Vadászlap 1. évfolyam, 1880

1879-12-20 / Mutatvány-szám

Mutatvány-szám. 1879. deoember 20. A „Vadász- és Verseny-lap" vadász-részének külön kiadása. Megjelenik e lap minden szombaton 12—16 oldalon, mulattató vadász-elbeszélésekkel bövitve. Előfizetési ára egész évre 5 frt; félévre 2 frt 60 kr. SZE RKESZTÖSEGI IRODA: Pesten, hatvani utcza, Nemzeti Casino IL emelet, hova a kéziratok és előfizetési pénzek is küldendők. Mutatvány-szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék