Vadász- és Versenylap 48. évfolyam, 1904

3014 TARTALOMJEGYZÉK. VADÁSZ ÉS VERSENYLAP 1904. NEGYVEN NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. rtyL&Yf KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: L0V1K KÁROLY. tartalom. jj I. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei. Minden számban gyűlési határozatok, versenyfel­télelek, programmok, nevezések, a Magyar Lovar­egylet határozatai stb. U/yanezen rovat alatt a vidéki galoppversenyegy­letek hivatalos versenyfeltételei, határozatai, verseny­nevezései és versenyjelentései, azonkivül a telivér versenylovak elnevezései, birtokváltozások, ellések, versenyszinek bejelentései stb. II. Nem hivatalos rész. A Magyar Lovaregylet propozicziói 10 Telivér exportunk Németországban 10 Idomítás alatt levő lovak 11, 18, 27, 40, 104, 127 A champion törzsmének életkora 17 Az idei derby évjárat ... ... 25 Az osztrák Jockey-Club 1904. évi versenyfeltételei 39 A beiratási dijakról ... 49 Belföldi lovasaink ... 50 A korai nagy versenyekben sikerrel futott lovakról 57 A trainingtelepekröl ... 58, 71, 82, 90, 99, 103, 113 A tavalyi derby-évjárat handicapja 59 A tavaszi nagy handicapok ... ... ... 60 A tavaszi handicapok teherközlései ... 69 Séta Kisbéren ... A 72 Kisbéri kanczabeosztások ... ... _ ... ... 73 Derbylovak és a számrendszer 81, 89 Salamin Endre handicapkönyve ... ... 83 Séta Perváton 84 A bécsi nevezések... 98 Az angol derby-jelöltek 102, 121 Séta Pettenden _ 114 A törlesekröl ... 122 Kivánatos versenylovakról - — 125 Elörefogadások 140 Jockeyink engagement'je ... 140 A jockey és hivatása 141 A Gáspártelki ménes 142 Angol versenyterekről 165 A béfcsi tavaszi meeting 190, 194, 199. 205, 209, 215, 223, 228, 236 A Przedswit handicap 182 Mornington Cannon ... ... ... 184 Freudenaui reggeli kép... 191 Háromévesek nagy handicapja 191 Trial Stakes 207, 215 St. Simon ... ... 228 Nemzeti Hazafi dij 233, 246 A budapesti meeting 285 ' Statisztika 237 A budapesti tavaszi meeting 246, 252, 261, 269, 278, 289, 296, 304, ?11. Háromévesek formajavulásai ... 247 Az Emporer Plate Í842-ben ... ... ._ — 254 St. Simon ivadékai ... ... 255 Csikó árverés - 263 Király-dij _ 268 A telivér-árverés ... — — 285 Díjlovaglás Szabadkán 291 (Dr. R—r) Foxhall és Bendigó 298 A hunter - - — 298 Bécsi nyári meeting 324, 330, 340, 344. 348, 358, 362, 366 A derby ... ... 349. 355 Czernovitzi versenyek 351 Ormonde 352 A bécsi díjlovaglás 359 Árverés Napajedlben 367 A német derby ._ - - 36«, 387, 396 Krakói versenyek 372, 377, 384 Hazafi Angliában Tatai versenyek Telivérárverés Angliában... A newmarketi telivérárverés 390 384 390 409, 419, 426, 773, 792 Karlsbadi versenyek 415, 418, 425, 431, 435, 442, 447 Kétéveseink (1. k.) 421, 438, 446, 457, 461, 474, 478, 498, 507, 518, 701, 71,& 719, 728, 756, 765, 779 Tátralomniczi versenyek 439, 445 A Kárpáti dij ... ... ... ... 439 Három handicap 464 Kottingbrunni versenyek 454, 458, 462, 469, 474, 478, 487 Helenenthali dij 463 A budapesti nyári meeting 491. 496. 504, 514, 528, 536, 544, 552, 560, 567 Az alagi nevezésekről Alagi élet Urlovasok statisztikája.. Pécsi versenyek A l a8 ; tavaszi meeting 149, 154, 158 162, 173, Véletlenségek a gyöpön A Szt. István dij Uncas és Wiking Kapus ... Erzsébet Királyné dij Tallózások Telivérárverés Bécsi szeptemberi versenyek 499 ... ... 512, 515 . ... 514 • ... 529 545, 553 554 562, 569, 672, 783 574, 578, 583, 590, 596, 600, 609 . ... ... ... 601 603 177, A Jubileumdij A japá nországi lóversenyekről A budapesti öszi meeting 609, 616, 622. 630, 639, 646, 65», 664, 669, 677, 684 A közelebbi nagy versenyek 623 A St. Leger ... ... ... ... 647, 655 Az angol yearling árverések 649 A kilenczes bizottmány kanczái ... ... 655 A Szt. László dij és Totalisateur handicap 670 A ménlóvásár és kiállítás 672, 686, 693 A bécsi októberi meeting 684, 691, 697, 702, 709, 716, 720, 729, 737, 745, 747 Austria dij 703 Pardubitzi versenyek 723, 731 A Henckel emlékverseny ... ... 729 A Whitney lovak árverése 732 Első classisu kanczák ... 755 Statistika (Istállótulajdonosok) I 755 Fgy kis körutazás tengelyen ... 763 Az idei handicapok ... 764 Sikverseny jockeyink ... 765 Apaméneink 780 Belföldi lovasaink.. 781 A legelső versenytudósitás "ír 781 Gát- és akadályverseny jockeyink 782 Meglepetések 783 A beiratási dijakról 791 A nagy nevezések 792 Urlovasok szövetkezete. A hivatalos részben a szövetkezet gyűléseinek határozatai, versenyfel­tételei, programmiai, nevezései, stb. Nem hivatalos rész. "... 239, 246, Az Urlovasok szövetkezete gyűlései... 17 Az 1904-ik évi propositiók .. ... 33 A vidéki versenyegyletek értekezlete... 70 A nevezésekről — ... 97 Az alagi nagy akadályverseny ... 102, 158 Alagi levél _ ... 103 Rákosi dij 109, 138, 150 A Rákosi dij teherközléséhez ... ... ._ 113 4 182 195 226 260 314 321 329 413 361 37 t 43 0 48 6 s! s 641 66« 66o 68q 69° 69 Y 70, 7()1 74 ... 74 3 Urlovasainkról Soproni versenyek Pozsonyi versenyek Lovaglóverseny Kisjenői versenyek ­Kassai versenyek ... ... 321, Alagi nyári meeting 338, 313, 347, 395, 402, 406, Nyíregyházai versenyek 343, Törökszentmiklósi versenyek 361, Siófoki versenyek ... Czeglédi versenyek Az alagi szeptemberi meeting 573, 577, 581, Nagyváradi lóversenyek ... 611, Marosvásárhelyi lóversenyek Szatmári versenyek ... Szabadkai versenyek Eperjesi lóversenyek ... — Alsózsuki versenyek Zombori v.rsenyek - — Kisvárdai versenyek Nagykikindai versenyek | Kolozsvári versenyek... — I Aradi versenyek ; Alagi novemberi meeting... _ 735, Urlovasok értekezlete Országos lótenyésztés. Hivatalos rész. A földmivelésügyi minisztérium lótenyésztési osz­tályának a m. kir. állami ménesekre, méntelepekre, a lótenyészbizottmányokra vonatkozó hírei, határo­zatai stb. Nem hivatalos. Telivér méneseink (Pettend, Szt. Márton)... ... 11 Az állami mének - 13 Az országos lótenyésztés kérdéséhez — 14, 20 Hazai méneseink (A jászmonostori ménes) ... 19 Állami lovak a falkavadászatokon .. ... 19 Grabensee jelentése — - ­Hazai méneseink (A pölöskei ménes) Durmann Antal nyugdíjban ... ... — — 28 Hazai méneseink (a felső-jattói ménes) ... 40 Állami lovak a falkavadászaton : a) a központi honvéd lovasiskola 43 b) a budapesti rókafalka 74 c) a mándoki falka 85 d) a bélyi falka 93 e) a schlosshofl intézet - — — 110 f) a bécsi lovagló intézet 115 g) a zsuki falka 134 Hazai méneseink (Az abonyi ménes) ... — 51 Válasz a memorandumra (Liptay Béla) 52 Az országos lótenyésztés kérdéséhez (Beniczky A.) 53 A hidegvérüek Az országos lótenyésztés kérdéséhez 85 A pótlóvásár kérdéséhez 99 A pótlovazás kérdéséhez 106, 129 Az orosz népies lótényésztés 129 Lótenyésztés Japánban (Br. P. Gy.) 144 Az állalorvosok és a pót-lóavatás ... — ... 166 A memorandumhoz 167 Fadlallah ezredes könyvéből 168 ccT • 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék