Vadászlap 18. évfolyam, 1897

-L A P Revízió 20 10 TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.^ v i FELELŐS SZERKESZTŐ: EGERVARI EGERYÁRY GYULA. •m­t.i ZFCK MANY) MM •• i. n, I LAPTULAJDONOSOK ES KIADOK: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVARI EGERYÁRY GYULA. tartalom. Számítógépen Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és érte­kezések. Jó tanácsok vadászoknak (Löwy Ödön és Zichy Miklós) ... 3, 37 A vadőr teendői január hóban (Bartacek A.) 4 A vad téli takarmányozásáról 19 Hogyan lehetne korlátozni az orvvadászatot V (Kazy István) ... 20 Adatok a vadászat régibb történetéhez (Gajáry József) ... 35 A fővad etetésének kérdéséhez (Imecs Béla) ... .. 3(1 Teendőink februárban (Bartacek A.) 50 A vadörök fegyvertartási jogához ... , 59 A strichnin eltérő hatásáról (Matter Rezső) ... ... ... 59 A fövadtenyésztésről vadaskertekben 75 A rókamérgezésröl (Holusa Henrik) ... 70 Riasztók használata szarvasra • 77 Pár szó a fáczánok kibocsátásáról és tenyésztéséről (Egerváry Gyula) 90 A vadőr teendői márcziusban (Bartacek A.) 93 Az üregi nyulak pusztítása szénkéuegezéssel _. 102 Pár szó a fáczános védelméről és a rókapusztitásról (N. G.) 117 Az uhuval való vadászatról (Konopy Kálmán) ... 118 A vadászok leendői ez idő szerint (Bartacek A) 129 Egy és más a nyulak betegségeiről és a nyultenyésztésröl (Stenka Lajos) ... . 142 Egy és más a róka ravaszságáról (Soóky Gyula) 157 A nyirfajdok előfordulása Erdélyben (Czink Ede és Csathó János) 107 A vadőr leendői májusban (Bartacek A.) ... ... 171 Uj fáczános berendezéséről (Stenka Lajos) . ... 183 Egy és más a Bakony szarvasairól s általában a fövadtenyész­tésről (Lipka Árpád) ... ... ... 199 A vadász teendői juniusban... ... ... 210 Farkas-kölykök felkutatása (Bartacek A.) ... ... 210 Alakítsunk egy országos vadértékesitö szövetkezetet 220 A madarak lélekzéséről 235 A siketfajd honosítása és mesterséges felnevelése ... 236, 248 Vadász-igazság! ... ... ... ... ... _ ... 247 A vadászati szakoktatásról ... 259 Egy praktikus javaslat az orvvadászok ellen (R. J.) 275 A cserkelésröl és a cserkész-utakról (Soóky Gyula) 270 Ozbak-hivás csalsippal 279 A vadászaton előforduló balesetek okairól (Malter Rezső) ... 287 A vadállomány mint nemzeti vagyon és jövedelemforrás ... 299 Vadszárnyasok honosításáról ... ... 299 Pár szó a nyulak és foglyok állományának szaporítása érde­kében (Benedek János) ... ... .. 315 A madár és a repülőgép (Herman Ottó) . . 316, 327 A vadászati tilos cselekmények ... 339, 419 Vadászatunk a párisi kiállitáson 339 Anglia vadaskertjei j}46 Az uhu' felnevelése, kitanitása és használata (Egerváry Gyula) ... - 357, A bagoly-gunyhóról (Holusa Henrik) ... Tenyésztési kisérletek különféle fáczánfajokkal (Pesti Ede) 411, A Bakony fövadjairó! (Lipka Árpád). Megint gyilkosság! (Mika Káioly) A varjak téli táplálkozásáról A vad mint élelmi czikk Budapesten ... ... Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Izgalmas vaddisznó-vadászat (y. y.) .. Hiuzhistoria (Pausinger Károly) .. Szabolcsi vadászat (Dubovszky Géza) Madárélet a Dunán (R. B.) ...' ... ... Egy szerencsés nap iGözsy Gyula)... Vadászhit (Lakatos Károly) Az én famíliám (Boér Miklós) A sündisznó és a kigyóméreg (S. K.) ... ­Hogy jár az, a kinek vadaskertje van (Gr. Esterházy László) Nem minden vadásznap — fogásnap (Franciscy Ede) Vaddisznó-lesen (Lázár Ernő) Izgalmas vaddisznó-vadászat (Firbász Adolf) ... ... ... .... A székelyföld állatvilága Vadászat elvadult tinókra (Rapcsák József) Érdekes szárnyas vendégek (Boér Miklós) ... Vad és vadászat Montenegróban (Führer Lajos) 132, Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fövadászmestere Budán (Thallóczy Lajos)... - — 139, Vadkan által megtámadva (Pfeiler).. A dressziro/.ott bak (Hubertfy) A nyúlszalasztó (Soóky Gyula) .. Egy orosz vadászati mód (Bartacek A.) ... ... Eltévedt szalonka-sörétek (Imecsfalvi Imecs Domokos) Szívtelen rablók (Boér Miklós) ... Tizenegy farkas egy vadászaton (Vizkelety Gusztáv) A világ legnagyobb szörmeáru-piacza Néhány nap az indiai dsungelekben Párbaj a légben (Lakatos Károly) — . -.­Üzbak helyett vadmalaczok (Soóky Gyula) Nansen vadászatai jegesmedvére... ... Nyestfogás paraszt módon (Stenka L. Antal) ... Minő vadászidénvre számithatunk az idén V Az Esterházy he'rczegi család ozorai fövadászatai (Gr. Feste­tics Leo) - - 331, 355, Rémes vadászkaland medvével (Kosztrober György) Szerencsés nap (Üry Aladár) ... . ... ­Az erdei szalonka Indiában ... ... ... Furcsa nyul-história (Kosztrober György) Vadászat szibériai vadjuhokra ... 369 410 439 447 460 461 479 6 23 40 50 51 53 63 78 78 80 94 106 115 118 127 161 180 158 160 172 173 186 195 200 211 224 240 251 265 280 292 367 341 359 360 372 374

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék