Vadászlap 13. évfolyam, 1892

— 2 — Hegyi séta az erdótenvészet határáig (Illés Nándor) 277 Kirándulás a székely havasokra (Lakatos Károly) 280, 291, 320, 328 Visszaemlékezés egy vaddisznó vadászatomra ... ... ... ... 291 Veszélyes-e a medve-vadászat (Orlovszky Gyula) ... ... ... 304 A vadász-idény kezdetén (Firbás Nándor) 304 Megfigyelések az állatok életéből... ... ... ... ... .. ... 306 A vizi vadászat és a szúnyogok (Gajári József) 307 4 sasvijjogató alkalmazása (Kaufman Ernő dr.) 318 Óvszer a szúnyogok ellen ... ... ... 332 Józset Ágost fölig medvevadászata Marmarosban (Lánczy Antal) 346 A dorozsmai Maty-ér augusztusban (Kaufman Ernó dr.) 347 Brassó vidék állatvilága (Hausmann W.) ... 358 Vadász-élményeimből (Nagy Jenő) 361, 3í3. 401, 412. 441 Elefánt-fogás Ceylonban ... ... ... 361 Fogara s ,vidék ének vadállományáról (Crauss Géza) . ... ... 369 A császárítiaiíájr vadászatáról ... ... ... ... 383 Visszaemlékezés.-a.régi fáczán-vadászokra (Klobusiczky Kálmán) 384 Izgalmas medvevádászat ... 386 A borgoprundi m ed vcVádnszátokról ... ... 410 Három medve egy hajtásba» 1- ... ... - ... 411 A nagy füles bagolyról (Hőhig -.-István) 413 A vadas piaczról Egervárv Gyul#V.'_ r. 425 Érdekes róka-vadászat (Klobusiczky Kálmán) 425 Medve-vadászatok Hátszeg vidékén (Buda Ádám). ... .. 440 Egy furfangos orvvadász életéből... 441 Vadászatok Pozsonymegyében (Földes Gyözö).. 451 Medve-vadászat ritka erediuénynyel (Györy Géza) 453 Nynl-vadászat Pusztaszeren - ... ... 462 Vaddisznó-vadászatok Betléreu ... ... 463 A lungaui vadásztársaság és területei (képekkel) ... 465 A vizek és mocsarak élete... a 36-dik számban Sikerült biuzfogás ... ... ...a 36-dik számbán Törvénykezés, vadászatra vonatkozó miniszteri és felső-birósági döntések, határozatok. Vadászati törvényünk hiányairól ... . ... ... ... 100 A Vadtenyésztés érdekében az 1883. évi XX. t. cz. 3. 26 és 27 §-airól ... 139 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai 160. 201, 239, 279. 319, 359 Hazai vadászterületek. A Tapoly-völgy egy részének vadászati viszonyairól (Máriássy Béla) 315 Liptómegye vadászati viszonyai 407 Szarvas-, őz- és zerge-vadászatok. Vadászat ózre és szarvasra a Csingerben (Ihász Lajos) ... ... 13 Két nap a zergék között a fogarasi havasokon (Crauss G.) 81. 92 Elsó cserkészetem (Kallina K. k. erdömester) ... 107 Agancs-kiállitás az 1881—1891-ig lőtt vadak agancsaiból 171, 175, 190, 202 Elsó őzbakom (Vermes György itj.) _. 173 Kapitális szarvas-agancs — 191 A tavaszi (10 évi) agancs-kiállitás bírálata _. ... ... 210 A tavaszi (10 évi) agancs-kiállitásról pénztári jelentés 294 Az őszi agancs-kiállitás érdekében (Esterházy Mihály gr.) 299 Egy sikerült zerge-vadászat a Bucsecsen (Réthy Imre) ... ... 366 Zerge-vadászatok Tátrafüreden ... ... 319, 330, 345 Ózbak-cserkészet Kis Jenőn (József Ágost fölig) 327 A szarvas-cserkészetek előestéjén 345 Az idei szarvasbögésről 345, 370. 385. 398. 424, 438. 453 Sikertelen vadászat ózbakra .. 347 A lungaui zerge vadászatok 360 A retyezáti zergevadászatok 360 Zerge-vadászatok a javorina-laudoki uradalomban .. 371 Az őszi, agancskiállitásról .. ... ._ 371, 387, 400. 402 József Ágost föhg. szarvas-cserkészetei Máramarosban (Lánczy Antal) 372 Csákberényi szarvas-cserkészetről (Hub Rezső) ... 387 Az őszi agancs-kiállitás bírálata ... ... ... ... 401 Sikerült öz-vadászat a romániai határszél közelében (Ács János) 439 Az őszi agancs-kiállitásról pénztári jelentés 454 Kimutatás az 1892. évi cserkész-idényben teritékre hozott agau­csárokról ... ..... 470, 447 Szalonka, siket- és nyirfajd-vadászatok. Az erdei szalonkák húzása 67. 91, 92, 104, 121, 132, 145. 159, 170 A nagy kakasról ... ... ... 146, 159. 170, 181. 196 Fajdkakas-vadászat a Cibin hegységben (Orosz Antal)... ... 146 Egy és más az erdei szalonkákról .. 157 Hogyan kell a nyirfajdkakas dürgó helyét felfedezni ? 163 A nagykakas idei dörgése a szászsebesi havasokon (Orosz Antal) 182 Az idei kakas-dürgés a Hargitán (Bethlen Gábor gr.) 195 Az erdei szalonkák ez idei tavaszi vonulásáról.. ... 197 Fajdkakas-vadászat villamos világitásnál... ... 203 Vadászat vadpávákra (Wildburg Aladár br.) ... ... ... ... 224 Az erdei szalonkák vonulása ... ... ... ... . 360, 371, 386, 399 Nyirfajdok honosítása a Vértes-hegységben (Máhr Károly)... ... 424 Lőjegyzékek. Esterházy Béla gr. veszprémmegyei vadászterületéről... ... ... 80 Jeszenszky József br. a hídvégi vadász.terii.íetéról ... 80 Ihász Lajos vadászterületeiről ... 80 Wenckheini Frigyes gr. uradalmaiból ... ... ... ... 80 Révay Ferencz br. mosóczi uradalmából.. ... .. 80 Kölcsey Kende Zsigmond vadászterületeiről ... 80 Forgách Károly gr. ghymesi uradalmából ... ... ... ... ... 91 Jankovich Aladár gr. cahuna-gradinai uradalmából ... . ... 91 Breuner Ágost gr. és Ratibor Victor hg vadászterületeiről 91 Inkey István fazekas-dencsi vadászterületéről 91 Széchenyi Béla gr. ungmegyei bérletéről... ... ... 91 Nemeskéri Kiss Miklós végkiesi uradalmából . ... ... 91 Gácsi uradalomból ••:'„'. ... 91 Soproni Dudles-pagonyból 91 Festetics Tassilo gr. uradalmaiból ... .'.. ... .-.. ... 146 Széchenyi Ferencz gr. tarnóczai uradalmából ... ... ... ... 170 A győri püspökség uradalmaiból.. _.-• ...*•» -...' 171 Zichy Ferencz gr. uradalmaiból ... 171 Károlyi Tibor gr. inácsai uradalmából ... ... ... ... 171 Esterházy Mihály gr. cseklyészi uradalmából . 171 Gr. Zicliy-féle ujfalusi vadászterületről ... ... 171 Hadik-Barkóczy Endre gr. uradalmaiból 171 Csekonics Endre gr. zsombolyai uradalmából 211 Almássy Kálmán gr. uradalmaiból... ... 211 Schoeller Pál lovag lévai uradalmából ... 225 Brassói vadászegylet vadászterületéről... . 226 Coburg hg uradalmaiból ... ... ... 225 Karánsebesi vadásztársaság vadászterületéről ... 225 Somogymegye vadászati statisztikája ... ... ... 226 Hohenlohe Iíeresztély hg javorinai uradalmából ... 251 A cs. és kir. fóvadászmesteri hivatal alá tartozó uradalmakból 251 Vigyázó Rezsó vadászterületéről 251 Zólyommegye területéről 386 Lójegyzék Fogarasmegyéból ... ... 453 Vadásztáska. A ki másnak vermet ás, maga esik bele 134 Róka helyett kalap 230 (Ezenkívül a vadászati idény alatt, vadászati rovatunkban a cserkészetekről és folyó vadászatokról, a tilalmi időkben a vadtenyész­tés állásáról stb. lapunk minden száma a legújabb hireket közölte az ország minden vidékéről.) Lövészet. Galamb-lövészet Ahbaziában ... ... ... ... ... ... 123 Balaton-füredi galamblövészet 212, 268 Galamb-lövészet Vajtán ... ... ... 242 Fegyver-, töltény- és lőporisme. A Kynock-féle töltényhüvelyek értéke (dr. Kaufmann Ernó) 109 A lőpor eredetéről 109 A lüstnélkiili lőpor ... ... ... 110 A göbecses fegyverek belövetése 212 E y uj puska .. .. ... ... ... 212

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék