Vadászlap 28. évfolyam, 1907

sa. zs :'p i< 1907. HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM­Revízió 20./*?. LAPTULAJDONOS ES SZERKESZTŐ: fwagyafl rihws?n"fllf>ományi múzeum KÖNYVI AHA NÖVENDÉKNAPLÓ -jo so0 6w« ZO eV. EGERVÁRI EGERYÁRY G Y U L A. számítógép TARTALOM. ^ Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Indokolt-e a vadtenyésztés erdeinkben (Foga'.sy Gyula) ... ... 4 A szki a vadászaton (S.) — ... - ... — 19 Vadak árulása tilalmi időben ... ... ... ... — ... 20 A községi vadászterületek bérbeadása (F. G.) 35 Kóbor ebek méreggel pusztítása ... ... 37 A vadóvó személyzetről 47 Egy és más a hiuzról (Dénes Géza) ... 48 A strychnin hatásáról ... 50 Vádbőrkereskedelmünkröl — .. ... ... 51 Fejlesszük vadkivitelünket (Dr. Szilárd Ferenc?) 63 A vadorzás és a törvény (Dénes Géza) ... 64 Fáczán-veszedelmek (S.)— 66 Vadászmizériák (Kirchner József dr.) ... ... 79 A du- és kártékonyvad mérgezéséről (Hangos) 80 Az orvvadászat meggátlásáról (H. F.) ... 91 A duvadak pusztítása csapóvasakkal (Hangos)... ._ 94 A tenyészfáczánok kibocsátásáról — 95 Vadorzás a büntetőjogban ... 103 A szalonkaidény küszöbén (Gy. Gy.) ... 106 Tavaszi teendőink a vadászterületen (Hangos). . ... ... ... 107 Az orvvadászat minősítése (Somogyi Sándor) ... 119 A fegyvertartási szabályrendeletek és az orvvadászat minő­sítése (B. F.) 131 Praeventio — 147 Elfajulás a vadak között (Kelemen Ferencz)... 148 Az orvvadászat kérdése (imecsfalvi Imecs Béla) 163 A fövad okszerű tenyésztése (F. G.) 175 Fogolytoiások és fogolycsibék (Dessewffy Gy.) ... ... 177 Teremtsük meg az országos vadászati alapot! (Békási) 187 Fövadak által okozott károk megtérítéséről (F. G.) 203 A vörösgiliszta okozta fáczán- és togolyvész elleni védeke­zésről (v. d. Fladnitz) 204, 215 Vadtenyésztés és húsárak (Kaczvinszky Andor) ... 215 Pár szó a mi agancskiállitásainkról (Gyöngyhalászi Takách Gyula) ... _ 216 A vadászat a mezőgazdasági muzeumban... ... 227 A költögép a vadászat szolgálatában (v. d. Fladnitz).. 228 Előnyös-e fö-, dám-, őz- és vaddisznó vadászatok bérbe­adása (F. G.) 243 öz-vadunk védelméről (F. G.) ... 255 A fáczáncsibék bénaságáról (v. d. Fladnitz) 256 Duvad-pusztitás csalogatókkal (v. d. Fladnitz) 267 Az őzhivásról (Lakatos Károly) 283 Szabad a vásár 307 Vadápolás és vadtenyésztés közvagyoni értéke (Kaczvinszky Andor) 323 Ozvadunk és az öskorszak 335 Hazai vadászati ügyünk érdekében 347 Az agancsképzödés és az aganrsszin (Gy. Gy.) 348 A belügyminiszter a vadorzók ellen ... 363 Vigyünk-e magunkkal ebet a cserkészetre? (Genthner R.) ... 364 Fáczánetetés tél idején Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Hajnali tuzok-les Tótmegyeren (Gr. Apponyi Henrik) András napján (Hollaki Zoltán) ... A vadállatok idomitásáról ... ... ... ... Egy és más a fenyvesmadarakról s azok vadászatáról (Gy. Három erős vadkan egy délután (Gr. Esterházy Béla) Téli vadászat (Imecsfalvi Imecs Béla)... ... A betléri medve- és vaddisznó-vadászatokról (Csucsomi)... Szomorú végű róka-ásás (Gulacsy Gyula)... _ Az oroszlánok Indiában Róka-nyomon (Glück István) ... ... ... Farkas-les (Dr. K. L )... Orvvadászat (Firbás Nándor) ... ... Oroszlán-vadászatom Afrikában (Tallián Emil)... ... Az uráli bagoly téli megjelenése hazánkban ... Sikerült vidravadászat (Glück István)... A duvadpusztitási jutalomdijakról Bison és kőszáli kecske vadászata a Tátrában (Csik I.) Vadorzók és a vadóvó személyzet (Rigly János) Sikeres vadászat orrszarvura (Tallián Emil) ... ... ... Az idei tél pusztításairól ... A fogoly és fürj viszonylagos elterjedése hazánkban (Schenk Jenő) Egy kapitális kan (Blaskovich György) _ Erdélyi levél (B.) ._ ... A rókakotoréknál (Dr. Kirchner József) ... Farkasvilág Romániában (D. Gy.) ... Amerikai vadászcsónakok . Vihar a tengeren (Tallián Emil) ... ... Sikeres vadászat vízilovakra (Tallián Emil) ... . Izgalmas napok (Hubertus) Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala 1905 Bosnyákország vadászati viszonyai (S.) Halálos végű vaddisznóhistória (Pausinger Károly) ... Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbörök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimutatása 1905-ben ... ... Pünkösdi kirándulás (Jeddy Péter) A pécsi kiállítás diorámája (Glück István) ... ... ... Vadászat a törőkvilágban (Gy. Gy) Szárnyasvilág Északon (S.) A prevlakai kócsag (Szilárd Ferencz)... Egy és más a norvégiai jávorvadászatokról (Szabolcs) 0 6 10 Gy.) 21 Gy.) 38 39 51 54 54 67 69 82 95 97, 124 108 109 121 133, 178 137 ... 139 149 150 151 154 155 167 169 180 186 •ben 220 220 ... 229 ... 231 O'JO "... 245 246 247 257 259 -tn v 1 Havasi vadászterületek veszedelmei (Gy. Gy.) 365 Az uhukunyhó és a ragadozó szárnyasok (Szabolcs)... ... 375 A nyulak sokoldalúsága (Gy. Gy.) 377 Vadjaink értékesítéséről 403 A kártékony vadak fogásáról 419, 451 Kulturvadak (dr. Szilárd Ferencz) ... ... ... ... 435 A hasznos vad szaporításának eszközeiről ... 467 Az élö vad értékesítéséről (Hönig Róbert) ... ... 469 Tömörüljünk 484 Karácsonyi gondolatok „ ... 504 (a 36-dik számban) v f v kön tára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék