Vadászlap 26. évfolyam, 1905

in XT. ^ LAP 1905. USZONHATODIK ÉVFOLYAM. £ -0­FELELŐS SZERKESZTŐ: EGERVÁRI ECERYARY GYULA. LAPTULAJDONOSOK ES KIADOK SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS EGERVÁRI EGERYÁRY GYULA. Számítógépen TARTALOM. R ... Revízió 20 '•<>•••'•• ILHMLSZ» ,,.R- ;,.;,VÍYIMÚZEUM ''.''.V-Y'ARA NOVUXIULKIVAPLÓ Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Szarvasmizeriáink orvoslása (Gr. Esterházy László) ... ... ... 3 Kiméljük a nőstény nyulakat (Mráz György) 19 Mikor löjjük a szarvas-sutát (Illés Nándor) ... ... 19 Eay és más a szarvasbefogásról (Egerváry Gyula) _ ... ... 35 Az eleven nyulak értéktelen fogásáról (T. J.) ... 36 Vadbörtermékeinkröl (Dán Leo) — ... ... ... ... ... ... 37 A szarvasra rendezett bajtóvadászatokról (Köváry János)... ... 47 A fáczánok etetése télben ... 48 Szatmármegye vadászati viszonyairól (Boryszlawszky László) ... 50 Magyar vadászati muzeum 59 A vadász teendői februárban ... 60 Az özek téli etetése (Boryszlawszky László) ... 62 A dú- és kártékony vadak fogásáról ... 63 A fáczán és a felöle való főbb tudnivalók (Vihar Győző) ... 75 Egy és más a fáczántenyésztésröl (Vihar Győző)... .. ... ... 87 A nyulállomány helyes ivararányának' megállapításáról (Gogl Adolf) ... ... ... ... ._ 89 A vadászati szakoktatásról (Lakatos Károly)... ... ... 99 A szarvasállomány szabályozása és gondozásáról (Borsiczky Ottó).. ... ... ... 115, 127 Hajtóebek a kincstári területeken (Répászky István) ... ... 130 A lelövésnek a szarvasállományra való hatása (Borsiczky Ottó) 140 A hivatásos vadász tavaszi teendője (N. N) 142 A nagykakas vadászata hazánk délkeleti Kárpátaiban (Földes Tamás) 155 Az őzek vérfelfrissitéséröl (F.) 156 Fővadunk satnyulásáról (Peiszerle József) ... ... 167 Egy és más a vadtakarmányporról (Wittmann Pál) ... ... 168 A magyar vadászat huszonöt éve ... 179 Egy és más a fáczán- és fogoly-tenyésztésről (Reichner Ágoston) 180 A szarvas számarányának megállapításáról (Fogassy Gyula) ... 195 A vadásztársulatok és a vadtelepités 207 Vizeink szárnyas hal-ellenségeinek vadászata és irtásmódja (Lakatos Károly) ... 208,235 A vadászat a nemzeti érdekek szolgálatában ... 219 Vadászati ügyünk bajairól (Endrényi Lajos és Répászky István) 234, 315, 407 A vad és az időjárás... ... 247 A vadkárokról (É.) 259 Pár szó a községi vadászterületek bérbeadásáról és az árverési hirdetményekről (Hevesy Bisicz Lajos) 277 Vadászati kihágások (Albert István) ... 299 Vadászat a kökorban (P. G.) 339 A szarvas vadászata az üzekedés idénye alatt (Földes Tamás) 341 Tanulságok (Fodermayer Rezső) ... 367 Az agancsfeflödés tana (Lakatos Károly) ... .... 379, 419, 460, 480 A távolság becsléséről vadászaton (Spiess A. R. száz.) 447 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. 289 7 8 9 20 22 39 50 160, Az erdélyrészi nemzeti vadásztársaságról (Craus G. Aladár) Izgalmas medve-vadászat (K. Gy.) A csallóközi idei vadászatokról (Mráz György)— Egy csalódás (Pálosi Dénes) — A megzavart idyll (Öry Aladár) - ... — — ­Egy farkaskölyök és még valami (Dr. Kirchner József) ... Vaddisznóvadászat (—a. —o.) - — ­Görénv-kaland (a. o.)._ - — - — Oroszlán-fogás ... ... ... ... — — — — — öl, 80, 92, 120 Izgalmas vadásznap (Ventur) ... - ... — ... — 64 Az erdei szalonka főbb felvonulása Magyarországon (Schenk Jabab) A fáczántenyésztés esélyei (Bujanovics Béla) ... ... ... Vadmacska által megtámadva (Crausz Géza Aladár) Érdekes hajtóvadászat (Boér Miklós) ... ... Szarvasfogás a dunai erdőkben (Gogl Adolf) — Néhány szó a gólyák életéből (Boryszlawszky László) Vadász-levél Afrikából (Tallián Emil) ... ... Vadbörkereskedelmünkről (Dán Leó) — Vadmacska a méhesben (Inkey Nep. János)... ... Vad és vadászat Oroszországban... — — Vadliba-les a Hortobágyon (remetei Köváry János) Szlavóniából (Inkey Nep. János) - — A régi farkas-fogásokról (K. György) ._ ... ... ... . Keresés vérebbel szarvas és vaddisznó után (Juharosi) Lesen (Lossonczy Gyula) .. Egy vadász feljegyzéseiből (remetei Köváry János) A Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbörök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimuta­tása 1903-ban Vadászbabona Keleten ... — A strucztelepek tanulságos volta (D—y I.) ... ... Egyről-másról (Sz. I.) ... ... ... ... ... ... — Varatlan találkozás medvével (Földes Tamás) ... ... ... — Vadászat pusztai talpastyukra az Érmelléken (Chariton) Egy izgalmas medve-hajtás (Földes Tamás) ... Dúvad ültetvényeimben .. ... Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala 1903. évben — — — Vadlud-hajtás (Glück István) - - — Egy vadászat Alcsuthon 1869-ben — A vadászat Bosznia és Herczegovinában (Ormai Emil) ... 275, Hat nap a Dunán (Glück István) 278, 290. 317, 356, 370, 396, 409, 438, 451 és a 36. számban Kritikus pillanatok (Pállosi Dénes) ... ._ ... ... 280 A vadaszidény megnyitása előtt (Égerváry Gyula) 287 A Szilágyság faunájáról (Bóér Miklós) "... ... — — — 288, 316 Vizi-vadászat Mosonvármegyében (Jeddy Péter) .. . . ... 300 A titeli lápokon (Lakatos Károly) - 319, 328, 359 Az elefánt-pusztitás Nyugat Afrikában ... — — 333 Végzetes medvevadászat az orláti havasokon (Hol)aki Zoltán) 344 Éneklőink meghonosítása Amerikában — — — 362 77 80 90 91 102 104 105 131 132 133 143 145 157 170 172 181 184 186 196 200 211 212 220 221 239 250 260 293

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék