Vadász- és Versenylap 56. évfolyam, 1912

fi W If12. /enkatódik LaptulajcSonos és felelős szerkesztő: LOV1K tartalom. Pallas részvénytársaság nyomdája, V., Budapest, Kálmán-utoza 2. « A Magyar Lovaregyleí hivatalos közleményei. Minden számban gyűlési határozatok, versenyfeltéte­lek, programmok, nevezések, a vidéki versenyegyletek versenyfeltótelei, határozatai, nevezései és minden­nemű hivatalos közlemények stb. A Magyar Lovaregylet versenyfeltételei 1 Pápai versenyfeltótelek 131 Káposztásmogyeri versenyfoltételek ... 147, 562 Nagykikindai versenyfeltételek 157 Pécsi versenyfeltételek 177 Szegedi versenyfeltételek 191 Debreczeni versenyfeltételek. 192 Tátralomniczi versenyek feltótelei 245 Kassai versenyfeltételek 240 Szabadkai versenyfeltételek 246 Marosvásárhelyi versenyfeltótelek 246 Zombori versenyfeltételek 377 Alsózsuki versenyfeltételek 389 Nagyváradi versenyfeltételek 398 Szatmári versenyfeltételek 483 Kisvárdai versenyfeltételek 483 Aradi versenyfeltételek 509 Kisjenöi versenyfeltételek 667 Nem hivatalos. Aktuális szakczikkek minden egyes versenynap előtti számban. Az elmúlt év legjobb háromévese újévi szám Mirobolant 16 A budapesti uj versenypálya 19 Lovastiszt és telivér ... 20 A M. L. E. versenyfeltételei 21 Beszélgetés Baltazzi Arisztid úrral 23 A lesvári ménes 24 Idomítás alatt lévő lovak 26, 45, 53, 60, 85, 92, 101, 109, 129 Mautner Viktor ur tervei 27 Az osztrák versenyfeltótelek 35 Az Oaksok 36, 655 Kanczabeosztások 36, 43, 52, 59, 69, 76, 83, 92, 101, 109, 115, 161, 642, 660, 668, 670 A Dreher-istálló tervei 38 Ujabb adatok az Agnes-család eredetéhez 41,49 A Marchfeldi dij 42 St. Simon beltenyésztések 43 A br. Springer-istálló tervei 47 Négyéves gátverseny anyagunk 50 A Trial Stakes ós Király-dij 51 Geist Gáspár ur tervei 54 Az alagi nagy akadályverseny 57 A Rákosi dij 58 A bécsi nevezések 59 Mautner Viktor ur ménimportjai 69 Katonatiszti lovasegylet 61, 76, 117 Látogatás gr. Pejacsevich Albertnél 61 A Rákosi dij teherközlése 65 A német háromévesek 66 Á Przedswit-handicap teherközlése 67 A Preis vom Leopoldsberg 68 Látogatás Hübner Rezső lovagnál 70 A Háromévesek nagy handicapja 73 A korai események 74 A Mendelizmusról 75, 128 Aktuális apróságok 78, 86, 94, 102, 110, 118, 124 A lovasengedmények szerepe • 81 Látogatás a trainingtelopeken 81, 90, 98,105,114, 123 Ramesseum 83 Az alagi törlések 89 Prágai versenyek feltételei 86, 93 Kihaló vo nalak ... ... 37 Egy 'déíufán .lohn ReevesnóL . ..." §7 Karlsbadi versenyfeltételek 100 A bécsi bánatjelentések 105 Steeple chase és kellő terrénum 107 Wackerow tabellái 107 A season kezdetén ... 113 A Rákosi dij ... ... , 126 Egy pillantás a Király-dijra 167 Gr. Batthyány Elemér 208 Tereplovaglóverseny feltételei 222 Király-dij 230 Alagi telivér árverés 239, 256, 421, 447, 464, n , U 1 521, 545, 659 ''ardubltzi versenyek... 262 "ötéveseink ... 266 t bécsi díjlovaglásról 313 A napagedli csikóárverés 313 A hamburgi concours hippfquo 321 A bécsi parancsőrtiszt-lovaglás 328 Évesek vásárlása ...347, 632 A háromévesek 347 I.ovastlunep Richmondban 364 Sport Luzernben 379 Angliai vásárlások 408 A Herold-vér jelentősége /4Ö8T\ JTliarzburgi berezegi udvari ménes 39lr¥Ö§" Bayardo, Lemberg, Carpathian 413 Még egyszer Biskra és í^ világrekord 446 Lapozgatás a méneskönyvbon 529 Az uj lóversenytér 606 Az aradi tereplovaglóverseny tanulságai 626 Mirobolant sziue 629 Statisztikák : 629 Lovaink Németországban 637 Az idők a galoppsportban 639 A téli előrefogadások 643 Tenyésztőink ^45 A családszámok 6ÍB~ Gátversenylovaink 647, 655 A vidéki versenysport 647 A korai versenyek 648 Egy kiváló félvér család 648 Auyakanczáink eredménye 653 A hároméves steeplerok 656 A**. L. E. ülései 661 A Kilenczes Bizottmány ülése 661 Nevezések 662 Húroméveseink 668 Balvarran szine 668 Urlovasok Szövetkezete a hivatalos részben. Az Urlovasok Szövetkezete versenyfeltételei ... 29 Nem hivatalos. Az Urlovasok Szövotkeznte ülései 37 A vidéki versenyegyletek értekezlete 37 A lópréraiumok kisorsolása 38 A Concours Hippiqoe tervezet ...173, 242 Díjlovaglás 262 Nem hazai gyepek. Az angol kétévesek 17 Nizzai versenyek 20, 26, 46, 53 Magyar lovászfluk levele Afiikából .'. 25 Mannheimi versenyek 46 Lincolnshire ós Grand National 60 Magdeburgi versenyfeltételek 10.0, 108, 658 A Lincolnshire handicap 116, 128 A Grand National 123, 136 Magdeburgi versenyfeltételek .. - 63 Dortmundi versenyfeltételek 86 Az angol derby 286 Ascot 325 Grosser Preis von Magdeburg 564 Hammonia Preis 687,593 Newmarkoti árverés. .634,651 Az angol eeason befejezése 610 A Bruce Lowe számok Angliában ... 656 Országos lótenyésztés. Az országos tonyésztés kérdései 26 Félvóreiuk magaseága 46 Negyven év az országos lótenyésztésben 51 Rolácziók ... 69 Lótenyésztési szakirodalom ... 77 A ló lélektana 83 Állami lovak a falkavadászaton 84, 91, 109, 115, 166, 170, 184 Német félvér móneskönyvek. Graditz 91 Országos tenyésztés Bach alatt ... 108 Az állami mének 139 Kisbéri ellésok ... 101, 156, 233, 303 A közös hadsereg lószükséglete 170 jippiza ós Kladrub 1 184 \z ászári ménes óvesci 233 3éta Kisbéren 267 Osztrák állami mének 275 Katonaló tenyésztés 368 diuősitési táblázat 492 lejelentések a kisbéri ménekhez ... 618 jótenyésztésünk 1832-ben 632 láboru és lóanyag 634 Apaméneink --- 640 légi időkből... 641, 649, 657 Aktuális dolgok 649 Gr. Serényi Béla beszéde 657' Lókivitel és bevitel 657 Az importokról ... 669_ Fal kavad ászát. A szentlőrinczl falka ...- 19 A rákosszentmihályi falka 38 A pardubitzi falka 101 Falkavadászatok 1912-ben 569, 574, 579, 584, 593, ' 600, 614, 621, 627, 635, 642, 650, 670 Hubertus Szentlőrinczen 618 Hubertus Holicson 626 Polo. . A Budapesti Polo Club 210, 218, 225, 234, 249, 269 Ágarászat. Éftesités 78 A Waterloo Cup 94 Bácskay Derby 234 Verseny kiirás (Ostor-dij) 458 Országos agarászversonynaptár 458 Voisony kiirás (Gömör) ... ... 475 Veszprémi Agarász- és Lovasegylet 475, 603, 609 Szatmári Agarász-Egyesület 482 Szabolcsi Agarász-Egyesület elegyversenye ... 488 Torontáli Agarász- és Lovasegylot 492 Csanádi Agarász-Egyesülot ... 564, 635 Jász-Nagykuu-Szolnok-vármegyoi Agarász-Egylet 593 Agár derby 603 Bácskai Agarász-Egylet Galiba-versenye ... 609 Coursing in Hungary 626 Az országos verseny 635 A Bácskai Billikom 651 Pedigreek. Auwinkel 43 Per bacco 254 Adam— Patrie ivad. J>8 Bony 255, 534 Slieve G.—Bitva-ivad. 43 Rascal 256 Wool Winder­Crom- Isinglass— Kevély-iv. 256 dale-ivadék 44 Cylgad 276 Horkay—Kérdés-ivad. 52 Jaromir 283 Adam — Olympias-iv. 52 Kokero 299 Robert lo Diable 59 Mirska 303 Wombwell— Sick)e-iv. 59 Gulliver II. 304,325 Mordant— Ena-ivadók 62 Gouvernant—Javo­Dolomit 67 rina-ivadók 314 Llubar—Cavaleado-iv. 70 Qu'elle est belle 315 Gouvernant—Lolotté- Friant II. 322 ivadék . 76 Houli 332 William the Fourth— Enoch 392 Crested Grebe-ivad. 77 Giorgt 439 Ramesseum 83 Mumus 461 Slievo Gallion—Nicht Gouvernant—Lady doch-ivadék. 84 Honora-ivadék 465 Horkay-Berta-ivad. 84 Sweety 469 Spiridion—Eglautine- Lógós 482 ivadék • 84 Jaromir 486 Horkay— Vészfék II.- Handabanda 488 ivadék 101 Tracery 497 Beregvölgy— Lily Poker 601 Surefoot-ivadék 109 Craganour 504 Maxim-Child's Nun 115 Grey Leg—Blue Pill­jerry M. 140 ivadék 543 Fabel 158 Eleetor 552 i-­Adain—Talma-ivad. 162 Lokvár 575 Norman III—Egeria- Spearmint—Fabula­ivadék 162 ivadék 579 Rembrand 171 Éva 581 Mokan 188 MoSci Ksiaze 597 Chili II. 194 Adieu 604 Azután 208 Adam Bede 610 Clara 217 The Story 621 Isinglass— Vonzó-iv. 218 Veles 635 Sweeper II. 219 Collar—Hallingtouia­Tagalie 219, 295 ivadék 636 Acte 223 Bachelor's Button­Rascal 231 Töff-iv. 642 Beregvölgy— Transi- King Rob—Ena-ivad. 650 tiou-ivadók 233 Beregvölgy—Hullám­Common—Lily Sure- ivadék 658 foot-ivadók 233 Adam—Fuiva-ivad. 608 Adam—Crown Derby- Adam—Fancy-ivad. 670 ivadék 23 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék