Vadász- és Versenylap 58. évfolyam, 1914

1914-01-01 / 1. szám

3314 laYszntsioND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. 4 Magyar Lovsregylet, 4a Urlovasok Szövetkezete, 4 vidéki versenyegyletek, 4 Budapesti Pal« Clah, Az Országos Agaráez Szövetség s az összes lötenyészbizottmányek hivatalos közlönye. Előfizetési ára . Magyarországra: félévre 20 korona; negyed <<- évre 12 korona. Más országokra: félévre 25 korona. Az elő­fizetési pénzek a «Vadász- és Verseny-lap» kiadóhivatalába» (V., Vadász-utcza 26.) czimezendök 1. szám. Telefon szám: 657. Budapest, 1914. csütörtök, január 1. 58. évfolyam. Megjelenik a budapesty alagi, prágai, kottingbrunni és bécsi lóversenyek ideje alatt minden versenynap előtt, egyébkor hetenkint egyszer. esty f ? f V Az 1913. évi angol derby a Tattenham-cornernél. (Anmer bukása ) Legközelebbi számunk jövő héten pénteken jelenik meg. — A mai szám ára I korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék