Vadászlap 22. évfolyam, 1901

VADÁSZ-LAP FELELŐS SZERKESZTŐ : ÍCIÍN EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA. 1901. USZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. > , JjpíSMi'ff. M^iUií LAPTULAJDONOSOK ÉS KIADÓK : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA. Számítógépen TARTALOM. Mtewa itwfcs?f rrwpÄwrwüäiää KÖNYVTARA NÖVENDÉKNAPLÓ 20 10 ÍV 1000 'I „ n-i-••"Ti n ­ii|..Ti-iiTi|.TiirnH Ti iw gfc Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Szakirodalmunk érdekében! (ifj. Bartal Aurél) 3 A vadaskertek és a vadállomány (Boryszlawszky Lajos) ... 19 Van-e kő illetve csont a szarvas szivében ? (Török Ödön, Mika Károly dr.. gr. Esterházv Ferencz, Beel Gyula. Bod Péter 37, 49, 60, 91, 118 Vadászati viszonyok Észak-Németországban (ifj. Bartal Aurél) 47, 75, 87, 115, 129, 207, 235 Fokozzuk vadasaink értékét 59 A nyulak pusztításának egy uj módja ( . . v . . . a) ... 59 Sólyomvadászat a Kaukázusban (dr. Horváth Géza)... ... ... 77 Néhány szó az erdélyrészi vadászati viszonyokról (Bod Péter) í'O Helyes-e a fővad nagymérvben való elszaporitása ? (gr. Kcg­levich Gyula) ICO A kisvad tenyésztésének előfeltételei (dr, Mika Károly) 127 A madarak érdekében (Glück István) ... ... 139 A vadak pusztulása (Boér Miklós) .. ... ... ... _.. 141 A fáczántenyésztésröl (Neyman I. C.) .. ... 155, 167 A vadászati személyzet helyzetének javításáról... ... ... 179, 219 A hiúz és annak kártékonysága (Matter Rezső) ... ... .. 180 Egy és más a tinamuról (Neyman I. C.) ... .. ... . ... 195 A lármás sas kártékonyságáról Graus Géza) ... ... 196 Keflguru honosítási kísérlet a cseklészi vadaskertben. ._ ... 223 Védjétek a madarat! (Herman Ottó) ... .. 247 A szarvasok ellenségei és betegségei (Boryszlawszky László) ... 249 Az vadászat és az állami költségvetés 259 A községi vadászterületek haszonbérjövedelmeiről (Egerváry Gyula) - ... 2 0, 307. 310 A madármunka törvényéről (Herman Ottó) 275 Vadászati mizériák (Dr. Mika Károly) ... . ... 299 Védekezzünk a vadorzók ellen (Csendőrség igénybevétele stb.) 339, 367 A fővad tultenyésztéséről .. - 311 Sörétlövés nagyvadra (Gy. Takách Gyula) .. 355 A fáczánok felneveléséhez alkalmas tyuk-faiokról (Neymann J. G.))395 Fogolyvadászat sárkánynyal ... 411 A magyar vadászterületek és a külföld ... — ... 419 Még valami az erdélyrészi vadászati viszonyokról (Bod Péteri 42.3 Alkalmas szárnyas vadfajok honosításáról (Zackenknecht) 435, 447 Eredmények a hazai vadászati ügy érdekéhén 400 Fogolyvadászat sólyommal 470 A vadorzás elbui ... 480 Revízió 20 J.Q. Elbeszélések, ismertetések, tudósitások. Béla) ö, 35 7 12, 53 . 20 Európa ősállatairól (imccsfalvi Imecs Medvevadászat (Dr. Csucsomi) Az indiánok vadászata vadbivalyokra (képpel)... ... Egy hajtás a «B;irengruud»-ban Reminiszczencziák (Firbás Nándor) ... .... ... Két vasárnap két medve (S. Biró Géza) ... A hetedik német agancskiállitás Berlinben (ifj. Bartal Aurél) A rejtélyes suta történele (Vadász Lóránt) Első agyarasom (Molnár László) — ... ... Tizenöt farkas két nap alatt (id. B. K.) Oroszlánvadászat Kelet-Afrikában ... Vadászatok az ecsedi lápon (id. Brunner Károly) Medve-históriák (Biró Géza) ... ... Vadlud-lesen (Tarján Tibor) ... ... ... Utazás Tuniszon át ... ... Három vidra egy napon (Glück István) A Magyarországba behozott s onnan kivitt 'vadbörök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimutatása 1899-ben ... Egy hajtóvadászat a régi időben Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala 1899-ben Vadászlevél Hátszeg vidékéről (Buda Ádám) ... ... Róka helyett borz (Röszler Károly) Petru végzete (Pálosy Dénes) ... ... Vadászat az Ural hegységben — ... A vadfsztáskáról és a mi hozzávaló (ifj. Bartal Aurél) Az én első vadász-kalandom (Glück István) Vadászatok a szilágysági Érmeiléken (Boér Miklós).. 287, 317, 329 Vadászat a nádasban (Bácskay Béla) , 289 Égszakadás, földindulás . . . (M . . . K . . .) ... ... ... ... ... Ujabb szarvas-fajok ... ... ... ... ... ... 292, Kimutatás Magyarország vadászterületeiről és az 1883. XX. t.-cz. értelmében bérbeadásra kötelezett területek után befolyt 21 39, 50 54, 61 ... 64 78 ... 91 ... 104 132 ... 143 144 171, 199 182 184 186 199 209 220 239 265 276 278 290 321 haszonbérjövedelmekről ... ... Vadász-avatás (Glück István) ... .. Izgalmas vadászkaland medvével (Kosztrober György) Fürjvadászat Ausztráliában ... ... ..., Egy érdekes vadászat 1714-ben (Boér Miklós)... .... A madártojásról ... ... Vadásztáskámból (ifj. Barlhos Tivadar) Oroszországban — Nishny Novgorodig (Dán Leo) Narkotizált elefánt ... Vadászat krokodilusokra a Gangos folyón Daru-vadászat (Meszleny Pál) ... Vizivadászat a romániai Aldunán (Veress Ferencz) .. Indiai orvvadászok.. 307 310 .. 343 344 .. 346 358 .. 361 369 .. 372 373 ... 399 407 ... 409 39, 452

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék