Vadászlap 4. évfolyam, 1883

L ?s • A­VADÁSZ-LAP FELBLOS SZERKESZTŐ ES KIADÓTULAJDONOS: s SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ *>•*< • í Könyvtára X. "fjet». T ÍR, T I_i O 3VL_ V ad ászát. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. Mit kellene tennünk vmi-tenyésztésünk emelésére ? 13 Kié az elvetett agancs? 18 Ai out Hon-vad honosítása és óvási ideje 34, 4!) A vadaskertekről (Nyulassy Farhas) 54, 94, 130 Tegyünk valamit a társadalmi önsegély utján (Golyi) .... 57 Vadászati viszonyok Temesvár vidékén (Dr. Álfoldy D.). . . . 59 Szirti fogoly meghonosítása a Tátrán 69, 98 Vadszaporitásunk ügyéhen 69, 81 Strichninr.el való mérgezés 88, 97 Útmutatás a sodronykeritések felállítására 61, 90 llartung-féle nyulkertekröl 64, 91 Oz-nyalatók elkészítése 91 A vad elárusitása tiltott időben 87. 93 Élö vadak áruhelyei 99 Néhány szó a mérgezésnél követendő óvatosságról 123 Alegyei vadász-egyletek alakításáról . . . . 129 Pusztítsuk a kártékony vadakat 145 Mily göbecsesel lőjjiink, s miért őzet mindig golyóval? . . . 14ö llogyan kell a foglyot és fáczányt felnevelni? .' 148 Alikép legczélszerűbb vadhúst szállítani? (Br. Nyáry Gyula) . . 149 Hogyan neveltem én fel foglyaimat?. 161 A farkasfogók készitésónek egy ujabb módja (Pausinger) . . .182 A duvad mérgezés egy módja 184 Az uj vadász-törvény egy hiányáról 199 Vadtenyésztésünk állása 200, 221, 234, 252, 270 Milyen lövedéket használjunk őzre? 207 A róka-irtásról 222 A héják irtásáról 234 Pusztítsuk a menyétet 272 Alegjegyzés a vadászatról szóló 1883. évi XX. t.-cz.-re .... 289 A vadhús eltartása nyáron 290 A vadászatijegy váltásánál követemlő eljárásról 298 Miféle intézmény az „erdő véd­1 ? 310 Vadászati és tilalmi idő Magyarországban, Alsó- és Felső-Ausztriá­ban és Stájerországban 318 Nagyobb vadászterületeink állománya a f. év tavaszán .... 334 Kié az elejtett fő vad ha többen lőtték meg? (Az egy üreg vadász). 369 Özek vérszegénysége és óvása . 379 Fajd-honosítás 402 A vadászat az őskortól jelenig (/.. //. /<'.) . . . 373, 397, 410, 437 Törvények és min. körrendeletek. A vadászatról szóló 4883. évi XX. t.-cz 133 A fegyveradó és vadászati adóról szóló 1883. évi XXIII. t.-cz. . 174 A belligyiőinisteriuin körrendelete a vadászati törvény végrehaj­tása tárgyában 200, 244 A pénziigyminist. körrendelete a fegyveradó és vadászati adó végrehajtása tárgyában 245 A vasuti magy. kir. felügyelőség körrendelete a vadak szállítása körül követendő eljárás tárgyában 28(1 Belügyuiin. körrendelete a községek vadászati jogának bérbeadása tárgyában ... 290 Alagv. kir. főposta igazgatóság körrendelete a vadszállitás körüli visszaélések meggátlása tárgyában 350 A in. k. közm. és kőzik. min. körrendelete a fegyvertől tények vasuti szállítása tárgyában 356 A es. kir. keresk. min. rendelete a tölténykészlet vasuti szállítá­sáról 350 A in. kir. pénzügymin. körrend. a vadak tilalmi időben szállítá­sának. eladásának és fogyasztásának ellenőrzése tárgyában 380 Elbeszélések, ismertetések. A budapesti vadas-piaczról (Golyi) .... 14,90,280, 284,329 Hiuz-vadászat Trpncsén megyében 15 Utóhangok az 1880. évi marmarosi medve-vadászatokhoz ... 17 Elfogott S ellopott hiúz yFüzy Alajos) 35 Vadászat czobolyra Szibériában és Kamcsatkábari 35 Mármaros megye vadászati viszonya és vadállományáról ... 45 A Szepességitől (Teschler János) 40 Hivatalos hajtó-vadászatok 49 Ragadozó vadak irtása Szolnok-Doboka megyében 49 Egy vizi vadászat Apajon (Pohl Gy.) 83 Utóhangok a lefolyt vadászidényből 42, 02. 98 Az ujszászi falka vadászatai (Gr. Esterházy Andor) 100 Vadászatunk elefántokra a Nyassa tavánál 111 Vadászatok a Bakonyban 121 Nyolczadik biuzunk 123 Egy kirándulás a Talabor völgyben (Hetthéssy T.) 157 Vaddisznó helyett medve 199 A fővárosi vadvásár a tilalmi idő alatt 251 Egy izgalmas vadász-jelenet 263 Egy szomorú kimenetű vadászat 260 Vadhus-árak a bpesti piaczon 280, 330 Vadász-élet Kecskemét vidékén 294 Emlékezetes vadász napok Vedrődön („Vasárnapi puskás' 1) . . . 313 Izgalmas medve vadászat y'Teschler J.t 320 Egy sikerült medve és vaddisznó vadászat a hetién erdőkben 301, 378 Vadászat medvékre és szarvasokra a Turia-remetei erdőkben . . 364 Medvevadászatok az oroszidecsi és magyaréi határban .... 367 Egy sikerült hivatalos hajtóvadászat medvékre (Ferenczy K.) Vadászati viszonyok Csehországban .... Harcz egy medvével Vaddisznó-vadászat kopókkal („ Vasárnapi puská Az eesedi láp „pákászai (Vállyi Árpád) . . . Medvevadászat a véghlesi erdőkben 376 179 383 380 413 410 Vadászat saigákra és kirgizekre (Gr. Tolstoy) 422 Egy hivatalos inedvevadászat .... 442 Vadászat, tengeri kutyákra Uj-Fouiullándban 444 Hazai vadászterületek. Vasmegye vadászterületeinek ismertetése (Z. H. /•".) . . 4, 30, 42, A csorbai-tó és környéke Székndvar Megjegyzések a Vasmegye vadászterületeinek ismertetéséhez Háromszék megye és vadjai A velenczei tó-vidék . . Maros-Torila megye éjszaki része (Körössy) Bereg megye Osabrendek vidéke Zala megyében (Chernel J.) . . . Sümegi vadászterület (Szidnay A.) 69 59 . 60 . 82 . 109 . 153 . 195 . 224 . 303 . 349 i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék