Vadászlap 11. évfolyam, 1890

[MAGYAR Tf'RM; NÖVENLUKIYAPLÓ to - xm 1890 TIZENECYEDIK ÉVFOLYAM I vU^ FELELŐS SZERKESZTŐ : EGERYÁRI EGERYÁRY GYULA KIADÓTULAJDONOSOK : »011 o Ijsg.í/^j Könyvtára * • Múzeum SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ES EGERYÁRI EGERYÁRY GYULA r*—~ Revízió 20./° L W^Í^S TAHTALO Li Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és érte­kezések. Miként lehetne a tőrözés, csapdázás, hurokvetésnek főleg a községi vadász-bérterületeken gátat vetni ? (Vancsó Gyula) Adalékok Magyarország vadászatának történetéhez (Honig J.) 6, 85, 47, 74, 160, A körvadászatról Miként lehetne a tőrözés. csapdázás és hurokvetésnek gátat vetni? (Hauer Béla) A márcziusi süldők érdekében (Cajus és Vargha Béla) hazai vad értékesítéséről (Z. H. F.) A helytelen takarmányozás és annak következményei a fővad­nál (Bernas Alfréd) ... . A vadász teendői a holt idény kezdetén (Z. H. F.) A vadkacsa-fogás hurokkal és hálóban (NozdroviczkyJL.).. ... A vadmacska sikeres pusztításáról (Storz M.) A fogoly-tenyésztésről A fővad tenyésztési és lelövési aránya (Z. H. F.). ... ... 195. Cserkészet és cserkésző utak (Z. H. F.) A tengeri nyulak typhus betegségéről... ... ... ... A héjja-fogásról (Storz M.) A vadászat a németeknél a XVI., és XVII. században (Honig) Mi a teendőnk ha lövést tettünk a vaddisznóra ? ­A mezei nyul ellenségei... : A varjak pusztítása csalhangra (Arnold Flórián) A fővad vadászati idejéről (P. R. L.) ... Tüdő-férgek a vadnál • A' bécsi erdészeti és gazdasági kiállításról 276, 289, .318, A fáczán-tenyésztés és állományának szabályozása ... A kártékony vad pusztításáról Az elejtett ragadozó vad lenyuzása és a bőr kikészitési módja (Belházy Jenő) A rőtvad táplálásáról — Az elejtett nyúllal való bánásmód — — A mezei nyulak befogásáról... ­A bakok és suták helytelen arányáról az őzvadnál "(Firbás Nándor) — A mezei nyul hasznossága és kártékonysága ... ... ... ­A természet gondoskodása az állatvilágról (Hönig) ... Szarvas-cserkészeten (Z. H. F.) ... 413 8 60 61 87 89 155 159 167 179 207 222 224 237 240 247 249 250 259 266 331 278 279 293 306 308 318 329 330 333 339 Kónyvt. ,a j, u A császármadár vadászata csalsippal ... A túzok és vadászata ... — 359, 370, A vadpulyka Európában _ A mezei nyul tenyésztése és állományának szabályozása ... Az elejtett vaddisznóval való bánásmódról A vaddisznó-vadászatról ... A vad táplálásáról A zerge és vadászata A hiuz-fogás módja (Illés Nándor) A vadpulykáról és vadászásáról Észak-Amerikában j A hazai vad értékesítéséről (Gr. Haller János) Anyuinak nyomozása (Hönig) ... ; A mérgezésről (Storz M.) ... Élő vadnak befogásáról, — ábrákkal (Hönig) Keselyük és sasok lesvadászata csaldög mellett (Lakatos K.) Valami a cserkészutbálózatról (Forberger Pál) A szárnyasok kitöméséről (Hárs István) Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Martin József utazása Kelet-Szibériában (Képekkel) Pár napi vadászat az Ybbs völgyben (A vasárnapi puskás) Kőszegvidéki téli vadászatok (Chernel István) Sikerült vaddisznóvadászat a Bikkben (Biró Géza) Véletlen szerencse medvére (A. R.) Vaddisznó-vadászat Zernest vidékén (0 —y) Hiúzok a mérgezett vadon (Winternitz Vilmos) Két nap Arad vidékén I(Füzy Alajos)... — Vadászatok a «Gugán» (Kishalmi H. Zoltán) — Egy medvevadászat Boszniában .... — — Az én első vadkanom (B. L.) A róka-vadászat különlegessége ­Vadászat egy szilaj bikára (F. C. E.) — Lajos bátyám naplójából'^ (Stammer Béla) — A lefolyt idény emlékeiből~(Óvári) Hajta (Takácsy) - — A szélkiáltó vadászata tavaszi húzáskor (Zsótér L.) ... A Szepességből (Teschler János) Farkas-vadászat Galicziában ... Veszélyes találkozás egy medve barlangjánál (Cornides Gy.) Párducz-vadászat Tavaszi kirándulás (Takátsy) A jászberényi vadász-társulat területérül3(dr Király Gáspár) ... 345 401 372 372 401 412 421 435 437 .441 447 448 449 460 9 13 23 24 25 37 38 38 38 40 51 53 67 67 79 81 105 107 108 121 121 130 131 ' 'A ni iiii'iMÉhiiÉr liír

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék