről a sportról volt szó. Szives modorával, az ügy iránt való szeretetével és egyenes gondolko­zásával a gyöpön is számos barátot szerzett magá­nak, a kik kegyelettel őrzik meg emlékét. Lederer Sándor lovag 1894-ben alapitotta versenyistállóját, melyet csakkamar nagyszabásúvá tett. Már 1895-ben tizennégy lova volt, a melyekkel 43,885 koronát nyert. 1896-ban 13 lova 52,610 koronát, 1897-ben 16 lova 43,226, 1898-ban 20 lova 68,010 koronát nyert. Istállója ekkor volt legterjedelmesebb, ettől fogva a tulajdonos betegeskedése miatt egyre kevesebb ló hordozta a kék-sárga dresst. 1901-ben nyerte meg Ritka II. a Szent István dijat és sikeres volt a tavalyi év is, mikor Carte blanche a Kárpáti dijban s a Kettős ivadékversenyben győzött. A két utolsó esztendőben az istálló nyereségei 100,595. illetve 115.406 koronára rúgtak, mig az összes győzelmek értéke körülbelül 600,000 korona. Idén Léderer Sándor lovag már nem jelent meg a gyöpön, régi szívbaja egyre erősebben lépett föl s most megölte. Temetése csütörtökön dél­után fél négykor lesz az Adria szabadságtéri palo­tájából, Holnap este: Tátra-lomniczi nevezések és kis­bánatjelentés a Tátra-Handicapra s a Lomniczi­Handicapra. A tátra-lomniczi versenyekre a sport hivei bizonyára nagy számmal fognak felrándulni. A Magyar Lovaregylet oly jutányosán szabta meg a különvonatok árait, a melyhez nincs példa. Az elsó osztályú utasok 30 koronáért tehetik meg az utat oda és vissza s ez árban benne foglaltatik a négy napra szóló belépő jegy is. Második osztá­lyon az ut oda és vissza, a belépő jegyeket szin­tén beleértve 20 korona. A kirándulók bezárólag julius 7-dikéig bármely személy — vagyjráfizetés. utján gyorsvonattal — vonattal térhetnek vissza, s ezenkivül két különvonat áll rendelkezésre, melyek közül az egyik az első nap, a másik a negyedik nap estéjén megy vissza Budapestre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék