Vadászlap 10. évfolyam, 1889

MAGYAfi rilWlfStfrrilOOMÁNYl MÚ/tUM KÖNYVTÁRA NQVENDÉKNAPLÓ k jQmAMIW , 7 f 1889 TIZEDIK ÉVFOLYAM vv r.k .^tft M Revízió 20/TÖ SZERKESZTŐK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ, EGERYÁRI EGERYÁRY GYULA Számítógépen Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. Adatok a hazai vadászat történetéhez (Egerváry Gyula és gr. Zay Miklós) 1, 31, 71, A vaddisznó-vadászatról . .. Hol kaphatni élő tenyész-vadat? . '7, Az idény végén 1 . A vad-pulykák Zselizen (F. C. E.) — 98, A fővadnak elfajulása és ennek okai lói, Faunánk téli élete (Z. H. F.) ... . Varjuk és ölyvek . A kártékony vad irtása ... ... ... A moufflon vad óvása érdekében ... ...... A mezei nyul óvása A secundilr-mérgezésről... Vadtenyésztés állása Adalék Magyarország vadászatának történetéhez (Honig) 274, 287, 814, 824, 365, 383. 397, 408, 436, 83 15 35 44 141 139 117 169 195 204 207 219 259 450 megnyílt vadász-idényről 311 Vadtenyésztés éj vadászat (Egerváry Gy.) Állati koponyák kikészítése Hulló levelek (Chernel István) A hiúz életének rendkívüli szívósságáról ... Az erdei szalonka vadászata ... A dámvadról és vadászásáról ... ... A rókák pusztítása méreggel (M. Kálmán) Egy uj vadaskert (Z. H. F.) A kártékony vad irtása csapó-vassal (Egerváry Gyula) . ... A körvadászatokról (a 36-dik számban). Elbeszélések, ismertetések, tudósitások. Egy kis rerniniscenczia (Takátsy) Vadászkaland Oroszországban Első vadpulykáim ... Rudolf trónörökös életéből (Egerváry Gy.) Farkas-vadászat Afrikában (Rudolf trónörökös után) Véletlen vadász-siker (Gajáry József) Vadászat a kis pelékre 45, Rudolf trónörökös daru-vadászata ­Erdélyi vaddisznó-vadászatok ... ... Fehér bölény vadászat Hátszeg-vidéki vadászatok zergére és vaddisznóra (Buda A.) Vaddisznóvadászalok ­A vadászélet Turóezmegyében Ungmegyéből (Cornides Gy.) ... --- — 325 341 351 379 381 382 443 447 467 19 20 35 42 42 45 116 74 85 87 95 97 112 114 W 151, (Z. 11 247, . F.) 275, Vizsla és kigyó (Fallini I. János) A tőrbe került hiúz (Cornides Gy.) ... ... A jászberényi vadásztársulat területeiről (Dr Király G Egy nyári farkasvadászat Bácskában (Sutler A.).. Amerika vadászati viszonyai Egy nap a Királykő alalt (0—y) ... Medvevadászat Munkács vidékén (Sutter A.) Tuzokvadászat (Takátsy) ... Kecskeméti vadászélet (Gömöry Frigyes) Vadászati viszonyok a magas északon .. ... Vadászat egy veszett ebre (Sutter A.) ... ... — Görgény és vadászati viszonyai Kelet-Szibéria állat-faunája és vadászati viszonyai 197, Egy.modvevadászat... ... Két nap a gömöri hegyekben (A vasárnapi puskás) Gömörmegyéből (Kynophil) Vadászképek a fogarasi havasokból (Czynk E.) 213, 271. 284, Végzetes medvevadászat (G. után Zichy M.)._. A vadászok és halászok babonaságai Herezegovinából ... ... ... A szabadban ... ... - ­Tengeri kaland Francziaország vadászati viszonyai A patakközi szép napokról (Vállyi Á.) A Behring-tenger rabló-vadászairól Visszaemlékezések --• -— —­A sólymászat történeléhez Nyest-ugratás (F. C. E.) - --­Egy szerencsés fogás (hiuzokra) ... I. Napoleon mint vadász (A. 0. K. után Bisicz L.) Az afrikai elefántcsont ­Az amerikai vadbivaly pusztulása A königswarti vadászterület (Bisicz Lajos) -­Ruczavadászat a Balaton zalai partján Vadászati viszonyok Hőgyész vidékén (Z. H, F.) ... A vadas-piaczokról (vad-árak) ... -­A sólyom-idomitásról Az idei vadászatok Javorinán ... - --- --- --• A fürjek Eldorádója (Zichy Kázmér gr.) Sikertelen vadászat vaddisznóra (Kishalmágyi II. Z.) Az utolsó cserkészet ... ... Az ungi medve- és szarvasvadászatok Vadászatok goizerekre a régi jó időkben (Takátsy) .. Egy sikertelen vadászat medvére (Solcz M.) Gácsvidéki vadászatok (Egy öreg vadász) 116 126 128 128 130 135 163 155 156 169 180 191 288 218 231 234 312 245 261 262 271 277 277 283 290 295 296 ' 299 301 301 316 327 328 335 335 338 339 366 368 ,368 368 376 379 405 406

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék