Vadászlap 33. évfolyam, 1912

VADASZ-LAP 1912. Revízió 20Á?.. HARMINCZH A RMADIK ÉVFOLYAM. U,.... t;V*». >*í-.MÁNYIMÚZEUM K- v'úr^LÍKKfttH.Ó £ \ fyfi v4 « tijju' ^ LAPTULAJDONOS ES SZERKESZTŐ: Számítógépen^ CERYARI EGERYARY GYUL^ TARTALOM. BIH3) u> Y-^r? / mW 'TVK^-^X ^ A // ó 3 J SZ Vadászat. Könyvtára MúzwWL Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Szocziális feladatok . _.. 3 Érdekes könyv a nagyvadról és vadászatról 4 Vadörök jutalmazása 19 A vadászatot érdeklő közigazgatási kérdések ... 1-5, 47 Nyulrágott gyümölcsfák kezelése és védelme (L'hullier István) 48 ... 59 60 76 07 99 ... 115 127 ... 139 155 ... 167 179 195, 207 219 ... 220 235 ... 217 259 ... 275 ... 276 287 ... 299 303 ... 315 327 328 339 340 Agancskiállitási mizériák ... A vad szelek és viharok idején (Gy. K.) ... A vadhús fogyasztási adójának oltörléso Adatok a vadászat történetóhoz (Gyárfás Tihamér) A szőlőhegyek és a vadászat ... Adatok és megfigyelések a medvéről (B. V.) Meddőségi, illetve elvetólés a rőtvadnál "... ... ... A mink ninrs (Barthos Gyula) A vad gondozása tavaszszal (Szlávik Nándor)... ... ... A sólyomfajták és történeti multjuk ... Vadhusfogyasztás a fővárosban ... Nappali orvmadarainkról ... A fegyver- és lőszer-árulás korlátozása ... A medve téli álmáról ós ilyenkor való vadászatáról A hus-uzsora ellen Vadőrök szakoktatása Uj adótörvényeink és a vadászat A szenvedők érdekében ... Gyakorlati utmutatások a rókamérgezésről (Ifj. Thobiás Gy.) Ismét foglyászhatunk Vadászok újéve A vastagbörüek ... A vadászat poézise ' Kitüntetések és jutalmak a vadászati ügy érdekében ... A madárvédelem kérdéséhez (Dr. Kováts László) ... A szarvasbőgési évad küszöbén Akklimatizácziók (Szabolcsi Gy.) Hasznos éneklők megtelepítése városaink ligeteiben (Sólyoih) 355, 367 A vad jelzései ... ... ... ... 379 Vadászgazdasági iroda 407 Hasznos madarak indokolatlan pusztítása (Fernbach Károlyné)... 435 Szarvaslelövési statisztika 459 A szerotet ünnepén 483 Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. Kacsázás a rizsföldeken (Dr. Nagy Jenő) — 6 Izgalmas farkasvadászat ... 20 Magyarország eleven és leölt vadkivitele ós behozatala 1910-ben 21 Kellemetlen tapasztalatok (Lovag Spiess Silvio) 36 Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbőrük, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimuta­tása 1910-ben ... Érdekes vadászkaland A nagyszebeni havasi vadásztársaságról ... Alaska és vadászterületei (Szabolcs) ... ' Ö cs. és kir. Fensége József főherczeg védnöksége alatt álló, 1912. évben megtartandó országos agancskiállitás pro­grammja - ... Vadjuhok a kirgiz steppokben Vaddisznóvadászatok Szatmármegyében (Gr. Esterházy László) Emlékezés egy kapitális vadkanra (Oliv) ... A vadászidény végén (Berger alezredes) Fönt északon (S.) ... Az 1912. évi budapesti orsz. agancskiállitás bírálati eredménye Sonntagsnapok (Jeddy Péter) 157, 196, 208, Los (Hercsuth Géza) -... — Fóka vadászat az Északi tengeren (Kiss Sándor)... Rejtelmes vadászobjektum ... Ujabb eredmények a vándormadaraknak lábgyiirükkel való meg­jelölése terén Vadászemlékeimből (Oliv) ... — Vadliba-hajtás (Glück István) • ...' ­Minő vadászévadra számithatunk az idén Eddigi eredményeim a vándormadarak lábg.yürükkol való meg­jelülése terén (id. Szeöts Béla) A kőszáli sas fészkénél (Spiess Ágost) ... 40 50 62 63 75 88 100 130 141 142 170 236 249 261 288 289 290 300 302 317 328, 356, 368 Érdekes adatok egy öreg duvadpusztitó naplójából (Bodó D.)__. 341 Ibis redibis (Gereznay Gerzson) 381 Találkozás egy vén remetével Erdélyben (F. G.) 407 Sikerült medvevadászat 410 Véres medvekaland 424 Az Utovo-blato (Vadmezői Führer Lajos) 459 A póruljárt vadász ... .... - 461 Elefántvadászat Ceylonbau 462 Kimutatás az 1911. évben, legnagyobbrészt a szarvasbőgési idény­ben lőtt szarvasbikákról — — 463 Első medvém (Schmidt József) a 36-ik számban Törvénykezések, vadászatra vonatkozó ministeri rendeletek és felsőbirósági döntvények. Körrendelet a vadőrök felesketése tárgyában Flóbert-fegyverrel vadászati jegy nélkül kisebb madarakra való lövöldözés nem vadászati kihágás A szabadon élő mezei nyul mindaddig, mig el nem fogják, urat­lan jószág... — ­A vadkárok elleni védekezés kinek a terhe ? — Vadászati kihágási ügyben csak esküt tett erdőtisztek, erdőőrök és vadőrök vallomása fogadható el feltétlen bizonyítékul Intézkedés a bibicz és egyéb hasznos madártojások jogosulatlan szedésének és forgalomba hozásának megakadályozása tárgyában 77 78 78 129 130 168

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék