Vadászlap 12. évfolyam, 1891

1891 TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ: EGERYÁRI EGERYÁRY GYULA KIADÓTULAJDONOSOK : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERYÁRI EGERYÁRY CYULAg^^ MAGYAR IERMFS7ETTl)DOVÁNYI MÚZEUM •:->fWlÁRA hiuVLNütKNAPLÓ Uli.* WoW L Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. u ti hazai vad érlékesitésének kérdéséhez 3, 54, 87 (1. 89, 109, 155, 174, 184, 1?8, 203. 219. 247 old. közléseit is. Szerk.) Vadásza?; viszonyainkról — tekintettel egy vadász-club alakí­tására (Craus Géza) ... Vaddisznó és őz-befogó készülék (ábrával) Keselyük és sasok lesvadászata a csaldög mellett (Lakatos K.) 38, A vad-táplálék az ivarok szerint ... ... A tél szigora és vadállományunk (Óvári) Alakítsunk egy ('Országos vadáss-club»-ot Budapesten! 59. Hol kaphatni élő tenyész-vadat ? ... A foglyok kiteleltetése a kamarákban és a kieresztés (Z. H. F.) Vadász-klub és vadőrök (D. N.) ... A foglyok és fáczánok tavaszi kieresztéséről Vadelárusitó szövetkezet létesítéséhez felhívás és alapszabály stb. 89, 109, 135. 219 (1., a 3, 54, 87 stb. lapok közlé­seit is. — Szerk.) Teendőink a vadászat terén (Egerváry Gyula) 1. Egy vad-elárusitú szövetkezet szervezése ... 2. Országos vadász-club alakítása .. . .. a. A vadászati ügyek ellátására a foldmiv. minisztériumban klilön osztály volna szervezendő ... ... .. 4 Vadőri tanfolyam szervezése 5. Kártékony vad mérgezése _ _. ... ő. Vadfogyasztási adó leszállítása 7. A vadászati ügyben hozott felsőbírósági határozatok és dönt­vények közhírré hozatal i szükséges ... ... ... 8. A szőlő- és mező-csőszök puska helyett pisztolyigal volnának ellátandók Vadállományunk és az idei szigorú tél (gr. Széchenyi Emil A vidra-vadászatról (Craus Géza) ... ... A mezei nyulak bakzásáról és szaporodásáról A fáczántenyésztésről (Dreviefcky Nándor) ... Uvszabályok a vadorzók ellen A fáczán elterjedése a régi és uj korban A kisajátított, hullám és árterek- n miként gyakorolható a va­dászat? ... ... ... .. 179, ... Országos lőjegyzékünk érdekében A vadászati jog a kisajátított hullám- és ár-tereken (Illés Nándor) L A fáczán létfeltételeiről 208, Hogyan kell csomagolni az eladásra szánt vadai? Legeltetés a vadászterületen (Forberger Pál) .. ... A káros madarakról — lőjegyzékeinkben (dr. Fényes Béla)... A császármadárról és vadászásáról I A vadértékesitő orsz. szövetkezetről (Egerváry Gyula) Az őzvad legnagyobb ellenségti . •Vmo-m­Vadászat. Revízió 20.A. 8 23 47 39 49 249 64 65 76 79 99 101 101 102 102 1011 Nézeteim a szarvas-suták arányáról és lövetési idejéről (Illés Nándor) ... ... A vadóvás a mostani mezőgazdasági rendszer mellett (Kittler Adolf) Alakítsunk minta-vadast (Ramóczy) Az állatok SZÍVÓS életerejéről (Egerváry Gyula) A fővad gondozása — Mezei vadászataink módja és ideje A vadászati nomenklatúrához (Illés N.) ... I Artalmas-e a mérgezett bus élvezése (Füzy Zoltán) ... 317, l^üdászati szakiskola létesítése... A fogoly hasznossága a mezőgazdaságra (Kittler A.) ... ... Az elejtett szarvasok kezeléséről (Boryszlawszky József).. Tenyészsziink vadgesztenyét a vadaskertben A szarvas-rigyetési idényről (Boryszlawszky József) ... ... ... Mérgezés a Sipőcz-féle egér-méreggel A szarvas-vadászat módjairól (Boryszlaws'.Ky József) 367, 395, Tenyészsziink több vadat (Klobusiczky Kálmán) ... Mármarosmegye vadállománya és a hiúzok (Belházy Jenő)... A téli körvadászatokról Szarvasok által a vetemények ben okozott károk megtérítéséről Mennyi szarvast bir meg az erdő (Illés Nándor) ... 435, 447, A vadászatról (Máriássy Béla) Lehet-e a hiuzt tőrbe fogni (Füzy A.) A vadász-szakiskola létesítésének kérdéséhez ... Gondoskodjunk vadállományunkról (Kittler A.) I Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. 105 116 120 139 170 170 188 180 195 240 221 223 235 238 247 249 Vadkan által megtámadva (Egerváry Gyula) Medve-vadászatok Dohsina vidékén (Szontagh Béla) Téli kép — - — Szatmármegyéböl (Bod László) Szlavóniából (Inkey János) ... ... Zubnai vaddisznó-vadászatok Somo»ymegyéből (Benkovics Imre) Erdélyi vadászatok (Haller János gr.) Ő felségének vadászkirándulásai Gödöllőn Vaddisznó-vadászatok Szolnok-Dobokamegyében (Hollaki A topolováczi uradalomból (Nozdroviczky Lajos) A vadászati viszonyok Törökországban Farkasok a falvakban (T. Sz. S.) - ... Első vidra-fogásom (Storcz Mátyás) Vadászkaland medvével és hiúzzál (Kővári László) ... Tavaszodik Borz-ásás (Gajáry József).. Tavaszi madárbangok (Földes János)... Ungmegyéből Cornides György) Zoltán 259 261 275 279 287 315 316 442 327 330 310 341 355 359 407 379 381 419 421 474 441 451 460 480 11 12 19 37 50 52 54 60 75 76 77 80 91 92 92 115 118 127 159

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék