Vadászlap 19. évfolyam, 1898

/•ts & m J VADÁSZ-LAP 1898. TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYA^^f v| FELELŐS SZERKESZTŐ: ERYÁRI ECERVÁRY GYULA. SIBI. M-... R /.«DM] I : W , LAPTULAJDONOSOK ES KIADOK Számítógépen SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ES EGERVÁRI EGERVARY GYULA. maüyab NWFT'SMRUPOMJUYI MÚZEIÍMI _ KÖNYVTÁRA NÓVENDÉKNAPLÓ TARTALOM. Revízió 20./O goift.*, JLqq vi^ fr Tn mii in ti........ f f FCDASZAT. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. 116, 165, Vas vármegye vadászati viszonyairól (Egerváry Gyula) .. 3, Vadász-szabályok a medvevadászaiokon A kamarákban áttelelt vad etetéséről A .vadóvásról (L. Ö.) A kártékony vad mérgezéséről ... .. A vadász-cselédekről A sárszalonka és vadászata (Dr. Kaufmann Ernő) Hogyan tartja a ragadozó rnadár a lábait repülés közben ? (Malter Rezső) A túzok és vadászata (Gróf Esterházy László) A szarvasfélé)? védő színezetéről... ... ... Egy és más a fogolytenyeszlésröl (Holusa Henrik) A vadásztársulatokról . ... ... Vadászbérleti viszonyaink bajairól (Gr. Esterházy Károly) A vadászszenvedélyröl Lüvy Ödön; ... A madárvilág kalendáriuma (Matter Rezső) A vegetabil nyalatóküvekröl (Firbász Adolf; A fövad némely sajátságairól (Imecsfalvi Iinecs Bélai ... 127, Kisvadunk ellenségeinek pusztításáról ... 128, 158, 169, A vadtelepité3röl Különbözik-e a szibériai özagancs az európaitól ? . Miért fogynak a szalonkák? (Kulas Antal) . ... 150, Őszinte szó a vadász-ismeretek fejlesztése érdekében A kártékony vad mérgezéséről (Firbász Nándor; ... Adatok a hazai vadászat történetéhez (Egerváry Gyula és dr. Merényi Lajos) ... 195, 207, Egy és más a fogolyról Az egerész-ölyv kártékonyságáról (Matter Rezső) Alakítsunk vadászegyleteket ... ... ... A modern fogolytenyésztés és vadászat (Török Ödön) ... 235, Kernek agancsozatu vad tenyésztése (Illés Nándor) Zergevadunk védelméről (Cráus Géza; ... A fiafoglyok és fáczánok felneveléséről ... A vadászati jog története (Illéj3 Nándor) A császármadár a fogságban .. Vadösvények (Hönig István) ... . ... Az erdei szalonkák vándorutjai • A madár és a repülőgép ... .... A fogoly óvása és vadászata Angliában A vadállomány számbavételéről (Illés Nándor) Egy és más a borzról és vadászatáról (Bod Péter) A kóborgó kuvaszok és rabló macskák (—a. o.) Az állatok kitöméséröl A vadak fejlődési föltételei (L. Ödön) Vadásztörvényünk szarvashibáiról (Takách Gyula) A nyulak elhullásának okairól (dr. Rátz István) Vadállományunk egészség-ügye A borz és vadászata, képpel (Kováts László) 35 19 37 47 48 59 59 75 78 82 87 100 101 115 199 118 167 198 139 140 168 179 180 238 197 211 219 251 247 259 261 275 290 301 315 319 373 339 372 379 407 419 460 ... 462 t 481 a 36-dik számban. . 327, Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Téli medvevadászat (Kosztróber György) Farkas-hajtás (Craus Géza) Vadászat vadbivalyokra Sikerült vadászat vaddisznóra (Öry Aladár) ... Tuzok-vadászat (K. L.) ... Rókavész (S. Gy.) A róka úszási képességéről (Kovács László) A farkasok Csík megyében tKöváry László) Vadászali viszonyok Tirolban (K. W. T.) Sörtevad nyomozása havon (Stenka A. Lajos) Antilop-vadászat a Himalayán Sajátságos rókavadászat (Kaufmann Ernő dr.) Egy sikerült vadászat ... ... Kacsa-vadászat februárban (Benkovicli Imre) Sikerült vidra-vadászat (Kováts László)... Oroszlánok a barlangban ... ... Vaddisznó-vadászat kutyákkal (Ifj. Bulla György) A játék vége (Öry Aladár) Vadászatok Délamerikában Vaddisznó-vadászat Árvában (Hoffmann János) ... ­A dúvadak és mérges kigyók Indiában .. ... A hiúzok pusztításáról Ölommérgezés fáczánoknál ... Felsült orvvadászfogás (Múhos István) ­Harminczegy órai harcz a föld alatt! (Vermes Aladár) Vadászatok Ausztráliában ...• — Sikeres hiuz-mérgezés Szepesmegyében (Noghe László) Érdekes vadászkirándulás (Hubei'ffy) ... Apróságok a Bakonyból (Lipka Árpád)... Az erdélyi vadászatokról Veszedelmes párbaj egy vadkannal (Vermes Aladár) Vadászat a paradicsomban ... ... Visszaemlékezés egy téli cserkészetre (Gyöngyöshalászi Gyula) Vadbefogás Ámerikában ... — — A földúlt otthonok Fáczánok pusztulása ... Vadász-szerencse (Bolygó). Vaddisznó-vadászat Ceylon szigetén Emlékezetes vaddisznó-vadászat (H. Frigyes) A kilipi tó (Boér Miklós) ... ... .. ... — ­A kassai «Amateur-kiállitás» vadászati csoportja A kullancs, mint a fáczánok ellensége (Holusa Henrik) Tóni bácsi első vaddisznója (Kováts László) ... ... Tengeri vadászat Aug. 15 ... ... "" Emlékezetes vaddisznó-vadászat (Ifj. Bulla György) Elefáritfogás Indiában .. ... ... ... ... ... Bálna-vadászatok (Vojnicli Oszkár) ... ... . Orosz vadászati emlékek (Bartacek A.)... ... ... ... sikerült vadászkirándulás ... ... . ... 144, 213, l'akách 253, 332, 8 10 12 20 22 37 38 38 41 53 64 79 80 81 89 91 103 104 106 120 121 130 131 132 141 184 171 173 201 211 212 241 220 223 238 240 252 281 264 265 268 291 291 294­299 302 303 359 347 360

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék