Vadászlap 23. évfolyam, 1902

2 — A szórakozott vadkan._ ... ... ... A Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbőrök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltény áruforgalmi kimuta­tása 1900-ban ' ... .. ... A kis-tapolcsányi Diana (ifj. dr. Reiszig Ede) Hangyatojás termelés fáczánosok részére (R—r.) ... ... ... Medvevadászat a Kárpátok keleti lejtőin Strucz-telepek (Gy. P.) ... ... Sasfészek (Hubertus) ... Vadludak hazája (Gy. P.) ... ... ... ... 411, Családi élet az állatok világában (Sólyom) ... . A kriminálismus és az állatok (D. Gy P.) ... 435, Daru-vadászat Temes-Murályban (Gr. Esterházy Béla) ... ... Medve- és zijrge-vadászatok Hátszeg vidékén (Egy vén vadász) 372 373 379 382 386 397 409 452 426 448 437 450 Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala 1900. évben 451 A varjakról* Vaddisznó-nvc Deák karácsony Vadászat óriási gyi zok pusztitásáról (Vihar Gyözö)... .. ... 461 k (Gy. P.) . - (a 36-dik számban) (a 36-ik számban) .(a 36-ik számban) yom).. JÍJ^j (Hubertus)... Törvénykezések, vadászatra vonatkozó ministeri határozatok és felsc sági döntvények. Uj vadászati törvény Ausztriában 83, 295 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai vadászati ügyek­ben _ ... 187, 426 Hazai vadászterületek. A Biharmegyei Réz vadászati ismertetése (Bécsy Vilmos) 129 Szarvas-, őz- és zergevadászatok. Fényes eredményű zergevadászat .. ... ... ... 14 A májusi agancskiállitás . ... ... 42, 70, 110, 135, 150, 176, 191 Vadászatok gímszarvasunk őshazájában ... 132, 159 —Bejelentések a bpesti tavaszi agancs-kiállitásra 172 A tavaszi agancskiállitás bírálata ... 186 A budapesti tavaszi agancskiállitás bevételeinek és kiadásainak kimutatása ... 241 Üzbak-cserkészet a «Polyánán» (B. V.) ... ... 291 Az idei őszi agancskiállitásról (Felhivás) .. 310 Zergevadászat Tirolban (Gy. P.) ... 319 Az idei retyezáti zergevadászatok ... ... ... 320, 440 Zergevadászatom a fogarasi havasokon (B. B.) ._ ... ... ... 345 Szarvas-cserkészetem az erdélyi havasokon (Spiess A. R.) 358, 369 Bejelentések a budapesti őszi agancskiállitásra . . 385, 401 Rendkívüli agancsok . .. 389 A murányi szarvas-cserkészetek .. 397 Az őszi agancskiállitás bírálata . ... 402 Az idei szarvas-bőgés (József Ágost fhg) . .. 419 A f. szarvasbögési idény Nagy-Szeben körül (Spiess A. R.) ... 463 Kimutatás az 1902. évi szarvasbögési idényben lőtt agancsárok­ról (Egerváry Gyula) 467, 474 Szalonka-, siket- és nyirfajd-vadászatok. Itt vannak ők ! ... ... 105,119,131 A nagykakas megszólalt 1 - 131 Gr. Majláth-féle d.-miholjaci urad. szalonkavadászatainak ered­ménye ... 132 A gr. Majláth-féle perbenyiki urad. szalonka-vadászatainak ered­ménye ... — ... 145 Kakasdürgés a Retyezáton ... ._ ... 175 Fajdkakas-vadászat Lékán hg. Esterházy Miklósnál (gr. Ester­házy László) ... ... 184 Szép rekord siketfajdban .. ... 202 Szalonka-huzás nyáron ... ... ... .. ... 242 Vadászatom a kis-kakasra (Fritz Rezső) ... 262 Első nyirfajd kakasom (Bujanovich Rudolt) ... ... 449 Lőjegyzékek. Magyarország vadlelövése 1900-dik évben ... ._ . .. ... 8 Frigyes fhg. béllyei, m.-óvári, seelowitzi és tescheni uradal­maiból ... 64 A gödöllői udv. vadászterületről Coburg Fülöp hg mügyarországi uradalmaiból Gr. Andrássy Géza vadászterületeiről ... Gr. Csekonics Endre zsombolyai uradalmából ... Gr. Károlyi Imre mágócsi uradalmából . ... Gr. Széchenyi Ferencz s.-tarnóczai uradalmából ... Gr. Almássy Dénes uradalmaiból Kazy László nemes-oroszi vadászterületéről ... ... ... ... Gr. Forgách Károly ghymesi vadászterületéről Jankovich Bésán Józset puszta-giczi vadászterületéről A pécsi vadásztársaság vadászterületeiről ... ... .. ... A nagysinki vadásztársaság vadászterületeiről ... ... Gr. Wenckheim Frigyes uradalmaiból .. . Gr. Nákó Sándor n.-szt.-miklósi uradalmából... .. .-/'íj, A gr. Breuner és hg. Ratibor féle vadászterületekből''... Gr. Széchenyi Béla ung-megyei vadászterületéről-­Gr. Erdődy Imréné vadászterületéről ... _. 158 158 158 158 158 159 159 174 174 174 174 212 212 213 213 .213 213" ­** Vadásztáska. A póruljárt vadásztáska Komikus vadászjelenet 240 446 (Ezenkívül a vadászati idény alatt vadászati rovatunkban a folyó v íjászatokról, és cserkészetekről, a tilalmi időben a vadtenyésztés állá­sáról, a vonulásról stb. lapunk minden száma a leyujakb és l>gmegbíz­hatóbb híreket közölte az ország minden vidékéről.) Lövészet. yfc. A monte-carlói galamb lóversenyek fa«,^»»«, . A balaton-füredi galamblövö-egvlet lóversenyei 110, 190, 241, 282, 389, 428 Galamb-övészet Fiúméban A liumei galamb-löversenyekröl Fegyver-, töltény- és lőpor-isme. A mi puskamíveseink (Bülcsházy Relházi Jenő) A Tíeuber-féle vadászkarabélyról .. .. Legyünk óvatosak a fiisttelen lőporral . A lapoczkalüvés és annak különféle hatása Magasan lövő fegyver (Bartal Aurél) ... ... ... ... Baleset füsttnélküli lőporral A sörétes vadászfegyverek aczélcsüveiröl (Diósy Ede) Uj fegyver ... ... ... .. A 9 mm.-es golyó hatása... ... Uj fegyver-elzáró-készülék A füstelen porok (Herényi Gotliard Sándor) Uj cserkész-karabély Uj fegyver Uj golyós-töltény ... A gyenge füstü vadászlöporról s annak használatáról Ede) ... A persa sah fegyvere ... ... ... ... Uj fegyvergolyó A puskapor összetétele Az egyravaszos dupla-puskáról (Diósy Ede) A Krupp-féle gyártelepek Egy uj fegyver Angliában.. ... . ... A II. sz. füsttelen lőporról (a 36­110 162 69 70 70 71 109 110 149 150 150 190 227 228 228 228 (Diósy 268 269 269 269 388 428 ... ... 428 dik számban) Allatképek. A lalegalla-tyukokról (Gy. P.) .. A cuchi medve (Sólyom) Természetrajz Szelid siketfajdkakas Érdekes keresztezés vad és házi kacsák között SZÍVÓS életű jávorbika ... 33" (a 36-ik számban) 14 14 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék