Vadászlap 32. évfolyam, 1911

ry 4­VADÁSZ-LAP 1911. HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM. WAÍÍVAD IÍ Í I RIHLOMANYF MÚÁUMF KÖNYVTÁRA NOVfcNÜÉKMPtÓ LAPTULAJD0N.0S ES SZERKESZTŐ: «l^lo.io'i-i- ElC ERYARI EGERYARY CYULA. ^ Revízió 20 Jo X' "•-" • • < ira TARTALOMf Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Újévi köszöntő „_ .„ ... ... ... _ ... — ... ... 8 A duvad-mérgezésről ... — ... .. .... ... 7 A gödöllői királyszobor ... ... ... ... — ... 19 A vadóvó téli teendői ... ... - ... ...86, 49 A duvadgereznák kezelése és értékesítéséről (Dán Leo) ... 37, 51 Szobrot a királynak !... — ... .... 59 Szarvastenyésztők bibliája (P. v. Raesfeld «Das Rotwild» cz. művének ismertetése)... ... ... 60 A vadász mint természetismerő (Dr. Nagy Jenő) — ... ... 75 A mezei egerek méreggel való pusztításáról (Wirker János)... 77 A fáczántenyésztés a gyakorlatban (Pesti Ede) 87, 115, 127, 167, 195, 207, 235, 247, 275, 288, 355, 367 Nagyobb ragadozók tőrbeejtése (D—y) .. 89 Agancskiállitásaink és a magyar társadalom... ... ... .. 100 Három Maeeenás... ... - 139 A XVII-ik német agancskiállitás (P. Roth Lóránd) ... ... 155 Országos magyar agancskiállitás (Gyöngyöshalászi Takách Gyula) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 168 Siketfajdcsibék felnevelése (Fladuitz).. ... ... 179 Gőzekeszántás ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 179 A magyar vadjuh (moufflon) ... ... ... ' ... ... ... .. 196 Egy és más a szibériai nyúlról és őzbakról ... ... ... ... 208 A vadgalamb haszna és kártétele ... ... ... ... ... ... 209 Léghajózás és vadászat (Dr. Szilárd Ferencz) ... . ... ... 219 Visszapillantás agancsosaink múltjára (Gy. Gy.) ... ... ... 220 A vándorsólyomról (Sz. N.) 236, (Szeinere László) ... ... ... 261 Herczeg Festetics Tassilo ... ... ... ... 259 A vándorsólyom nem ritka madár nálunk! (Külley János) ... 276 A fogoly ... ... ... ... ... ' 287 Augusztus 151 ... ... ... ... ... ... 299 A vad felbontása és a zsigerelés ... ... ... 300 Erdei-mezei vadak életkora és más állatoké (Egy természet­kedvelő vén vadász) ... ... ... ... ... ... ... 315 Vadászjogtörténeti adatok ... ... ... ... 327 Bőgés idején ! ... .... ... 339 Vadász-szerencsétlenségek 1 ... ... .. 379 A fóvad és a tisztogatott vágások (Fodermayer Rezső) ... 381 Az egérirtás és a vadászat ... ... ... .... ... ... ._ ... 395 Vadászat ós politika ... .. ... ... 407 A katonai gyakorlatok alkalmával a vadászterületen okozott károk megtérítéséről ... ... ... _. ... 419 Tanulságok (Dr. Kováts László) ... .. ... ... ... 435 Adatok az őzek vándorlásához (Justh Ödön) ... ... ... 447 A vadászati irodalom ujabb feladatai ... ... 459 Szarkák téli irtása (Dudás Andor) ... ... ... _ . 460 A vadászatot érdeklő közigazgatási kérdések ... 479 LMMMsd Számítógépen Elbeszélések, ismertetések, tudósítások A vadlúd vadászata ... ... ... ... — A mellékagancsok (Lósy József)... ... ... ... ... ...7, 52, Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala 1909-ben Hortobágy (Craus Géza Aladár) ... ... • ... ... ... ... 35, Vaddisznó-vadászat (Dr. K. L.) ... ... ... ... .. ... .... Az ideges puskás (Dr. Sz. F.) ... ... ... . ... ... ... Levél a szerkesztőhöz (Bársony István) ,... ... Kellemetlen vadászkalandok (Lov. Spiess Ágost) A farkas a keleti Kárpátokban (D—y)... .. ... ... ... ... A huszadik medve... — ... ... . (") cs. és kir. Fensége József főherczeg védnöksége alatt álló 1911. évi országos agancskiállitás programmja Fényes eredményű vaddisznó-vadászat (Szomjas Gusztáv) ... Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbőrök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimu­tatása 1909-ben ' ... .... .. ... A Riernan-féle 297 sz. vadászlámpa ismertetése (Merényi Lajos) Vadkan históriák (N. Lulu) .. ... ... ... Bejelentések az idei orsz. agancskiállitásra... ... ... 132, A berlini agancskiállitáson díjazott szarvasagancsok ... ... Egy nyaraló társaság medvevadászata (Pálosi Dénes) ... ... Erdélyi vadászkalandok (Lov. Spiess Silvio) ... ... ... Az «Országos agancskiállitás» biralati eredménye ... ... — Az Alcsiszögi nagy eset (Immemor) ... ... ... ... ... — A vajkai vizeken (Avarffy Elek) ... ... ... ... ... Hiuz-históriák (Pausinger Károly) ... ... ... ... .... ... Az erdőkincstári vadászterületeken bárczaváltás alapján gyako­rolható vadászatról... . . ... ... ... — — ... ... Hiuz-les (N. Lulu) .. ... ... Három nap Felfalun (Szeniczey Ödön) ... .. ... 199, 210, 237, 249 Emlékezetes medve-les (J—y.) ... ... .. ... 221 Medvevadászat Alaskában (Dán Leó) ... ... ... 239 SZÍVÓS életű vadkan (R. A. O.) ... ... ... ... — — ... 248 A Kisbalatouon (Dr. Kováts László) 262 A farkas vadászata Oroszországban (Semper venans) ... ... 263 79 10 47 38 39 52 63,101 78 64 99 101 118 129 140 148 156 157 159 160 170 181 183 184 198 Az Imoly (Szeniczey Ödön)... I. Napoleon mint vadász ... ... ... ... ... Medve-lesen (Schneider hdn.) ... ... .... ... .. Őserdők mentén (S.) ... ... ._ .... ... ... ... A vadászat Bottniában (Szabolcs) .. Szeptemberi kép a vadasban (R. A.) ... .... ... I/galmas farkas-les (B.)___ .. Érdekes medve-históriák (B.) ... ... ... Egy eredményes nap Gömörben (Szeniczey Ödön) 356 és Szürke medvék (S.) ... ... ... ... Nádasok között (Szemere László) ... .... ... ~ Az indiai dsungelekböl ... _ ... ... — ... Vadászkalandok Mysoreban ... ... .... ... ... .. A legbensőbb Afrikában ... ... ... .. ... ... Kellemetlen tapasztalatok (Lov. Spiess Silvio)... .. 277, 289, 290, 317 — ... ... 290 _ — ... 302 303 . 319 ... ... ... 328 . ... ... 330 ... ... ... 340 370, 409, 437, 449 a 36-ik számban. ... ... ... 358 367 ... ... ... 382 . ... ... 421 461 .(a 36-ik számban)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék