Vadászlap 25. évfolyam, 1904

A VADÁSZ-LAP űif^ 1904. v Höwvtám HUSZOMÖTÖDIK ÉVF FELELŐS SZERKESZTŐ EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA LAPTULAJDONOSOK ÉS KIADÓK: t n r::i m ESZET i 'D jjä ANY; V'.iZECM I SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA. MA6YA» 11 IVW ÜA TRÍWWÁNYI MÚZEUM kwwíw NOVFCNDEKNAPLÓ 20 ^ avtqq.vr TARTALOM. Számítógépen Revízió 20.19. ^Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. 3 4 12 35 47 59 77 100 100 139 Az élő vadkivitel szabályozása _ ... Töltőszerkezet mérges falatokhoz... ... ... Az eleven állatokkal űzött vadkereskedésröl .. . . ... A kártékony állatok méreggel való pusztításáról (T. Gy.) Vadjaink téli etetéséről ... — ... A vadászati ügy és az állami költségvetés ... ... ... ­A vadászati kihágási büntetéspénzekröl (R ) ... A hasznos vadak tavaszi védelme ... ... ... ... ... _ Pár szó a fáczánok telepítéséről (Egerváry G^ula) — ... Vadásztársaságok hivatása (Dr. K. L.._ .. A vidra életmódja és szokásai.. ... 141 A vadászatot érdeklő rendelkezések végrehajtásáról (Dr. K. L. 155 A fáczánok ellenségeiről ... ... ... ... ... ... ... ... — 139 Képezzünk szakavatott vadőröket ... ... ... ... . 179 Néhány szó a fegyveradóról (Dr. K. L.)._. ... ... ... 195 Néhány lap a természet csodás könyvéből (Sólyom) ... ... 207 Egy és más a mezei nyúlról ... ... — ... ... ... ... 210 A vadászati károk becsléséről ... ... — ... ... ... — 219 A vadak alkalmazkodása (Dr. Lévay Ödön)... _ ... .. 235 Ragadozó madaraink tápláléka és szervezete (Hrabár Sándor) 247, 275, 288 Özhivás előtt (Öry Aladár) ... ... ... ... ._ ... ... ... 259 A varjuk, mint a Syngamus férgek terjesztői (Dr. Rátz István) 260 A várva-várt nap... ... ... ... 287 Megnyílt a vadászidény ... — ... A vadkárok becsléséről Özvadászat csalsippal (Lakatos Károly) ... A zerge és vadászata (Vihar Gyözö) ... 315 Mi az oka a vadak pusztulásának ... ... ... ... — 327. A szőlők, mint vadászati területek jogi természete (Szigethy István) Egy és más a vadkacsáról és vadászatáról (Hollaki Zoltán) ... A vadhús a közélelmezésben ... ... ... ... Hogyan szoktam én a hiuzokat pusztítani ? (Peiszerle József) A vadászat ügye és a társadalom ... ... — A foglyok okszerű kezelése (Vihar Gyözö) ... — A vadaskertek berendezéséről és a vadbefogókról (Stenka Ala­jos Antal) ... ... Vadász-hibák ... ... .. 447 és a 36. számban A budapesti idei agancskiállitás tanulsága (Illés Nándor) ... 460 Magyarország szarvasállománya (Imecs Béla) a 36. számban 39 ... ... 48 49 ...52, 80, 92 ... ... 60 60 62 77 ... ... 78 102 299 300 301 328 355 339 341 367 369 379 407 410 Elbeszélések, ismertetések, tudósitások. A szentpéterfalvi erdő (B. M) .. ... ... Sikerült medvevadászat (A. G.) ... ... ... A cseritói farkashajtás (Magaslaki) Kóbor-eb história (Egy vadásztársulati tag) Medve a kertben ... ... ... Állati élet Ázsia szivében ... ... ... A mult öszi vadászidényröl (Spiess A. R.) i Varju-riasztás (Szentgyörgyi József) j Vaddisznó-fussolás (Firbás Nándor)... ... ... . ! Kóbor-eb história (Firbás Nándor) Vadászati viszonyok Borsodban (Bécsi Vilmos) . Vadásznaplómból (Keltz Gyula) ... ... ... Páratlan eredményű vaddisznó-vadászatok a k.-tapolcsányi, szkicói stb. főherczegi vadászterületeken 106 Hajtóvadászat farkasokra ... ... - ... ... - 120 Rövid medve-históriák a legutóbbi vadász-évadból (Spiess A. R.) 132 Vadbör-kereskedelmünkröl (Dán Leo) ... 133 Strucz-tenyésztés Kaliforniában .. .. 133 Vadászkalandok medvével és vaddisznóval (Egy erdélyi vadász) 142 Tavaszi vadászatok a velenczei tavon ... _. L>. A duvad Norvégiában ... ... ... — - - 161 Medvevadászat - — — — 171, 200 Madártelepek (P. Gy.) ... ... ... — ... 179 Milyen nagy a medve? (Nyulassy Farkas) .. ... ... .. Tigris lesen ­A fogarasi vadászatokról (Crausz G. Aladár) — .. Indiai vadászkalandok (Campbell György) 198, 213. 240, 251, 279, 292, 320, 332, 360, 373, 440, 451, a 36. számban Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala az 1902. évben ... . ... - — Erdélyi vadászélet (Szigethy István) ... ... — — — -­A világ legnagyobb vadaskertje . — — - ­Szőrmeáru-kereskedelmünk helyzete (Dán Leo) Magyarországba behozott és onnan kivitt vadbörök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimu­tatása 1902-ben ... - ... — — ­Medve-históriák (P. J.-né) — - ­Tigrisvadászatokindiában.- ... ,--- - — ­Három medve és egy óriási pisztráng (Rónay Árpád) ... Végzetes kaland vaddisznóval... ... ... - --• -- — -­Krüger vadászatai ... — — — — --- — Nyári vadászat (Mráz György) — — — ­Mármarosi vadászemlékeimböl (Borowszky Károly) ... ... Medvevadászatok a fogarasi havasokban (Florstedt Sándor) 356, 395, 409, 435. Végzetes medvevadászatok — ... ... — — - — --- 660 Izgalmas medvefogás (Peiszerle József) - - — 680 Medvevadászatok a galonyai havasokon báró Kemény Kálmán­nál (Gr. Esterházy László) — — ­Bepillantás az állatok világábá ... ... ... • — - ­Két farkaskölyök (Boér Miklós) ... — — --- — — -­Vaspataki vadászatok (Buda Ádám) Izgalmas medvevadászat 181 183 197 212 221 223 237 239 240 263 318 330 330 343 346 Egy lap a Vadásznaplómból (Mátray Gyula) 421 425 .. ... 437 449 463 a 36. számban r ÍO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék