Vadász- és Versenylap 49. évfolyam, 1905

TARTALOM JEGYZÉK. VAD ASZ es LAP 1905. NEGYVENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ : LÖVIK KÁROLY. TARTALOM. L A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei. Minden számban gyűlési határozatok, versenyfel­tételek, programmok, nevezések, a .Magyar Lovar­egylet hatarozatai stb. Ugyanezen rovat alatt a vidéki galoppversenyegy­letek hivatalos versenyfeltételei, határozatai, verseny­nevezései és versenyjelentései, azonkívül a telivér versenylovak elnevezései, birtokváltozások, ellések, versenyszinek bejelentései, stb. Nem hivatalos rész. A Magyar Lovaregylet propozitiói .. ... ... 1 A Budapesti g^öp története (L. K) ... 10-52, 18 Trainingben levő lovak jegyzéke 53, 60, 73, 80, 88, 96, 112, 137 Nem futott kétéveseink _. 51 Angol apamének és kauczák 54 Az instrukcziókról ... 58 Kétéveseink 59, 79, 119, 136, 146, 184,210 A bookmaker fogadások 73 Az osztrák lovaregylet propozitiói 77 A zászlók közti versenyek ... ... ... ...86, 93 A startokról ... ... ... 87 Telivérkivitelünk Németországba . . ... 88 A Racing Kalendar 89 Az időmérésről — - - 97 A bécsi handicapok ._ ... 192 Séta Megyeren... - — 105 Az akadályokról ... ... 105 Á tautok — ~ 109 Tatán — 111 A német lovaregyletek közgyűlései ... ... ... 111 A napajedl stakes .. .117,126 Séta Tatán - — - 118 Planner lovai ... 118 A Szemere istálló ... ... 120 A Milne és a Beesőn istálló 127 A trainingtelepekröl ... ... 135 A Heath és Wheeler istálló 136 Régi dijaink története 143,153 Az^l904. évben futott lovak és Bruce Lowe • l f számrendszere ... .. ... 145 Tatai istállók ' ... 146 Egy szó a derbyhez 155 A startolásról (F. Tarai) ... 169 Bukásaim (H. Barker) ... 170 Visszaemlékezések (J. Reeves) 170, 229 Przedswit handicap 193, 200 A bécsi tavaszi meeting 200, 203, 208, 217, 222 237, 244, 259 A Trial Stakes 228, 236 A budapesti tavaszi meeting 257, 279, 284. 287, 292, 307, 315, 322, 331 Séta Kisbéren 272 . ... „ ... 338 338 364 .. .. 365, 371' . 403, 416, 429 406, 801, 808, 817 . ... 416, 807, 842 A Király dij 294, 298, 300, 308 Telivérárverések 302, 317,324,326, 380, 394, 606, 726 A bécsi nyári meeting 342, 349, 355. 362, 371, 377, 385, 392, 399 Handicap-pályázatunk . ... Eclipse-Herod-Matchem ... A kék szalag ... ._ ... A Derby ... ... ... A német derby ... .. .. Statistika ... Newmarketi telivérárverések Reflexiók 428, 435, 451, 459, 470, 479, 483, 499, 580, 816, 827, 841 Karlsbadi versenyek 446, 448, 457, 464, 465, 474, 481 Tátra-Lomniczi versenyek ... ... ... ... 473, 479 A Kárpáii dij 470, 479 A cobhami telivérárverés ._ 475, 480 Kottingbrunni versenyek 485, 491, 495, 499, 507, 512, 516, 526 Ganache 503 A budapesti nyári meeting 525, 542, 549, 553, 568, 574, 579, 587, 698, 602 Versenyek és versenytechnika ... ... ... 534 A Szt. István dij ... 549, 557, 567 Az Erzsébet királyné dij 584, 591 A bécsi szeptemberi meeting 604, 613, 617, 624, 632, 635, 639, 650 Az éves csikók piacza Angliában ... 627 A budapesti őszi meeting 643, 6E8, 670, 676, 680, 690, 699, 705, 715, 723 A St. Leger ... 684, 690 A kilenczes bizottmány kanczái ... ._ 707, 711 A Szt. László dij 710 A bécsi októberi meeting 731, 735, 740, 748, 751, 756, 763, 769 A bécsi novemberi meeting Egy uj fedező mén ... ... Lóversenyzés Délafrikában ... 794 A kisbéri mének ... ._ .. .. ... ... ... 799 Fedező méneink 815 Hacklers Pride pályázat ... .. ... ... ... 818 Az angol jockeyk 1905-ben ... 818 Látogatás Remeteségen... ... 820 Tenyésztőink ... ... 826 A kisbéri kanczabejelentések ... ... 835 Próbákról ... 839 II. Urlovasok szövetkezete. A hivatalos részben a szövetkezet gyűléseinek határozatai, versenyfel­tételei, programmjai, nevezései, stb. 783, 788, 791, 799 ... ... ... 776 Nem hivatalos rész Az Urlovas Szövetkezet gyűlései Az urlovas kérdés ... „. ... ... Az Urlovas Szövetkezet propozitiói .. A vidéki versenyegyletek értekezlete 57 71 72 72 A tavaszi nevezésekről.. ... .. Alagi élet ... A Rákosi dij ._ Körültekintés Alagon ... ... A Nagy alagi akadályverseny Az alagi trainingtelepekröl Az alagi meeting ... .. Alagi tavaszi meeting (első) ... « « « (második).. Pozsonyi versenyek A pécsi díjlovaglás ... .. A díjlovaglás ... .. Kassai versenyek ... ... A bécsi díjlovaglás Nyíregyházai versenyek Alagi első nyári meeting .. Nagybecskereki versenyek ... Debreczeni versenyek A badeni díjlovaglás .. Kisjenöi versenyek Alagi második nyári meeting Siófoki versanyek Alagi szeptemberi meeting ... .. Nagyváradi versenyek ... Pancsovai « ~ Marosvásárhelyi « Eperjesi « Szatmári « ... ... Szabadkai « ... ... .. Zentai « — ... Zombori « Alsó-Zsuki « Nagykikindai « ... .. Kisvárdai « — ... Aradi « Pardubitzi « — ... Az alagi novemberi meeting 94 95 ... 104, 167, 178 110 155 ... 156 ... ... .. 162 177, 183, 187, 198 ... . 234, 243 248. 263 ... ... ... 329 339, 358 ... ... 350, 355 ,. .. ...375, 380 377 ... 389, 398, 401 ... ... ... 397 ... ... ... 409 ... . . ... 417 ... ... ... 421 421, 426, 432, 442 ... ... ... 459 612, 616, 623, 632 644, 649, 651, 653 ... 649 ... ... ... 683 . 684 684 ... 704 721 721 721, 763 . ... ... ... 739 ._ 739 ... 755 ... ... ... 770 781. 787 III Országos lótenyésztés Hivatalos rész A fóldmivelésügyi minisztérium lótenyésztési osz­tályának a m. kir. állami ménesekre, méntelepekre, a lótenyészbizottmányokra vonatkozó hirei, határo­zatai stb. Nem hivatalos :—' A kisbéri kancza bejelentések 61 Állami lovak a falkavadás^áton 81, 89, 98, 112, 139, 148, 230 Lótenyésztésünk jövője ' ... 134 A lótenyészkerületek jegyz-éke 212, 219, 230, 260 Magyarország lókereskedelme 404 A magyar válság és a lótenyésztés ... ... 562 Állami lovászmester képző intézet ... ... ... 666

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék