Vadászlap 24. évfolyam, 1903

f I I MAGYÍ ÍEÍMÉS: VADASZ-EAP 1903. Revízió 20 JQ. Számítógépe n HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM. Xio SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVARI ECERYARY GYULA. iöuvvKSt« ^ tóú««®* FELELŐS SíERKESZTO : EGERVÁRI EGERVÁRY GYULA. LAPTULAJDONOSOK ÉS KIADÓK ; MAGYAR lUiMl'SYFTTlKWMANYI MÚZEUMI KÖNYVTÁRA NÖVENOÉKNAPLÓ TARTALOM. Yaíaszat. * Könyvtára ««tooum Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Elhullott vadak (—a. —o.) A kártékony vadak pusztításáról (Vihar Győző) A hasznos vadak téli etetéséről (Bécsy Vilmos) .... A szárnyasok világa télen (Desservífy Gy.) ... -. Komoly szó a hivatásos vadászokhoz ! (Vi' ar Győző)... Az okszerű fővadtenyésztésröl (Fogassy Gyula) ... Egy és más a nyúlról (Vihar Győző) A verebek és a flaubert (D. Gy. P.) A berlini agancskiállitásról (Egerváry Gyula) Ragadozó szárnyasaink pusztításáról (Dessewffy Gy.) ... A madaiak vonulása és az időjárás ... .... Tanulmány a szarvasagancsokról (Illés Nándor) A fogoly tenyésztéséről és vadászatáról (Vihar Győző) 115, Darányi miniszter és a vadászati ügyek 1 .. A fáczántenyésztés évadjában (Egy öreg fáczántenyésztö).. Az eleven fogoly-kivitelről 167, A fáczánok és foglyok okszerű táplálása (Vihar Győző) Vadászati könyvtár (—a. — o.) A sózók vagy nyalatokról (Bartacsek A ) Vadászat és halászat Somogy vármegyében (Dr Hirsch Alfréd,) Hasznos vadaink nyáron 207, A tulajdon fogalma az állatok világában (Sólyom) Az emberiség irtó hadjáratai az állatvilág ellen (Szabolcs) A lyukbuvó kártékony szőrmések kifüstöléséröl és gázokkal való pusztításáról (Vihar Győző) Néhány szó a vadászatokon előforduló szerencsétlenségekről A kártékony szőrmés állatok tőrbeejtésének mestersége (Vihar Győző) 248, 277, 288, 316, Néhány szó a garázdálkodó verebekről (Sólyom) ... ... A vadludak felneveléséről ... ... ... — — A szarvas les (Balkay Adolf; ... -- --• 275, A vadtenyésztésről (Reichner Ágoston) A fürjről és vadászásáról (Vihar Győző) A tengerek keselyűiről (Hubertus) Egy uj zerge vadásztársaság (Craus Géza) A nyulak és a vasút (Dezsőfi Gyula) A sebzett vad keresése (Balkay Adolf) A zergevadászat veszélyeiről (Sólyom) Vadásztársaságok alakítása (Nimród) Fészekrakó emlősök (P. Gy.) Hogyan gondozzuk uhunkat ? (Vihar Győző) A fovad óvása (Balkay Adolf) 395, A vadlud-vadászat gyakorlatias módjai (Vihar Győző) .. ... A szarvasok tilalmi idejéről (Spiess A. R.) Nyulászási idénygondolatok (Vihar Győző) .fYTÁrá) TTífUGV^­3 4 19 35 47 59 60 75 77 87 88 100 127 1- 9 156 197 169 179 180 195 235 209 219 220 247 330 259 260 287 299 300 315 327 339 355 358 367 379 380 407 409 447 460 Elbeszélések, ismertetés^ TűTósitások. Tatai vadászélet Egy jól tervezett farkaspusztitás (K Gy.) Rókavasak (Krajcsirovics Lajos) Farkasvadászat Galicziában (Sólyom) ... • A madarak életkora (P. Gy.) Róka helyett farkas (B. M.) Fejedelmi vadászatok (Sólyom) • Sas és farkasvadászatok Oláhországban 41, A vadak gereznáinak kezeléséről A tundrák vadászterülete (Sólyom) 50, A prémek hazája (Sólyom) Eredménytelen vaddisznó vadászatok ! (Craus Géza) Mibe kerülnek a vadállatok ? ... ... A nitschei angol fáczántcnyészdéröl (L. báró) A vadak gereznáinak lefejtési módjairól (Bécsy Vilmos) Vizivadászatok a lápon (id. B K.) ... .. Amerika bölényei (Sólyomi ... . ... A szalonkák múltjából (Sólyom) Mikor vásároljunk fáczántojásokat ? (Kohut József) Vadgalambok irtása (Dessewffy Gyula) Oroszlánvadászat - 119, A rét szivében (Glück István) Vizi szárnyasaink harczairól (Sólyom) Egy emlékezetes vadásznap (Vermes Aladár) A gutái vadászati viszonyokról (Mráz György) A Nádasdy és Wenckheim grófi nemzetiségek ünnepéhez .. A mi vadkacsáink (—a. —o.) — Medvevadászatom Fogaras megyében (Piper föerdész) A prairiek kipusztult vadbivalya (Szabolcs) Vadászat vadhattyura . A vadmacska szívósságáról (Craus Géza) A gróf jegesmedvéi (Sólyom) Érdemes-e a sündisznó védelemre ? (Vihar Győző) Fóka-vadászaton ... Vadászat egy elvadult tehénre (Magaslaki) ... ... A Spitzbergák és vadászterületük (Sólyom) ... ... A foglyok késői költése (Kovács Lász'ó) A borz mint ragadozó (R. Á.) ... .. Érdekes nyul-vadászat (Hoffman János) Elefánt-vadászat ... - 239, 252, Vadbör-kereskedelmünkről (Dán Leó) 251, Érdekes kenguru-faj (Sólyom) ... ... — ... Kedélyes medvevadászat (Hubertus) Farkasok garázdálkodása a régibb időkben ... A vadkacsa mint madárpusztitó (Dezsőfi Gyula) Veszett farkasok (Boér Miklós) A Magyarorországba behozott és onnan kivitt vadbőrök, agan­csok, fegyverek, lőpor, sörét és töltény áruforgalmi ki­mutatása 1901-ben ... — Tigris-bőrök (Sólyom) Alig ösmert vadkecskefaj (Hubertus) Keletafrika elefánt-vadászai ... ÍGZ/ÍCD- * 7 7 21 23 37 38 39 53 49 80 63 66 79 90 103 104 106 117 117 118 133 130 140 144 145 155 157 158 172 185 200 201 210 212 223 225 236 237 238 294 462 254 265 280 230 302 304^ 307 308 318 . -•••. íl Tu K N A P L á j 1 ____

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék