Vadászlap 15. évfolyam, 1894

sxfr J VADÁSZ-E 1894. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM.-^ .*'­1' Vx i°°­u><' > FELELŐS SZERKESZTŐ: (1 ECERYARI EGERYARY GYULA. - , KIADÓTULAJDONOSOK: VJ SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS ECERYARI EGERYARY GYULA. p :r ÁKCfÉlrtT ' YVT*> UAíóAo UiAlí:. HiliOnMANYIMÚZEUM KONWtÁRA novendCknapló TARTALOM. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és értekezések. Fövadunk gondozásáról (Syllaba Ernő) ­Szárnyas vadak honosítása Rövid visszapillantás a vadászat múltjára Csapa és nyom-isme (képekkel) Szükséges-e a bagolynak a viz? !>, A foglyok téli etetése a szabadban (Dr. Kaufmann Ernő) .. A vadőr teendői a vad tenyésztése és óvása körül 85, A kártékony vad mérgezése strichninnel (Kulás Antal) __ A fenyvesmadár és fogása A vad táplálásáról a vadaskertekben ... .. Pár szó a farkasok méreggel való pusztításáról ... Teendőink a vadászat érdekében (Egerváry Gyula) A vadfáczános és berendezése (Hőnig István) Az ezredéves vadászati kiállításról (Egerváry Gyula) 115, 210, í A vadőr teendői a tenyésztés üzemében és sorrendjében Szükséges-e a vérfel frissítés a rőtvadnál ? (Winkler Károly) ... 1 A fővad által okozott erdő-károkról . ... A vadnak tenyésztése és óvása 167, 235. ' A szemnek szerepéről a vadászatnál . ... i Vadászat és erdő Homeros idejében (Földes János) 207. 237, í A községek vadászati haszonbérjüvedelmei í Bethlen András gróf és a hazai vadászati ügy — t A sörtevad és vadászata, képpel (Syllaba Ernő) ; A fossil-madarakról : Az őzvad sajátságos viselkedéséről (S. E.) ... i A róka kiugratása tacskóval (Dr. Kaufmann Ernő) i -A borzról és a mcnyétfélékröl (Lakatos Károly) 316, i A madár-gyomor ; A rén meghonosításához ; A fővadnak nyomozásáról ; A községi vadászterülelek bérbeadási feltételeinek kihirdetéséről (Egerváry Gyula) i Adatok a loglyok vándorlásához (Dr. Kaufmann Ernő és Gy. Gaál Gaszton) 379. 419, ­A strucz-tenyésztésröl ­Az ezredéves országos kiállítás vadászati osztályáról (Egerváry Gyula) a fáczán vadon tenyésztése, egy ábrával (Illés Nándor) a lelövés előirányzása Szarv vagy agancs? (Honig István) ... ... Nyom és csapa-isme képekkel (a 36-dik számb a mufflon tenyésztése (a 36-dik számb 39. .. 90, Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Két napi vadászat (Bod László) Vadász-emlékeimből 10 11 Vadászatok Solt-Máriaházán Vadászat vadbivalyra Egy kis kaland — vaddisznóval Vadászatok hiuzra, farkasra és medvére (Kővári L.) Az én első vadászatom (Nemestóthi Szabó Béla) Déva vidékéről (Jaczó József ifj.) ... Sikerült lövések (R. A.) ... A Madárhegy Szarvas-viadal (R. A.) Hiuz-história (Pausingor Károly)... ... ... A feltámadt »Basa» (Takách Gyula) ... Czifra kalandok ... Egy afrikai expeditió ... ... Medve-vadászaton (Nemestóthi Szabó Béla) ... ... Vadászatok Erdélyben (Nemestóthi Szabó Béla) ... . Emlékezés a lefolyt vadászévre (Hanvay Zoltán) ... Az elefántok hasznossága és értékesítése a természeti és a kul­tur-népeknél — 93. 160. Vizivadászat a liteli réten Sikeres farkas- és róka-mérgezés Jól sikerült vaddisznó-befogások Pelikán-vadászat a Níluson ... Vadász-emlékeimből ... Vadászat és vadászélet Kanada tavain Medve-vadászaton (Ifj. Jaczó József) ... Párbaj egy farkas és egy ujflundlandi eb között (Nemestóthi Szabó Béla) Alapszabály-minta vadásztársulatok alakítására ... Ferencz Ferdinánd főherczeg vadászati trófeái A bécsi nemzetközi kiállítás vadászati szempontból Medve-vadászat a gaurában (Kosztenszky Béla) ... Érdekes vaddisznó-vadászat (Orlovszky Gyula) ... Utazás Norvégia végvidékére (Chernel István) 253, 281, 292. 321 Végzetes medve-históriák Barangolás a szebeni havasokban (N. Szabó Béla) ... ... A Kipodka medvéje (Dr. Mika Károly) ... A nyest-félék sikeres pusztításáról (Gajári J.) ... Medve-história — medve nélkül (Orosz Antal) Svédország vadászati viszonyairól Quail-vadászat Amerikában A Kipodka ur vizslája (Dr. .Mika Károly)... .. A Zala völgye (Nemestóthi Szabó Béla) Az amerikai vadászati viszonyokról ... — A dolnji-miholjaci uradalom vadászati viszonyairól (Zerdik Lambert) A vadbivaly és a rénszarvas Kanadában Élet-halálharcz egy medvével (Nemestóthi Szabó Béla) .... ... Vizi-vadászat a Kis-Balatonon (Sz. Gy.) ... Zólyom-Brezó—Moraván (Firbás Nándor) A »Sealskin» prém A báldfalvi maczkó (.Gróf Haller János) ... ... ... Vaddisznó-vadászat a nádasban (Bácskay Béla) ... Vadász-élményeimből (Füzy Alajos) Kjrt ... ... Szent Hubert a vadászat védszenmju»agner Adolf) ; ÖÜ M\ ' 361. 12 12 20 21 23 37 38 52 51 62 63 64 65 81 129 91 173 106 131 145 147 148 148 160 172 212 220 240 252 252 332 260 275 278 289 306 307 308 320 327 333 345 357 360 360 373 371 381 384 385 408

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék